İzmir’deki bazı meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin başkanları, yerel seçimlerden sonra iş başına gelecek yöneticilerden kenti uçuracak, kent kimliği oluşturacak projeler istediklerini söylediler.

İzmirli sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri, 29 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerin ardından göreve gelecek yöneticilerden kenti ayağa kaldıracak, uçuracak projeler bekliyor. İzmirliler yeni başkanın hazırlayacağı projelerin “liman kenti, turizm, kongreler şehri” gibi söylemlerin içini doldurmasını istiyor.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), Deniz Ticaret Odası, Ege Sanayiciler ve İşadamları Derneği (ESİAD) ve İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) gibi meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin başkanları, Referans’a, yerel seçimlerden sonra işbaşına gelecek yeni yöneticilerden beklentilerini anlattı.

Bir çok konuda belediyeler ile ilişkilerinin olduğunu ifade eden EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Taşkın, yeni yerel yönetimlerin bölgenin geleceği için çözüm üreten ve destekleyici bir tutum izlemesini beklediğini ifade etti.

İzmir’in zenginleşmesinin çok önemli olduğunu ifade eden Taşkın “İzmir için Türkiye’nin üçüncü büyük kenti diyoruz. Ama ne yazık ki bu zenginliğini gösteremiyor. Bu nedenle İzmir’in yeni dönemde yapılacak yatırımlar ile geleceğe dönük tarih, sağlık, kaplıca turizmine yönelik projelerin hayata geçirilmesini bekliyoruz” diyerek, beklentilerini şöyle sıraladı:

“Yarım ada projesinin bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. İzmir aslında çok şanslı bir kent. Halkı, altyapısı, lokalizasyonu ile hazır bir şehir. Uçurulması çok kolay bir şehir. Yeni dönemde umarız daha fazla zenginleşir. Kenti uçuracak projeler bekliyoruz. Kentin zenginleşmesini bekliyoruz.”

Denizle barışık yönetim
Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Geza Dolagh, yerel yönetimlerden denizciliğe daha fazla önem veren bir anlayış beklediklerini söyledi. Kenti yönetecek belediye başkanının denizcilik konusunda bir danışmanı olması gerektiğini ifade eden Dolagh, denizcilik konusunda projeler üretecek bir birimin kurulması önerisinde bulundu. Dolagh, İzmir’in yıllardır liman kenti olarak nitelendirildiğini anlatarak, “Bu söylemle yetinmeyip denizcilikle ilgili etkinlikler, festivaller yapılmalı. Denizi İzmirliye tanıtmak, önemini anlatmak ve onları denize çekecek projeler üretmek gerekiyor. Denizle barışık bir yönetim bekliyoruz” ifadesini kullandı.

Kent kimliği öne çıkmalı
ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sıtkı Şükürer ise, İzmir Kalkınma Ajansı ve Ege Ekonomisini Geliştirme Vakfı işbirliğinde geçen yıl yapılan Arama-Karar Konferansı kapsamında bir sonuç bildirgesinin hazırlandığını belirterek, “Konferansta İzmir’in önceliklerini belirledik. Orada hepimizin görüşlerini ifade eden ortak bir görüş çıktı. Bu doğrultuda yerel yönetimlerden beklentimiz; İzmir’i kültür kenti yapacak projelere önem verilmeli. Kent kimliğini ön plana çıkaracak projeleri hayata geçirilmesini bekliyoruz. Sağlık ve kongre turizm alanında çalışmalar ile Kadifekale, Kemeraltı aksının turizme uygun olarak yapılandırılması ve kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracak projeler hazırlanması İzmir için çok önemli. Termal turizm ve sağlık merkezleri kümeleşmelerinin sağlanması gibi beklentilerimiz var” dedi.

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şehnaz Yılmaz ise Türkiye’de yerel yönetim organlarında kadınların temsilinin yüzde 2,5’lere bile ulaşamadığına dikkat çekerek, “Bu yerel topluluğun yarısını oluşturan kadınların yer almadığı, neredeyse tümüyle erkeklerce temsil edildiğini gösterir. Erkeklerce belirlenmiş bir yerel politika kadınların yoğun olarak yaşadığı sorunları dışarıda bırakıyor” dedi.

İzmirliler ne bekliyor
* Yarım ada projesi hayata geçirilmeli.
* Denizciliğe daha fazla önem verilmeli.
* Denizcilikle ilgili etkinlikler, festivaller yapılmalı.
* İzmir’i kültür kenti yapacak projelere önem verilmeli.
* Kent kimliğini öne çıkaracak projeler hayata geçirilmeli.
* Sağlık ve kongre turizmine yönelik çalışmalar yapılmalı.
* Kadifekale, Kemeraltı aksı turizme uygun olarak yapılandırılmalı.

Kaynak: Referans

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir