Ankara 9. İdare Mahkemesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı dava sonucu, Ankara İli, Gölbaşı İlçesi,  Hallaçlı, Velihimmetli ve Çayırlı Mahalleleri ile Etimesgut İlçesi  Fevziye Mahallesini kapsayan  ”Yavuz Sultan Selim Toplu Konut Alanı 1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı  Revizyonu” teklifinin onayına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin  13/06/2018 tarih ve 1025 sayılı  kararını iptal etti.

 

 

 

 

 

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, dava konusu meclis kararında anılan alanların mutlak tarım alanları ve Mogan Eymir Sistemi Havza Sınırı kullanımında kaldığını hatırlatarak, “Mahkeme hiçbir bilimsel rapora dayanmayan ve yapılaşmanın önünün açan, yakın çevresinde ulaşım ve dolaşım sistemine etki eden ve şehircilik esaslarına ve kamu yararına aykırı meclis kararını iptal etti. Haklılığımız bir kez daha ortaya çıktı” dedi.

 

 

 

Candan, mahkeme iptal gerekçesinde yer alan ‘Dava konusu işlemin dayanağı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilanına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının iptaline karar verildiği, söz konusu kararda ve mahkememizce yapılan keşif sonrası düzenlenen bilirkişi raporunda da yer verildiği üzere kentin oldukça önemli bir gelişme alanının analitik yaklaşımdan uzak biçimde hiçbir tespit, analiz, sentez, bütüncül etki analizi ve mekansal politikaya bağlı olmadan planlanmış olmasının bütüncül yaklaşımlara aykırı olduğu ve Ankara kentinin planlı gelişme tarihine aykırı olarak bir gelişme yönü belirlendiği, alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı olarak ilanına bağlı olarak üst ölçekli imar planlarıyla yapılan müdahalenin parçacı bir yaklaşımı yansıttığı hususları dikkate alındığında, ‘’Yavuz Sultan Selim Toplu Konut Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu’nda şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı yönünden hukuka uyarlık görülmemiştir’ ifadelerine de dikkat çekti.

 

 

 

Candan, “Yargının tarım alanlarına ve güvenilir gıdaya büyük ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde, Mogan Eymir Havza sınırını etkileyecek ve tarım alanlarını yok edecek yüksek yoğunluklu yapılaşmaya geçit vermemesi sevindiricidir. Bilim ve teknikten aldığımız güçle doğamızı, tarım alanlarımızı ve nefes koridorlarımızı savunmaya devam edeceğiz.”

 

 

 

 

 

 

Kaynak : Mimarlar Odası Ankara Şubesi 

One Comment

  1. Bundan sonra oraya verilen imar konut arsa lar ne olaca k karara karşı itiraz ve mahkeme varmı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir