Devlet Bakanı Şimşek, yabancıların taşınmaz edinmesine yönelik düzenlemedeki amacın, cari açığın finansmanı için toprak satmak olmadığını belirtti. Şimşek, “Bugün birçok ülkede araziyi bedava veriyorlar, Çin de dahil olmak üzere” dedi.

TBMM Adalet Komisyonu’nda, Genel Kurul’da ele alınan Tapu Kanununda değişiklik yapan tasarıya eklenen ancak komisyonca geri çekilen “yabancı yatırımcıların taşınmaz edinmesiyle” ilgili madde, değiştirilerek kabul edildi. AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya başkanlığında toplanan komisyonda, AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleri tarafından verilen önergeler doğrultusunda maddede değişiklik yapıldı.

Değişikliklerle kabul edilen maddeye göre, yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurdukları veya katıldıkları tüzel kişiliğe sahip şirketler, ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet konularını yürütmek üzere, taşınmaz mülkiyeti veya sınırlı ayni hak edinebilecek ve kullanabilecek.

Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla yabancı şirketlerin, askeri yasak bölgeler, güvenlik bölgeleri ve stratejik bölgelerdeki taşınmaz edinimleri, Genelkurmay Başkanlığı’nın ya da yetkilendireceği komutanlıkların iznine tabi olacak.

Özel güvenlik bölgelerindeki taşınmaz edinimleri ise taşınmazın bulunduğu yerdeki valiliğin iznine tabi tutulacak. Valilik iznine tabi konular, ilgili idare temsilcilerinin katılımıyla oluşacak komisyonda, edinimin faaliyet konusuna uygunluğu değerlendirilerek karara bağlanacak.

Madde hükümlerine aykırı edinildiği veya kullanıldığı tespit edilen taşınmazlar ve sınırlı ayni haklar, Maliye Bakanlığınca verilecek süre içerisinde maliki tarafından tasfiye edilmediği takdirde, bunlar tasfiye edilerek bedele çevrilecek ve bedeli hak sahibine ödenecek.

Maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller, ilgili bakanlıkların görüşlerinin alınmasından sonra Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek.

Komisyona düzenlemeyle ilgili bilgi veren Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nun, yabancı yatırımcıların taşınmaz edinimini düzenleyen maddesinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini anımsatarak, iptal gerekçesi doğrultusunda düzenleme
yapıldığını belirtti.

“Bu konuda yapılacak düzenlemenin, ülke için faydalı olacağına inanıyoruz” diyen Şimşek, AB ülkelerinde tüzel veya gerçek kişilerin sadece adres bildirmek suretiyle taşınmaz edinebildiklerini, birçok ülkede “yabancı-yerli” ayrımı bulunmadığını anlattı. Şimşek, sadece Yunanistan ve Polonya’da hassas ve stratejik bölgeler açısından sınırlamalar olduğunu kaydetti.

Dışarıda sınırlama yok

Mehmet Şimşek, “Dünyada herkes, şu anda yabancı yatırımları çekmek için yarışıyor. Bugün birçok ülkede araziyi bedava veriyorlar, Çin de dahil olmak üzere. Dolayısıyla dışarda bir sınırlama yok. AB müktesebatına uygunluk açısından da öyle” diye konuştu.

Düzenleme yapılmazsa, yarın öbür gün Erdemir’in bile arazi alma konusunda sınırlamalara tabi olacağını ifade eden Şimşek, “yerli veya yabancı olsun, bu şirketlerin önünün açılması gerektiğini” söyledi. Şimşek, “Bu düzenleme gereklidir” dedi.

Genelkurmay Başkanlığı itiraz etti
Genelkurmay Başkanlığı temsilcisi Hakim Albay Erol Dursun da söz alarak, Genelkurmay Başkanlığı’nın çekincelerini anlattı. Askeri güvenlikle ilgili kısmının kendilerini ilgilendirdiğini, diğer konuların siyasi tercih olduğunu belirten Dursun, Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun uygulanmasının Genelkurmay Başkanlığı’nın yetki ve sorumluluğunda bulunduğunu ifade etti. Askeri yasak ve stratejik bölgelerin, ülke güvenliği, sınır güvenliği ve terörle mücadelede ellerinde bulundurmaları gereken, güvenlik açısından önemli olan kritik araziler olduğunu anlatan Dursun, bunlara ilişkin son durumunun 2007 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edildiğini söyledi.

Dursun, şöyle konuştu: “Stratejik ve güvenlik bölgeleri, askeri yasak bölgeler, çok önemli. Bizim için hayati önemde araziler. Askeri yasak bölgeler üzerinde yabancıların mülk edinmeleri konusunda ciddi tereddütlerimiz var. Biz, bu bölgelerde yabancıların mülk edinmesine karşıyız. Niçin karşıyız? Çünkü yabancı bir şirketin hangi amaçla gelirse gelsin, daha sonra faaliyetlerinin nasıl gelişeceğini kestiremeyiz. Stratejik bölgemizde, askeri bölgemizde bir mülk edinir, kuruluş amacına uygun faaliyetine başlar fakat, daha sonra bu faaliyetini başka yönde geliştirse nasıl önlem alacağız? Bu nedenle baştan itibaren bu bölgelerde yabancılara mülkü edinme izni verilmesin.”

Düzenleme için kim, ne dedi?
* AK Parti Rize Milletvekili Ali Bayramoğlu, Türkiye’de 20 bin civarında yabancı sermayeli şirket olduğunu belirtti. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler açısından doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının önemine işaret eden Bayramoğlu, yabancı yatırımcılara, illerin durumuna göre 250 ile 2500 hektar arasında bir sınırlama getirilebileceğini söyledi.
* CHP Mersin Milletvekili İsa Gök, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nda yapılması gereken düzenlemenin Tapu Kanununa taşınmasının yanlış olduğunu ileri sürerek, maddenin geri çekilmesini istedi.
* CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk, Genel Kurul’da muhalefet milletvekillerinin hassasiyet göstermeleri nedeniyle maddenin komisyona geri çekildiğini söyledi. AK Parti’li Bayramoğlu’nun Genel Kurul’da cari açığın kapatmanın yolu olarak, “Petrolümüz yok. Tek alternatifimiz toprak satmaktır” dediğini öne süren Köktürk, “Bu ülke toprakları kolay kazanılmadı. Hiçbir ülkede bizimki kadar başıboşluk yok. Biz sınırlamaları kaldırdıkça ekonomi gelişmiyor, tam tersine yabancıların elinde oyuncak oluyor” dedi.
* CHP Ordu Milletvekili Rahmi Güner, verimli tarım topraklarının yabancıların eline geçeceğini öne sürerek, “Bu düzenleme geçerse, milletimiz kendi toprağında köle durumuna düşer. Halkımızı, kendi topraklarımızda ırgat gibi çalıştırırız. Çok tehlikeli bir düzenleme” diye konuştu.
* CHP Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe, toprağın, egemenlik açısından taşıdığı öneme işaret ederek, “Filistin’de yaşananları düşünün, unutmayın. Toprak satarak sermaye elde edilmez” dedi.

MHP Kırşehir Milletvekili Metin Çobanoğlu, “Askeri yasak bölgeleri satarak mı sermaye elde edeceğiz” diye sordu.

Şimşek: Cari açığı kapatmak için toprak satmıyoruz

Milletvekillerinin eleştiri ve sorularına yanıt veren Devlet Bakanı Şimşek, amacın, hiçbir şekilde cari açığının finansmanı için toprak satmak olmadığını belirterek, kesinlikle öyle bir politika ve anlayışları bulunmadığını belirtti. Şimşek, cari açığı kapatmak için enerjide dışa bağımlılığı azaltacak politikalara önem verdiklerini anlattı.

Düzenlemenin, Anayasa Mahkemesi kararı sonrası ortaya çıkan ihtiyaçtan kaynaklandığını yineleyen Şimşek, “Burada amaç, ne cari açığın kapatılmasıdır ne de başka şeydir. Her şeyde kötü örnekler gösterebiliriz, doğrudur. Belki kötü uygulamalar da olabilir ama bugün hiç kimse çıkıp, ‘Türkiye’nin en büyük ihracatçısı Ford veya Toyota veya başkası, bu ülkede iş, aş üretmiyor, bu ülkeye katkıda bulunmuyor’ diyemez” şeklinde konuştu.

Görüşmelerden sonra, CHP’li ve MHP’li milletvekillerinin maddenin Anayasaya aykırı olduğunu iddia ederek verdikleri önergeler, kabul edilmedi. Genelkurmay Başkanlığı’nın isteği dikkate alınarak askeri yasak bölgelere ilişkin verilen önerge ise benimsendi. Maddede yer alan, yabancı şirkketlerin; taşınmaz rehni tesisi, borsada işlem gören şirketlerin edinimi ve kanuni miras yoluyla gerçekleşen intikallere ilişkin hüküm de metinden çıkarıldı.

Kaynak: ntvmsnbc

One Comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir