Planın amacı ulaştırma sistemini; teknik ve ekonomik etkinlikte hizmet verecek daha dengeli bir yapıya kavuşturmak olarak özetleniyor.

Ulaştırma Bakanlığı 2009-2013 Stratejik Planı’nı açıkladı. Planın amacı ulaştırma sistemini; teknik ve ekonomik etkinlikte hizmet verecek daha dengeli bir yapıya kavuşturmak olarak özetleniyor.

2009 – 2013 Stratejik Planı’nda Ana Hedef: Kombine Taşımacılık Ulaştırma Bakanlığı (UBAK) Stratejik Planı’nda; ülkemizdeki yük ve yolcu taşımacılığının karayolu ağırlıklı yapıldığı ve karayolu ağının artan kullanıcı sayısıyla oluşan sorunlarının ağır trafik yükünü taşınamayacak boyuta getirdiği vurgulanıyor.UBAK Stratejik Planı’nda karayolundaki bu olumsuzlukların giderilmesi için kombine taşımasının geliştirilmesi gerektiği üzerinde duruluyor. Kombine taşımacılığın geliştirilmesiyle; karayolu taşımacılığı payının azalması ve trafik tıkanmalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Bunun yanı sıra uzun mesafe taşımacılıkta, ekonomikliğin ve güvenliğin oluşturulacağı da belirtiliyor.

Planda,’taşıma süresi, taşıma maliyeti, sürücü konforu, bazı ülkelerle olan geçiş kotası sorununun çözümü gibi pek çok konuda olumlu sonuçlar doğurmakta olması, kombine taşımacılığın geliştirilmesini zorunlu kılmakta’görüşüne yer veriliyor. Planda, başta havayolu ve denizyolu olmak üzere, hizmet sektörlerinde yüksek katma değerli lojistik faaliyetlere destek verilmesinin ve böylece Türkiye’nin çeşitli hizmet alanlarında lojistik merkezi haline gelmesinin hedeflendiği belirtiliyor.

Taşıma türleri arasındaki bozulan denge yeniden sağlanacak Planda, karayollarında ağır taşıt trafiğinin yoğun olduğu arterlerde kapasite ve kalite artırıcı bölünmüş yol yapımlarına devam edileceği ifade ediliyor.

Yük taşımacılığınınsa demiryoluna kaydırılacağı ve limanların kombine taşımacılık yapılabilen birer lojistik merkezi haline getirileceği belirtiliyor.

Taşıma türleri arasında bozulmuş olan dengeleri düzene sokmak Stratejik Plan’da büyük önem arz ediyor. Planda, gemilerin Türk tersanelerinde yüksek yerli katkı oranı ile üretilmesi için daha uygun bir ortamın yaratılması gerektiği belirtiliyor. Bunun için Türk deniz ticaret filosunun, özellikle koster filosunun, yenilenmesi hususunda bakanlığın hedefleri doğrultusunda; Türkiye Tersaneler Master Planı’nın sonuçları göz önüne alınarak yeni tersane alanlarının tesis edilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor. Ulaştırma altyapı yatırımlarının yapılması ve işletilmesinin öncelikle özel sektör tarafından gerçekleştirilmesinin esas olacağı vurgulanıyor. Planda karayollarının geometrik ve fiziksel standartlarının iyileştirileceği ve ülkenin sosyoekonomik kalkınmasına katkıda bulunacağı söyleniyor.

Trafik yoğunluğunun yüksek olduğu öncelikli arterlerde, kamuözel sektör işbirliği çerçevesinde alternatif finans kaynakları kullanılarak, yeni devlet yolu ve otoyol projeleri gerçekleştirmek üzere; İstanbul – İzmir (Körfez Geçişi dahil), Edirne – İzmir (Çanakkale Boğaz Geçişi dahil), Ankara – İzmir otoyolları ile İstanbul Boğazı 3. Köprü ve bağlantı yolları, İzmir Tüp Geçişi / Köprü, 3500 km. BSK yol kaplama işleri yapılacağı belirtiliyor.

Plan, havayolu ulaşımını geliştirmek, yaygınlaştırmak ve ülkemizi uluslararası alanda bölgesel hava ulaşım merkezi haline getirmeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda iç ve dış hatlarda yolcu trafiği 2013 yılı sonunda yıllık 130 milyona yükseltilecek. Transit geçiş trafiği artacak; hava alanlarının raylı sistem ve diğer toplu taşıma sistemleri ile bağlantısı sağlanacak.

Demiryolundaki hedefler Planda Ankara merkez olmak üzere; Ankara – İstanbul, Ankara – Konya, Ankara – Sivas hızlı tren projeleri ile İstanbul (Halkalı) – Edirne (Kapıkule) demiryolu projelerini gerçekleştirmek, Ankara – İzmir hızlı tren projesini başlatmak, Yeni Ankara Garı’nı yapmak esas kabul ediliyor. Seyir mesafesini kısaltmak ve seyir sürekliliğini sağlamak için 1 adet demiryolu ve 2 adet karayolu olmak üzere toplam 3 adet tüp tünel bağlantısının gerçekleştirileceği belirtiliyor. Kombine taşımacılığa yönelik 11 lojistik köy kurulacak Planda kombine taşımacılığı geliştirmeye yönelik olarak; tüm ana limanların karayolu ve de miryolu bağlantılarının tamamlanacağı; başta trafik tıkanıklığı yaşanan büyük kentler olmak üzere raylı toplu taşıma projelerine öncelik ve önem verileceği belirtiliyor.

(Başkentray, Egeray, Marmaray vb.) Demiryolu yan sanayinin (hızlı tren setleri, ray, tekerlek, makas, travers, bağlantı elemanları vb.) geliştirilerek, yerli üretim oranlarının artırılacağı ve yurtdışına bağımlılıktan kurtulmanın esas alınacağı belirtiliyor. Kombine taşımacılığı yaygınlaştırmaya yönelik Halkalı, Ispartakule (İstanbul), Köseköy (İzmit , Kaklık (Denizli), Eskişehir, Boğazköprü ( Kayseri ), Balıkesir, Yenice (Adana), Palandöken (Erzurum), Konya ve Uşak merkezlerinde toplam 11 adet lojistik köy kurulacağı belirtiliyor. Plan dönemindeki mevcut demiryolu ağının 2500 km’sinin yenileneceği belirtiliyor. Sanayi, turizm, enerji ve tarım sektörlerinin ulusal ve uluslararası denizyolu taşımacılığı ihtiyacını karşılamak üzere; mevcut yat bağlama ve limanların yük elleçleme kapasitesinin 20092013 döneminde iki kat artırılacağı belirtiliyor.

6.500 km’lik karayolu 2013’e kadar tamamlanacak UBAK Strtejik Plam’nda, karayolu taşımacılığını ihtiyaçlara ve standartlara uygun olacak şekilde geliştirmek ve yaygınlaştırmak esas alınıyor. Bunun için karayo lu altyapısını ülke ekonomisinin ihtiyaçları doğrultusunda, uluslararası taşıma talebini de dikkate alacak şekilde geliştirmek hedefleniyor.

Planda, bölünmüş yol çalışmalarını sürdürmek ve ağır taşıt trafiği yoğun sathi kaplamalı yolların ” Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) “kaplamalı hale dönüştürülmesine hız verileceği, 3000 km’si kamuözel sektör işbirliği modeli ile olmak üzere toplam 6500 km’lik kısmını 2013 yılı sonuna kadar tamamlanacağı belirtiliyor. Gemi inşası 4. sıraya yükseltilecek UBAK Stratejik Plam’nda uluslararası ticari yük taşımacılığı yapan ticari araçların, geçiş belgesi şartı aranmaksızın transit / ikili taşıma yaptıkları ülke sayısının artırılacağı belirtiliyor. Ülkemizin dünya yat inşaatı sıralamasında ikinci, gemi inşasında ise dördüncü sıraya çıkarılması hedefleniyor. Havaalanı işletmeciliği, yolcu terminali ve kargo tesisleri işletmeciliğinde özel sektör girişimciliğinin destekleneceği, serbestleştirme sürecinin tamamlanacağı belirtiliyor.

PTT Genel Müdürlüğü’nce yürütülen, posta, banka ve lojistik hizmetlerininse daha modern ve rekabetçi bir yapıya kavuşturulacağı, gelişen ve değişen şartlar dahilinde AB uyum sürecine göre yeniden yapılandırılacağı belirtiliyor.

Kaynak: Gayrimenkul Türkiye

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir