İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi Hüseyin Sağ tarafından Belediye Başkanı Kadir Topbaş hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Meclis üyesi Hüseyin Sağ, İstanbul Adliye Sarayı’na giderek, Başsavcı Vekili Hasan Eker’e verdiği dilekçesinde, kamuoyunda Levent’teki İETT arazisi olarak bilinen arsanın 21 Mart 2007’de Sama Dubai İstanbul Gayrimenkul AŞ’ye ihale edildiği anımsatıldı.

İhalenin yapıldığı tarihten bu yana 980 milyon YTL olan ihale bedeli ile vergi, resim ve harçların bugüne kadar ödenmediği belirtilen dilekçede şu görüş savunuldu:

”2886 Sayısı Kamu İhale Kanunu’nun 57. maddesinde ‘Sözleşme yapılması gerekli olan hallerde müteahhit veya müşteri 31. maddeye göre onaylanan ihale kararının veya Maliye Bakanlığı’nın vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde geçici teminatı kesin teminata çevirerek noterlikçe tescil edilmiş sözleşmeyi idareye vermek zorundadır. Bugüne kadar söz konusu ihale bedelinin ödenmemesi ve ihalenin iptal edilmemiş olması nedeniyle kamunun çok büyük bir zarara uğradığı açıktır. Oysa aradan 1,5 yılı aşkın bir süre geçmiştir. Bu süre içinde ihale bedeline faiz işletilseydi, yüzde 50’yi aşan bir faiz getirisi söz konusu olacaktı.”

İhale bedelinin 1,5 yılı aşkın süredir ödenmemiş olmasının kamuyu ciddi bir zarara uğrattığı belirtilen dilekçede, ihalenin hiçbir protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek olmaksızın feshine karar verilmesi gerekirken bugüne kadar ihalenin feshine karar verilmemiş olmasının basit bir görev ihmali olmadığı, TCK’nin 257. maddesinde düzenlenen ”görevi kötüye kullanma” suçunu oluşturduğu savunuldu. Dilekçede, ”Bu nedenle, şüpheli Kadir Topbaş hakkında gerekli soruşturmanın yürütülerek hakkında kamu davası açılması ve neticede cezalandırılması için işbu başvuruyu yapma gereği doğmuştur” ifadesine yer verildi.

Kaynak: Vatan

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir