İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Rumelihisarı’ndaki ruhsatlı onarım çalışmasıyla ilgili basında gerçek dışı haberlere yer verildiğine dikkat çekilerek, inşaatta herhangi bir büyüme olmadığı vurgulandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanlığı’ndan yapılan yazılı açıklama şöyle;

Sarıyer Rumelihisarı’ndaki ruhsatlı onarım çalışması ile ilgili olarak Vatan Gazetesi’nde iki gündür gerçek dışı haberlere yer verilmesi nedeniyle aşağıdaki açıklamanın kamuoyuna duyurulması gereği doğmuştur. Öncelikle şu hususları bir kez daha hatırlatmakta yarar görmekteyiz:

Sarıyer-Rumelihisarı’ndaki 71 ada 2 nolu parseldeki bina, tapuda ‘kargir dükkan ve kargir ev’ vasfında olduğu belirtilmektedir. 1953 yılında ‘gazino’ olarak yapıldığı Özel İdare kaydında yer almaktadır. 1957-59 tarihli belgelerde gazinonun adı ‘monako’ olarak yer almaktadır. Parselin tamamında eski yapının kalıntıları mevcuttur. O tarihlerdeki Boğaziçi silueti araştırılırsa yapının unsurları görülecektir.1957 öncesi bir yapı olduğu için güçlendirme ve onarım yapılabilmektedir.

Bahsi geçen gazete biri eski, diğeri yeni olmak üzere iki ayrı fotoğrafa yer vererek, yasal onarımın, kaçak bir inşai faaliyet olduğunu iddia etmektedir. Gazete, eski halini gösteren fotoğrafı, binanın ikinci katından itibaren kontura alarak sayfalarına yerleştirmekte ve okuyucuda tek katlı bina intibaı uyandırmaya çalışmaktadır. Yeni hali olarak da, fotoğrafı parselin tamamını cepheden kontura alarak, binanın iki katlı orijinal halini okuyucuya sunmaktadır. Gazetenin basitçe bir fotoğraf hilesine yöneldiği aşağıda gösterilmektedir.

İşte Vatan Gazetsi’nin fotoğraf hilesi
Vatan Gazetesi’nin ‘Önce’ diyerek yayınladığı fotoğrafı. Resimdeki çerçeveye dikkat!

Aynı fotoğrafın geniş açılı hali aşağıdadır. Fotoğrafın alt kısmını kesmeden orijinal boyutu ile gösterildiği takdirde yukarıdaki resimde tek katlı görünen bina iki katlı olarak ortaya çıkmaktadır. İşte habere konu olan yerin bütünü ve gizlenen ayrıntıları..

Onarımdan Önce-Tarih: 06.03.2008
(VATAN Gazetesi’nin Kestiği kısım)

(VATAN Gazetesi’nin Kestiği kısım)

Gazetenin yeni hali olarak bastığı fotoğraf yukarıda, aynı yerin onarımdan önceki hali aşağıda.(Tarih 3 Mart 2008) Çay bahçesi kısmında çelik çardak görülmektedir.

Yukarıdaki iki resim karşılaştırıldığında kontur ve gabarisinde herhangi bir büyüme olmadığı görülmektedir.

Daha önce yapmış olduğumuz basın açıklamasında mülk sahiplerinden Emine Kocadağ adına düzenlenen onarım ruhsatı ile bu işlemin yapıldığını belirtmiştik. Bu açıklamamız aynı gazete tarafından sahipleri gizlenmiş iması ile çarptırılmıştır.

Maliklerden Emine Kocadağ’ın müracaatı üzerine Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından ‘onarım ruhsatı’ düzenlenmiştir. Yapı iskânlıdır. Yapılan çalışma ‘onarım izni’ kapsamında, çelik yapı olan çardağın taşıyıcı çeliklerinin tamir ve bakımını kapsamaktadır. Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün yaptığı tetkiklerde, yapıda ruhsata aykırı bir işlem tespit edilmemiştir. Kontur ve gabarisinde herhangi bir büyümenin olmadığı görülmüştür. Yapının önünde yol, arkasında istinat duvarı bulunduğundan, herhangi bir büyüme ve genişlemeye müsait değildir. Bitişik nizam olduğundan yanlara da büyümenin imkânı yoktur. Dolayısı ile iddia edildiği gibi yeni bir inşaat yapılması söz konusu değildir. Kıyak’, ‘kayırma ve ‘iltimas’ yoktur. Yakıştırmalar yersizdir. Konunun hileli fotoğraf oyunları ile saptırılması basın etiği ile bağdaşmamaktadır.

Ruhsata bağlı yapılan onarım çalışmasının yansıra, istenilmesi halinde Kurul Kararı alınmak kaydı ile güçlendirme ruhsatı da düzenlenebileceğini bir kez daha hatırlatırız.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanlığı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir