Yarışmanın Amacı

“Kayseri Talas Mevlana Mahallesi Meydanı Ulusal Fikir Yarışması’’ ile Talas Mevlana Mahallesi kentsel parkının tasarım potansiyelinin doğrultusunda güncel ve geleceğe yönelik kentsel yaşam kalitesinin artırılması ve kamusal kullanım senaryolarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

Yarışmanın Türü ve Şekli

 

 

 

Talas Belediye Başkanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23 ve 53. maddeleri kapsamında Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Plânlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışması Yönetmeliği uyarınca serbest, ulusal ve tek aşamalı kentsel tasarım fikir yarışmasıdır.

 

 

 

Yarışmanın Yeri ve Konusu

 

 

 

Talas Mevlana Mahallesi’nde şartname ekinde sınırları belirtilen park ve meydan alanı, bu alan içerisinde yer alan kültürevi ve açık alanları, bilgievi, dini yapı ve hizmet birimleri (güvenlik, muhtarlık ve ıslak hacim grubu) bu alan ile etkileşimi olan yollar ve park alanına cephe veren konut işlevli çok katlı blokların zemininde günübirlik alışveriş (ticari) birimlerinin yüzeylerini (cephelerini) kapsamaktadır.

 

 

 

Çalışma alanını doğuda Turgut Özal, batıda Cemil Baba caddeleri, kuzey ve güneyde çok katlı nokta bloklar sınırlamaktadır.

 

 

 

Yarışma alanında kullanıcılarının memnuniyet düzeyini artıran, alanın bütünündeki ulaşım ve kullanım ilişkilerini pekiştiren, kentsel, çağdaş, güncel ve geleceğe yönelik mekân imgelerini güçlendiren; çevre, yaşam kalitesi ve kimliğine katkı sağlayan peyzaj önerileri ile yenilikçi öneriler tasarımının konusudur.

 

 

 

Yarışmaya Katılım Koşulları

 

 

 

Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur.

 

 

 

Yarışma TMMOB Mimarlar Odası üyelerinin katılımına açık olup, ekip olarak katılım durumunda ilgili disiplinlerin de (şehir plancı, peyzaj mimarı) ekipte bulunması jüri tarafından önerilmektedir. Ekip olarak katılanların, İdare ile ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere ekipten birini ekipbaşı olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan yarışmacıların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

 

 

 

Yarışmaya katılacaklarda aranan hususlar;

 

 

 

  • Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliğinin yarışmanın türü ile ilgili odası üyesi olmak ve meslekten men cezası olmamak,
  • 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak,
  • Yarışma şartnamesinde öngörülen koşullara uymak;
  • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak;
  • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak;
  • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak;
  • Yarışmayı açan kurumda yarışmayla ilgili herhangi bir işlemi hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
  • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,
  • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kayıt ettirmek. (Ekip olarak katılanlardan ekip başının bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)

 

Bu şartlara uymayanlar, yarışmaya katılmış olsalar dahi tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

 

 

Yarışma şartname ve eklerine yarışmanın web sitesi olan www.yarismatalas.com adresinden de ulaşılabilir.

 

 

Yarışmaya katılmak isteyenler yarışma adını “Kayseri Talas Mevlana Mahallesi Meydanı Ulusal Fikir Yarışması Şartname Bedeli” açıklaması ile 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) idare iletişim bilgilerinde verilen banka hesabına ya da elden Talas Belediyesi tahsilat veznelerine isim bilgisiyle yatıracaklardır. Yarışmacılar, şartname bedelini yatırdıklarına dair banka ödendi belgesinin taranmış kopyasını, adı, soyadı, açık posta adresi, telefon, faks ve e-posta adresleri ile birlikte yarışma raportörlüğü e-posta adresine ([email protected]) göndererek kaydettirecekler. Yarışma şartnamesi ve ekleri iletişim bilgileri bölümden verilen adresten dijital olarak indirilebilecektir. Yarışma şartnamesi almak için son tarih, yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür. Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da projeleri yarışmaya katılmamış sayılır.

 

 

 

Yarışma Takvimi

 

 

 

 

Yarışmanın İlanı                        : 06.07.2020

Soru Sormak İçin Son Gün                   : 23.07.2020

Yanıtların İlanı                                       : 28.07.2020

Projelerin Son Teslim Tarihi                   : 14.09.2020

Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi    : 17.09.2020

Sonuçların İlanı                                     : 21.09.2020

Sergi ve Açılış Tarihi                             : Daha sonra duyurulacaktır.

Kolokyum ve Ödül Töreni                     : Daha sonra duyurulacaktır.

 

 

Jüri Üyeleri ve Raportörler

 

 

 

Danışman Jüri Üyeleri
Mustafa YALÇIN Talas Belediye Başkanı
Halil ÇEVİK Mimar, Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı
İsmail GÜNGÖR Talas Belediye Başkan Yardımcısı
Etem MEZGİTLİ Talas Belediye Başkan Yardımcısı
Halil IŞIK Mimar, Talas Belediyesi Özel Kalem Müdürü

Asli Jüri Üyeleri
Prof. Dr. Kemal DEMiR Mimar (Jüri Başkanı)
Doç. Dr. Deniz DOKGÖZ Mimar
Hakan EVKAYA Mimar
Doç. Dr. Evren ERDİN Şehir Plancısı
Arş. Gör. Özlem KEVSEROĞLU Peyzaj Mimarı

Yedek Jüri Üyeleri
Eda VELİBAŞOĞLU Mimar
Erman AĞMAZ Şehir Plancısı
Feyza KİRAZ Peyzaj Mimarı

Raportörler
Eda Nur AKŞEHİRLİOĞLU Mimar
Burcu İMAMOĞLU Mimar
Murtaza ER Mimar
Fatma Feyza Has Bak Şehir Plancısı

Raportör Yardımcıları
Esra AKÇADIRCI Makina Mühendisi
Funda Sena EĞİNKAYA Mimar
Ezgi ŞAHİN Mimar

Yarışma Ödülleri:

Eşdeğer Ödül               : 25.000 TL
Eşdeğer Ödül               : 25.000 TL
Eşdeğer Ödül               : 25.000 TL
1. Mansiyon                 : 10.000 TL
2. Mansiyon                 : 10.000 TL
3. Mansiyon                 : 10.000TL
Satın Alma Ödülü          : 10.000 TL

 

Şartname ve Eklerinin Temini

 

Yarışmanın web sitesi www.yarismatalas.com üzerinden yarışma şartnamesi ile yarışma için gerekli tüm bilgi ve belgeler temin edilebilecektir.

İdarenin İletişim Bilgileri

Yarışmayı Açan Kurum : Kayseri Talas Belediyesi
Adres : Yenidoğan Mahallesi, Pazar Caddesi No:10 38280 TALAS/KAYSERİ

Telefon : 0 (352) 437 00 54 – 55, 437 15 00
Web Adresi: www.talas.bel.tr
E-posta: [email protected]

 

Yarışma İnternet Sitesi : www.yarismatalas.com

Yarışma e-posta : [email protected]
Banka Bilgisi: VAKIFBANK TALAS ŞUBESİ
Hesap Adı: TALAS BELEDİYESİ

IBAN : TR04 0001 5001 5800 7299 8732 89

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir