Sayıştay’a göre belediyeler yaklaşık her beş yılda bir mevcut asfalt yolların tamamını yenileyecek kadar asfalt çalışması yapıyor. Oysa asfaltın ekonomik ömrü on beş yıl.

Sayıştay, yerel seçimler öncesinde yerel yönetimlerle ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayarak siyaseti uyardı. Raporda, belediyelerin son iki yıldaki denetimlerinde 1.4 milyar TL’lik asfalt, 420 milyon TL’lik kaldırım çalışması gerçekleştirdiklerinin anlaşıldığı belirtilerek, “Sıcak bitümlü asfaltın ekonomik ömrü ortalama 15 yıl olduğu dikkate alındığında, yolların ekonomik ömrünün tamamlanmadan yenilenmiş olduğu anlaşılmaktadır” uyarısı yapıldı. Yine altyapı maliyetlerini indirmek amacıyla ‘kazısız teknoloji’ olarak adlandırılan tek kazı çalışması ile birden fazla altyapı hattının yerleştirilmesi olan ortak tranşe, çok kanallı boru sistemi ve galeri sisteminin kullanılması istendi.

Sayıştay’ın Meclis’e sunduğu ‘Büyükşehir Belediyelerinde Alt yapı Faaliyetlerinin Koordinasyonu’ başlıklı raporda, Büyükşehirlerdeki alt yapı faliyetlerinin performans denetimi yapılarak bununla ilgili görüşler önerildi. Raporda altyapı faaliyetlerinin iyi bir şekilde planlanarak, koordine edilmesi için ulusal politika belirlenmesi gerektiği ifade edildi. İmar planları konusunda uyarıda bulunulan raporda, bu planların çok kısa sürede işlevsiz kaldığını ve çok sayıda plan değişikliği yapıldığı da kaydedildi.

Bütçenin yüzde 30’u asfalt

Asfalt ve kaldırım harcamalarına da dikkat çekilen raporda, “Mükerrer ve batık maliyetlerin oluştuğu en önemli alan asfalt ve kaldırım harcamalarıdır. Bu harcamalar, BŞB ve denetlenen diğer belediyelerin bütçe ve yatırım harcamalarının yüzde 30-40’ı gibi önemli bir kısmını oluşturmaktadır. 2004-2006 yıllarında BŞB’ler ve diğer belediyeler yaklaşık 1.428 milyon YTL asfalt; yaklaşık 420 milyon YTL kaldırım çalışmaları için harcama yapmıştır. Belediyeler yaklaşık her beş yılda bir mevcut asfalt yolların tamamını yenileyecek kadar, asfalt çalışması yapmaktadırlar. Sıcak bitümlü asfaltın ekonomik ömrü ortalama 15 yıl olduğu dikkate alındığında, yolların ekonomik ömrünün tamamlanmadan yenilenmiş olduğu anlaşılmaktadır. Altyapı çalışmaları ve kazılar dolayısıyla yol ve kaldırımların ekonomik ömrünü tamamlamadan bozulduğu, bütün vatandaşların günlük hayatta gözlemlediği bir olgudur” dendi.
Raporda, Büyükşehirlerde eski dönemlerde yapılan altyapı tesisleri ile ilgili su-kanalizasyon idarelerinin, telekomünikasyon ve elektrik dağıtım şirketlerinin elektronik ortamda veya kağıt ortamında güncel ve düzenli kayıtlarının bulunmadığı da belirtildi.

Kaynak: Radikal

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir