İstanbul Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı İstanbul’un Üsküdar ilçesine bağlı Ünalan Mahallesi’nde serbest ulusal, tek kademeli mimarlık yarışması düzenliyor. Yarışmaya son katılım tarihi 22 Kasım 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yarışmanın Adı: İBB Kültür ve Sanat Odağı Mimari Proje Yarışması

 

 

 

 

 

 

Yarışmanın Şekli ve Türü: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; serbest ulusal, tek kademeli mimarlık yarışmasıdır.

 

 

 

 

 

 

Yarışmanın Yeri ve Konusu: Yarışma alanı, İstanbul ili Üsküdar ilçesi, Ünalan mahallesi 1119 Ada, 47, 117 ve 120 parsellerdir. Bu sınırlar içerisinde 1119 ada 47 ve 117 parsellerde yalnızca açık alan ve peyzaj düzenlemesi yapılması, yarışmaya konu olan yapı / yapıların 120 parselde tasarlanması beklenmektedir. (Yarışma Şartnamesi Eki 5.1’de yarışma sınırları belirlenmiştir.) Yarışma alanında, sanat üreticilerine çeşitli ölçek ve kapsamda üretim alanları sağlayan, öte yandan kentliye gerek yerleşke içindeki farklı salon ve programlarla, gerek açık alana yayılan gündelik hayat senaryosuyla kamusal bir alan sunacak bir mimari öneri beklenmektedir. Etkileşim alanında ise yarışma alanı ile yaya ve araç ilişkleri kurmak üzere açık alan düzenlemeleri yapılması beklenmektedir.

 

 

 

 

 

 

Yarışmaya Katılım Koşulları:

 

 

 

 

 

 

Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri, idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

 

 

 

 

 

 

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar şunlardır:

 

 

 

 

 

 

 • TMMOB Mimarlar Odası’nın mimar ve İnşaat Mühendisleri Odası’nın inşaat mühendisi; meslekten men cezalısı durumunda olmayan en az birer üyesini ekipte bulundurmak. 

   

   

  ● jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.

   

   

   

   

   

  ● jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.

   

   

   

   

   

  ● jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.

   

   

   

   

   

  ● Şartname alarak isim ve iletişim bilgileri ile yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekipteki müelliflerden birinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).

   

   

   

   

   

  ● Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.

   

   

   

   

   

  ● Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

   

   

   

   

   

  ● 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

   

   

   

   

   

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

 

 

 

 

 

 

Yarışmaya katılmak isteyenler 250 TL (iki yüz elli Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.

 

 

 

 

 

 

Yarışma şartname bedeli “UNALAN, 99010 EDTS, TC XXXXXXXXXXX” açıklaması ile idareye ait banka hesabına müelliflerden birinin ismi ile yatırılacaktır. Aynı müellifin isim ve iletişim bilgileri (telefon, e-posta, adres) ile dekont raportörlük adresine e-posta yoluyla gönderilecektir.

 

 

 

 

 

 

Yarışmaya kayıt için son tarih, yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür.

 

 

 

 

 

 

Yarışma Takvimi

 

 

 

 

 

 

 • Yarışmanın İlanı: 22 Ağustos 2023, Salı 

   

   

  ● Son Soru Sorma Tarihi: 12 Eylül 2023, Salı

   

   

   

   

   

  ● Yanıtların İlanı: 19 Eylül 2023, Salı

   

   

   

   

   

  ● Projelerin Son Teslim Tarihi: 22 Kasım 2023, Çarşamba, 17.00 GMT+3

   

   

   

   

   

  ● Posta ile Teslim Alım için Son Gün: 24 Kasım 2023, Cuma, 17.30 GMT+3

   

   

   

   

   

  ● jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 1 Aralık 2023, Cuma

   

   

   

   

   

  ● Kolokyum ve Ödül Töreni: Sonuçların ilanıyla birlikte açıklanacaktır.

   

   

   

   

   

jüri Üyeleri ve Raportörler:

 

 

 

 

 

 

Danışman jüri Üyeleri

 

 

 

 

 

 

Arif Gürkan Alpay, İBB Genel Sekreter Yardımcısı

 

 

 

 

 

 

Mahir Polat, İBB Genel Sekreter Yardımcısı

 

 

 

 

 

 

Serap Öbekci, İBB Etüd ve Projeler Daire Başkanı

 

 

 

 

 

 

Tolga Volkan Aslan, İBB Kültür Dairesi Başkanı

 

 

 

 

 

 

Devrim Çimen, Mimar

 

 

 

 

 

 

Asil jüri

 

 

 

 

 

 

Sevince Bayrak, Mimar

 

 

 

 

 

 

Cafer Bozkurt, Mimar

 

 

 

 

 

 

Tülin Hadi, Mimar (jüri Başkanı)

 

 

 

 

 

 

Hüseyin Kahvecioğlu, Mimar

 

 

 

 

 

 

Niyazi Parlar, İnşaat Mühendisi

 

 

 

 

 

 

Yedek jüri

 

 

 

 

 

 

Pınar Gökbayrak, Mimar

 

 

 

 

 

 

Onur Güleç, İnşaat Mühendisi

 

 

 

 

 

 

Derya Ekim Öztepe, Mimar

 

 

 

 

 

 

Raportörler

 

 

 

 

 

 

Gökhan Gül, İnşaat Mühendisi

 

 

 

 

 

 

Perihan Gülden Ökten, Mimar

 

 

 

 

 

 

Filiz Taş, Mimar

 

 

 

 

 

 

Raportör Yardımcıları

 

 

 

 

 

 

Merve Büşra Avcıoğlu Yılmaz, Şehir Plancısı

 

 

 

 

 

 

Ezgi Esensoy, Mimar

 

 

 

 

 

 

Onur Helvacı, İnşaat Mühendisi

 

 

 

 

 

 

Ayşe Kısakaya, Mimar

 

 

 

 

 

 

Nida Nur Küçük, Mimar

 

 

 

 

 

 

Aylin Uysal, Mimar

 

 

 

 

 

 

Dila Merve Paşmakçıoğlu, Mimar

 

 

 

 

 

 

Onurcan Tosun, İnşaat Mühendisi

 

 

 

 

 

 

Hamza Sekreter, Hizmetli

 

 

 

 

 

 

Ödüller ve Ödeme Şekli:

 

 

 

 

 

 

jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, aşağıda yazılı ödül, mansiyon ve satın alma 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir. Ödemeler ekip temsilcisine yapılacaktır. Ödenecek net tutarlardan damga vergisi kesilecektir.

 

 

 

 

 

 

 • 1. Ödül : 900.000TL 

   

   

  ● 2. Ödül : 700.000TL

   

   

   

   

   

  ● 3. Ödül : 500.000TL

   

   

   

   

   

  ● 1. Mansiyon : 250.000TL

   

   

   

   

   

  ● 2. Mansiyon : 250.000TL

   

   

   

   

   

  ● 3. Mansiyon : 250.000TL

   

   

   

   

   

  ● 4. Mansiyon : 250.000TL

   

   

   

   

   

  ● 5. Mansiyon : 250.000TL

   

   

   

   

   

  ● Satınalma : 300.000TL

   

   

   

   

   

Şartname ve Eklerinin Temini

 

 

 

 

 

 

Şartname ve ekleri yarışmanın web adresinde yarışma süresince bulundurulacaktır. Yarışmaya katılmak isteyenler 250TL (İki Yüz Elli Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.

 

 

 

 

 

 

Banka Hesap Bilgisi

 

 

 

 

 

 

Şubeden yapılacak ödemeler; Vakıfbank, ING ve Denizbank şubelerinden 99010 EDTS koduyla, EFT ile yapılacak ödemeler; ING, TR 35 0009 9004 5746 4000 1000 30, 99010 EDTS koduyla, Denizbank, TR 64 0013 4000 0032 0927 3000 36, 99010 EDTS koduyla (Ödemelere ait açıklama bölümü sırasıyla EDTS Kodu, TC kimlik Numarası ve Ad Soyad içerecek şekilde yapılmalıdır. Banka alıcı adının gerektiği durumlarda “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı kullanılabilir.)

 

 

 

 

 

 

Yer Görme:

 

 

 

 

 

 

Bu yarışmada yer görme zorunlu olmamakla birlikte jüri tarafından tavsiye edilmektedir.

 

 

 

 

 

 

İdarenin İletişim Bilgileri:

 

 

 

 

 

 

Yarışmayı Açan Kurum: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı

 

 

 

 

 

 

Adres: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kasımpaşa Ek Hizmet Binası Hacıahmet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:1 Kasımpaşa 34440 Beyoğlu / İSTANBUL

 

 

 

 

 

 

Telefon: 0212 449 99 57 / 0212 449 99 28

 

 

 

 

 

 

E-posta: [email protected]

 

 

 

 

 

 

Web adresi: konkur.istanbul/unalan8459/1-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

One Comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir