Sermayeye ilave edilmek üzere anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin aktifine kaydolacak taşınmazlara ilişkin tapu ile diğer sermaye artırımı işlemleri harçtan, bu işlemler için düzenlenecek kağıtlar damga vergisinden istisna olacak.

Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna ilişkin Genel Tebliğin uygulamasında yaşanan bazı tereddütlerin giderilmesine yönelik değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi. Söz konusu değişiklik tebliği, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde de yayımlandı.

Tebliğin, “Bildirilen veya beyan edilen varlıkların yasal defter kayıtlarına intikal ettirilmesi” bölümüne bazı eklemeler yapıldı. Buna göre, ancak, yurt dışında bulunan söz konusu varlıkların şirket adına beyan edilmesi durumunda ilgili şirket, şahısları adına beyan edilmesi halinde bu şahısların kendileri, kanunun sağladığı avantajlardan yararlanabileceği için şirket adına bildirim veya beyana konu edilen varlıkların anılan şirketin yasal kayıtlarına intikal ettirilmesi zorunlu olacak.

Defter tutan mükelleflerce kanun kapsamında beyan edilen taşınmazlar dışındaki varlıkların banka veya aracı kurumlarda açılacak hesaplara yatırılması ve daha sonra beyan edilmesi gerekecek. Bu şekilde beyan edilen varlıklar, Vergi Usul Kanununun kayıt zamanına ilişkin ilgili maddesi hükmü çerçevesinde beyan tarihi esas alınarak yasal defterlere kaydedilecek.

Kaynak: Hürriyet Emlak

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir