Akçaabat’ın turizm potansiyeli yüksek alanlarından biri olan Sera Gölü’nü tehdit eden fiziksel, bakteriyolojik ve kimyasal kirlenmenin önüne geçilmesi için yürütülen çalışmalar sürüyor.

Akçaabat’ın turizm potansiyeli yüksek alanlarından biri olan Sera Gölü’nü tehdit eden fiziksel, bakteriyolojik ve kimyasal kirlenmenin önüne geçilmesi için yürütülen çalışmalar sürüyor.

Ülke genelindeki deniz, göl, akarsu ve tatlı su havzalarının korunması amacıyla yaptırılan makro plan çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafından Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’na aktarılan ödenekle Akçaköy, Derecik ve Yıldızlı Beldeleri’nin kanalizasyon projelerinin İller Bankası aracılığıyla yapılması planlanıyor.

Sera Gölü’nün en büyük kirleticilerinden olan üç beldeyi kapsayacak şekilde planlanan kanalizasyon şebekesinin etüt çalışmalarının tamamlandığını belirten İller Bankası 17. Bölge Müdürlüğü Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Güner, ihale aşamasına gelindiğini müjdeledi.
Akçaköy’den sahile kadar 12 kilometreden oluşacak bir kolektör hattının planlandığını belirten Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Güner, şebekede bir adet terfi binası, 40 kilometrelik bir toplayıcı hat ve arıtma tesisi de bulunacağını kaydetti.

Bağlı köylerden gelecek debinin de göz önünde bulundurularak uc debinin bırakılacağı kanalizasyon şebekesinin yapımının devreye girmesiyle Sera Gölü’nün kirlenme sorunun en asgariye ineceğini de vurgulayan Güner, “Bu proje Sera Gölü’nü tam anlamıyla bir turizm merkezi haline getirecektir” dedi.

Kaynak: haber61

One Comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir