Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, arazinin imar planı değişikliğinin yürütmesinin durdurulmasına yapılan itirazı kabul etti. Buna göre Zorlu arazide inşaata başlayabilecek.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Beşiktaş Ortaköy’deki ‘Karayolları arazisi’nin nâzım imar planı değişikliğinin yürütmesinin durdurulması kararına Zorlu Yapı Yatırım tarafından yapılan itirazı kabul etti.

zorlukarayollari.jpg

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Şehir Plancılar Odası, İstanbul, Beşiktaş İlçesi, Ortaköy, 30 ada, 157 sayılı parsele ilişkin 27 Aralık 2006’da Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca (ÖYK) onaylanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliğinin iptaline ve yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmesi istemiyle Danıştay’da dava açmıştı.

Danıştay 6. Dairesi, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle söz konusu işlemin yürütmesini durdurmuştu. Davalı Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve müdahil Zorlu Yapı Yatırım, Danıştay 6. Dairesi’nin bu kararına itiraz ederek, kararın kaldırılmasını istedi. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, itirazı oybirliği ile kabul etti ve 6. Daire’nin yürütmenin durdurulması yönündeki kararını kaldırdı. Bu durumda Zorlu Yapı Yatırım inşaat faaliyetine yeniden başlayabilecek. Bu kararı temyiz hakkı bulunmuyor.

Zorlu: İnşaata devam ediyoruz

96.5 dönümlük Karayolları arazisinin 7 Mart 2007’deki ihalesinde Zorlu 800 milyon dolar bedelle en yüksek teklifi vermiş ve arazinin sahibi olmuştu.

Dün açıklama yapan Zorlu Yapı Yatırım A.Ş. Genel Müdürü Levent Ergül, karar üzerine, ilgili daire kararına istinaden durdurdukları zemin ıslahı ve iksa çalışmalarına devam edeceklerini açıkladı. Zorlu Grubu’nun ülkesine yatırım yapma ilkesi ve hukuka saygısının herkesin malumu olduğuna işaret edildi.

Kaynak: Radikal

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir