• TAKSİM KENTSEL TASARIM YARIŞMASI
 • Mimarlardan karantina günlerinde 7/24 yarışmaları

 

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TAKSİM KENTSEL TASARIM YARIŞMASI

İlk Kademe Son Teslim Tarihi : 5 Haziran 2020

Yarışmanın Şekli ve Türü
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; uluslararası, iki kademeli kentsel tasarım yarışmasıdır.

Yarışmanın Yeri ve Konusu
Yarışma alanı İstanbul ili Beyoğlu ve Şişli ilçesi içinde yer almaktadır. Yarışmanın konusu verilen sınırlar içinde Taksim’in kentsel tasarım projesinin hazırlanmasıdır.

Yarışmaya Katılım Koşulları
Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar şunlardır: Genel Koşullar

 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.
 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

1. Kademe Koşulları

 • Bu kademede yarışmaya şehir plancısı, mimar veya peyzaj mimarı olarak bireysel ya da ekip halinde katılım mümkündür.

2. Kademe Koşulları

 • Yarışmanın ikinci kademesine yalnız birinci kademede seçilmiş olan projelerin sahipleri katılabilirler.
 • Bu kademede en az bir şehir plancısı, bir mimar ve bir peyzaj mimarından oluşan ekip yapısı oluşturularak başvuru yapılması zorunludur.
 • Türkiye’den katılım için TMMOB Şehir Plancıları Odası, TMMOB Mimarlar Odası ve TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’nın meslekten men cezalı durumunda bulunmayan en az birer üyesini ekipte bulundurmak.
 • Türkiye dışından katılım için kendi ülkelerinde resmi kabul gören şehir plancısı, mimar ve peyzaj mimarı disiplinlerinden en az birer üyeyi ekipte bulundurmak.

Yarışma Takvimi

İlk Kademe Takvimi

 • Yarışmanın ilanı: 2 Mart 2020, Pazartesi
 • İlk kademe için son soru sorma tarihi: 20 Mart 2020, Cuma
 • İlk kademe için yanıtların ilan tarihi: 24 Mart 2020, Salı
 • İlk kademe için son teslim tarihi: 5 Haziran 2020, Cuma, saat 23:59 gmt+3
 • İlk kademe için jüri değerlendirmesi başlangıcı: 11 Haziran 2020, Perşembe

İkinci Kademe Takvimi

 • 2. kademeye geçenlere bildirim yapılması: 17 Haziran 2020, Çarşamba
 • Yer görme için son tarih: 28 Mayıs, 2020, Perşembe
 • 2. kademe için son soru sorma tarihi: 2 Temmuz 2020, Perşembe
 • 2. kademe için yanıtların gönderim tarihi: 6 Temmuz 2020, Pazartesi
 • 2. kademe için son teslim tarihi: 5 Ağustos 2020, Çarşamba, saat 23:59 gmt+3
 • 2. kademe için jüri değerlendirmesi başlangıcı: 9 Ağustos 2020, Pazar
 • Kolokyum ve ödül töreni: 22 Ağustos 2020, Cumartesi, 14:00

Jüri Üyeleri ve Raportörler:

Danışman Jüri Üyeleri

 • Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı
 • Mehmet Çakılcıoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı
 • Mahir Polat, İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı
 • Tayfun Kahraman, İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı
 • Hayri Haydar Karabey, Mimar
 • Korhan Gümüş, Mimar
 • Ömer Yılmaz, İPA Yarışmalar Koordinatörü

Asli Jüri Üyeleri

 • Ayşe Zeynep Ahunbay, Mimar
 • İpek Akpınar Aksugür, Mimar
 • Can Kubin, Şehir plancısı
 • Arzu Kutkam, Peyzaj mimarı
 • Kerem Piker, Mimar (Jüri Başkanı)
 • Manuel de Rivero, Mimar
 • Rainer Schmidt, Peyzaj mimarı

Yedek Jüri Üyeleri

 • Arman Akdoğan, Mimar
 • Tomris Akın Paşaoğlu, Mimar
 • Melih Birik, Şehir plancısı
 • Meltem Erdem Kaya, Peyzaj mimarı

Raportörler

 • Merve Ala, Mimar – İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı
 • Başak Çelik, Mimar – İPA Yarışmalar
 • Kübra Elif Durgun, Mimar

Raportör Yardımcıları

 • Sinan Çağlar, İstatistikçi – İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı
 • Salime Benan Kaya, Şehir Plancısı – İPA Yarışmalar
 • Şima Topaloğlu, Şehir Plancısı – İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı

Yarışma Ödülleri:

 • Birinci kademeyi geçen 20 projenin her birine 5.000 € ödeme yapılacaktır.
 • İkinci kademede birinci kademe için ödenen 5.000 €’ya ek olarak ikinci kademeye geçmiş olan tasarım sahiplerine aşağıdaki ödüller dağıtılacaktır:
 • Eşdeğer ödül: 50.000 € (3 adet)
 • Eşdeğer mansiyon : 10.000 € (5 adet)

Şartname ve Eklerinin Temini
Şartname ve ekleri İdare’nin web adresinde yarışma süresince bulundurulacaktır. Yarışmaya katılmak isteyenler 50 Euro veya 300 TL karşılığında ödeme yaparak yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.
Banka hesap bilgisi: TR830001500158007294544045 (TL hesabı, Vakıfbank) TR 300001500158048013864405 (Euro hesabı, Vakıfbank)

Yer Görme
Bu yarışmada ikinci kademeye kalan ekipler için yer görmek zorunludur. Yer görme şehir plancısı, mimar ya da peyzaj mimarı müelliflerden birisi tarafından yapılmak zorundadır. Yarışmacılar yarışma alanını gezmek için ayırdıkları 4 saatlik zaman dilimini yarışma iletişim adresine eposta göndererek randevu alacaklardır. İkinci kademede yapılacak yer görme için son tarih yarışma takviminde belirtilmiştir. Yer görme için ödeme yapılmayacaktır.

Yarışmayı Düzenleyen İdareye İlişkin Bilgiler:
Yarışmayı Açan Kurum  : İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı
Adres:                          : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kasımpaşa Ek Hizmet Binası Hacıahmet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 1 Kasımpaşa 34440 Beyoğlu / İSTANBUL
Telefon                         : +90 (212) 449 4000
E-posta                        : [email protected]
Web adresi                   : konkur.istanbul/taksim
 
Yarışma şartnamesi ve eklerine, yukarıda yer alan yarışmanın web sayfasından ulaşabilirsiniz.

Detaylı bilgi için duyuru sayfası –>

https://konkur.istanbul/taksim/downloads/taksim_qa.pdf

Mimarlardan karantina günlerinde 7/24 yarışmaları

 

 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Karantina  günlerinde,  7/24 Üret AnKARANTİNA Yarışmaları  başlattı. Yarışmalar  mimarlık disiplinin ilgili olduğu tüm alanlarda tematik konular belirleyerek hem sorun alanlarına yönelik çözüm önerilerini açığa çıkartmak hemde  edebiyat, fotoğraf, eskiz, resim, grafik, karikatür, poster vb alanlarda 7/24 saat ile sınırlı, dijital ortamda gerçekleşecek.

 

 

Ankara’dan Karantina’da 7/24 düşünce üretimine çağrı  

 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan çalışılması gereken zorunlu alanların dışında herkesin sosyal destek sağlanarak  evde kalmasını savunduklarını ve evde kalma sürecinde ise fikir üretilmesine olanak sağlayacak yarışmalarla sürecin ortaklaştırılması ve iyileştirici bir eylemliliğinde örgütlenmesinin önemli olduğunu açıkladı.

 

Candan şöyle devam etti: Covid19  ve pandemi süreci ile birlikte, çevre, kentleşme ve mimari tasarımlarda, halk sağlığının ihmal edildiği, dikkate alınmadığı açık bir şekilde ortaya çıktı. Pandemi süreci farklı disiplinlerin bir arada çalışmasının ne kadar zorunlu olduğunu bir kez daha gösterdi.  Halk sağlığını hedef alan tasarım ve planlamanın artık dünya için ihmal edilen bir sorundan öte zorunluluk olduğu birçok ortamda tartışılmaya başladı. Kentlerin planlanması, mekanların tasarımında, halk sağlığını önceleyecek düzenlemeler hayati  derecede  önem taşıyor. Bizde bütün bu süreçlere yönelik, tartışma ortamlarının ve geleceğin şekillenmesinde mimarlık, kentleşme ve planlamanın halk sağlığı açısından nasıl yeniden ele alınması gerektiği konusunda bir yandan bilimsel tartışmalar ve üretimlere olanak sağlarken, bir yandan da evde kal çağrısı ile, ev kavramının farklılaştığı, kamusal alan, özel alan  yarı kamusal alan tartılmalarının mekansallığının da yeniden üretilmesi gerektiği şu günlerde, yarışmalar süreci ile  düşünce üretim nöbetini devam ettiriyoruz. . 7/24 üret Ankarantina yarışmaları her hal ve şart altında bir düşünce üretimine çağrıdır”

 

Dışa(rıyı) Aktarım Olarak Pencere

 

Karantina süreçlerinde  7/24 düşünce üretmeyi hedefleyen bu yarışmalarla kentin, mekânın, yaşamın yeniden şekillenmesinde katılımcı bir yöntemle ve farklı sunum teknikleri ile ortak akıl arayışında yaratıcı fikirlerin açığa çıkması beklenmektedir. Bu çerçevede ilk yarışma 9 Nisan’da 432.ölüm yıldönümü nedeniyle Mimar Sinan’a adanan, dijital fotoğraf yarışması olarak belirlendi. Yarışma evde kal çağrısıyla birçok vatandaşın  dışarıyla ilişkisinin mekansal olarak kurulduğu “Dışa(rıyı) Aktarım Olarak Pencere” belirlendi. Yarışma 9 Nisanda ilan edildi. Pencere temasıyla çekilen fotoğraflar 16 Nisan’a kadar 7 gün içerisinde gönderilebilecek. Yarışma ile ilgili detaylı bilgi yedi24.mimarlarodasiankara.org  adresinden edinilebilinir.

 

 

Kaynak : Mimarlar Odası Ankara Şubesi 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir