1. derece deprem bölgesinde yer alan İzmir’de, deprem belirtilerinin ortaya konulması için de çalışmalar sürdürülüyor. Bu amaçla, çeşitli kurumlar ve üniversitelerle işbirliği yapan Büyükşehir Belediyesi, hem karada, hem de denizde “deprem” hareketliliğinin izlenmesini sağlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kentin olası bir depreme hazırlanması için tüm imkanların seferber edildiğini bildirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, olası bir depreme karşı hem karadan, hem de denizden derin dinleme çalışmaları başlatıyor. Kurulacak sismoloji istasyonları ile İzmir Körfezi’ndeki hareketler izlenecek, zemin hareketleri kayıt altına alınacak.

Foça-Karaburun
Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Bölgesi Araştırma Merkezi (EBAMER) ile yürütülen proje kapsamında, denizdeki fay hareketliliğinin saptanması ve gözlenmesi için İzmir Körfezi’nin her yanının sismolojik ağlarla donatıyor. Bu kapsamda, Körfez çevresine 10 adet sismometre (sismoloji cihazı) konulacak ve Körfez dinlenecek. Büyükşehir, Foça ve Karaburun’a sismoloji istasyonu kurulması için EBAMER’e 2 adet sismometre aldı.

2007 yılında alınan Büyükşehir Belediyesi Meclis kararına göre Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi tarafından hazırlanan “İzmir metropolü ile Aliağa ve Menemen ilçelerinde güvenli yapı tasarımı için zeminin sismik davranışının modellenmesi” konulu proje, TÜBİTAK’tan alınan destekle uygulamaya konuldu.

Urla’dan başlayarak Körfez’i çevreleyen bölgeye 16 adet deprem kayıt istasyonunun konulacağı sistem, Temmuz ayında devreye girecek ve yer hareketlerinin kayıtları alınmaya başlayacak. İzmir metropol alanına kurulacak ölçer ağı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ulusal ağa bağlanacak ve elde edilen tüm veriler, Coğrafi Bilgi Sistemi teknikleri kullanılarak Ulusal Afet Bilgi Sistemi’ne entegre edilecek.

Veriler nerelerde kullanılacak?
* İmar revizyonları ve kentsel dönüşüm planlamalarında…

* Planlaması tamamlanmış veya yeni imara açılacak alanlarda yapılacak çalışmalarda…

* Sıvılaşma potansiyeli olan, zemin iyileştirilmesi gereken alanların belirlenmesinde…

* Deprem öncesi hasar tahmin çalışmalarında…

* Deprem öncesi çadırkent, prefabrik konutların kurululacağı alanların saptanmasında…

* Acil mühadale ve hasar tahmine yönelik bilgi altyapısının sağlanmasında…

* Afet riski taşıyan alanların belirlenmesinde…

Kaynak: Yeni Asır

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir