Büyükşehir Belediyesi’nin içme suyunu arıtmak için Çullu’da kurduğu tesisten günde 3 ton arsenikli ve kimyasal madde içerikli atık çıkıyor.

İzmir Körfezi’ne akan evsel kirliliği sona erdiren Büyük Kanal Projesi’nin arıtma tesisinden çıkan günlük 600 ton çamuru bertaraf etmek amacıyla yürüttüğü çalışmaları sonuçlandıramayan Büyükşehir Belediyesi’nin elinde şimdi de Çullu Arsenik Arıtma Tesisi’nden çıkan günlük 3 ton çamur kaldı.

Belediyenin çöp ve çamurdan elektrik üretmek amacıyla 7 yıl önce başlattığı yakma tesisi kurma çalışması bir türlü hayata geçirilemezken, şimdi de arsenik arıtma tesisinden çıkan ve kimyasal içerdiği için tehlikeli atık kapsamına giren çamuru bertaraf etmek için araştırma yapılıyor.

3 tesis kuruldu
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Çullu, Menemen Çavuşköy ve Halkapınar Su Fabrikası içinde kurduğu üç ayrı arsenik arıtması, geçtiğimiz ay yarım kapasite ile devreye alınmasına rağmen Çullu’dan çıkan arsenikli çamur artığı sorun kaynağı oldu. Arsenik arıtma tesislerinden çıkan çamurun da yakma tesisi kuruluncaya kadar Harmandalı’daki çöp deponi alanında tehlikeli atıklar için oluşturulan bölümde depolanacağı öğrenildi.

Arıtılıyor
Manisa il sınırları içinde yer alan Çullu Su Havzasında kurulan arıtma tesisinin saniyede 3 bin litre su arıtma kapasitesine sahip olduğunu ve saniyede 1500 litrelik ilk bölümünün geçtiğimiz aylarda devreye girdiğini belirten İZSU Genel Müdürü Ahmet Alparslan, yeraltı su kuyularından çekilen suyun Çullu Arıtma Tesisi’nde bir dizi işleme tabi tutulduktan sonra şehir içme suyu şebekesine pompalandığını söyledi. Alparslan, kuyulardan gelen suya öncelikle ön klorlama yapıldığını ardından da demir 3 klorür eklendiğini, daha sonra da multimedya filtrelerden geçirildiğini belirtti. İçme suyu içindeki arseniğin filtrelerle tutulduğunu belirten Alparslan, şunları söyledi: “Arsenik konsantrasyonuna göre 18 ila 24 saat arasında değişen zaman dilimi içinde bu filtreler yıkanıyor. Böylece arsenikli çamur sistemden uzaklaştırılıyor. Yıkama sonucu ortaya çıkan su ise yine Çullu’daki arıtma tesisinde kurulan bir kimyasal arıtma sistemi sayesinde yeniden arıtılıyor. Böylece arıtma tesisinden dışarı hiçbir şekilde su deşarjı olmuyor. Filtre preslerle çamur kek yani katı çamur hale getiriliyor. Kimyasal işlemden geçtiği için çamur tehlikeli atık sınıfına giriyor” diye konuştu.

Çullu’da olan sistemin Halkapınar ve Menemen’deki arıtma tesisinde bulunmadığını, filtrelerin yıkanması sonucu ortaya çıkan atık suyun kanalizasyon şebekesi aracılığı ile Çiğli’deki atıksu arıtma tesisine verildiğini belirten Alparslan, buradaki arıtma tesisinin arsenik arıtma tesisinden çıkan atık suyu arıtacak özellikte olduğunu söyledi.

Sudaki oran azaltıldı
İZSU Genel Müdürü Ahmet Alparslan, yeraltı su kaynaklarından sağlanan ve içme suyu olarak kullanılan sulardaki arsenik oranlarını standart değer olan 10 mikrogramın altına düşürmek amacıyla kurulan arsenik arıtma tesislerinde oksidasyon, çökeltim ve filtrasyon yöntemi uygulandığını ve tesislerin tam kapasite ile çalışmaya başlamasıyla birlikte günlük 3 ton çamur çıktığını açıkladı. Alparslan, arsenik arıtma tesislerinin devreye girmesinin ardından İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve Hıfzısıhha Bölge Müdürlüğü uzmanlarıyla kentin çeşitli noktalarından düzenli olarak alınan örneklerde arsenik oranında düşüş olduğunu açıkladı.

Kaynak: Yeni Asır

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir