Çağrı Saray’ın Türkiye’nin kolektif bellek mekanlarını çizimleriyle betimlediği “Unutmanın Eşiği” Sergisi, 2 Mart-8 Nisan tarihleri arasında PİLOT Galeri’de izlenebilir.

 

 

                        İstanbul Üniversitesi

 

 

Sergi Hakkında:

 

 

Saray, süreklilik duygusunun kökünü mekanlarda aradığı serisinde, Türkiye’nin kolektif bellek mekanlarına odaklanır: Dolmabahçe Sarayı, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Resim Heykel Müzesi, AKM, Haydarpaşa Garı ve Sansaryan Han, Saray’ın çizimlerinin konusu olur.

 

 

Saray’ın çizimlerinde, hatırayı anıtsallaştıran hafızanın korunmasına yönelik bir çağrı ve kaybına vurgu yapan kesintili çizgiler vardır. Hafızayı korumak, arşivleri kurmak, yıl dönümlerini hatırlamak çaba ve tekrar gerektirir. Hafıza, ritüeller oluşturur. Geçmişe ait olan anları/mekanları şimdi’ye tekrar yerleştirir. Hafıza mekanlarını, artık içine kolayca yerleşemediğimiz ancak derinden bağlı hissettiğimiz ve arşivini yapacak kadar mesafeli durduğumuz bir yere sabitler.

 

 

                       Dolmabahçe Sarayı

 

 

“Unutmanın Eşiği” isimli serisinde Saray, birer bellek mekanı olarak anıtsallaştırdığı imgelere yeniden bakmayı önerir. Bu imgeler, bir güç mücadelesinin temsilleri olarak belirirler. Tarihe kalacaklar ve yok olacaklar arasındaki mücadelenin odak alanlarını hayali bir haritada işaretler. Saray’ın haritası, kenti deneyimlemenin bir yolu olarak psiko-coğrafyadan ilham alır. Kentsel alanın, bireyin duygu ve davranışları üzerindeki etkilerine odaklanan psikocoğrafya kavramı, 1950’lerde Situasyonist Enternasyonal’in ürettiği bir kavram. Kent içinde hıza dayalı ve tekrarlanan davranışların daraltıcı etkisini azaltmak için “başıboş” dolaşmayı ve beklenmedik karşılaşma ve hislere açık olmayı önerir. Bu anlamda psikocoğrafik haritalar, kentte görünmeyen potansiyelin açığa çıkması konusunda yaratıcılığa dayalı duygusal bir eylem alanını yeniden ve yeniden tanımlarlar.

 

 

                        Haydarpaşa Garı

 

 

Çağrı Saray: 

 

 

1979 yılında İstanbul’da doğan Çağrı Saray, İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik programlarını tamamladı. Halen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölümü’nde Doçent olarak görevine devam etmekte.

 

 

Çok sayıda ulusal ve uluslararası sergide çalışmaları yer alan Saray’ın kişisel sergileri arasında; Eksilen Zaman (2015), Outsider (2014), İçerideki Ölçülebilir Sıcaklık(2013), Gri Koridor(2013), Bekleme Odası(2009), Kırmızı Oda(2007), Bellek Kutuları-1(2001) bulunur. Çin, Meksika, İtalya, Yunanistan, Almanya, İspanya ve daha birçok ülkede sergilere katılan Saray’ın çalışmaları, Çanakkale Bienali, Proje 4L, Pera Müzesi, Baksı Müzesi, China Art Academy, Borusan Sanat Galerisi, Kasa Galeri gibi pek çok önemli müze ve sanat kurumunda gösterilmiştir.

 

 

 

 

Kaynak : www.arkitera.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir