2b’ler ülkenin ekonomik kurtuluşu değil. yok oluşa doğru sürüklenmenin başlangıcıdır!

2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi” hakkında kanun tasarısının 13 Ocak 2009’da TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek onaylanması üzerine Peyzaj Mimarları Odası, 14 Ocak 2009 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

2b’ler ülkenin ekonomik kurtuluşu değil, yok oluşa doğru sürüklenmenin başlangıcıdır!

Bilindiği gibi merkezi hükümetin 23 Temmuz seçimlerinin hemen arkasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın gazetelere verdiği demeçlerinde ” KAYNAK BULUNDU, 2/B ALANLARI” açıklaması bu gün karşılığını buldu.

22/12/1934 Tarih ve 2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi” hakkında kanun tasarısı içerisine aldıkları 2/B ALANLARI, ORMAN SINIRLARI ve ORMAN YAĞMASI dün TBMM Genel Kurulu’ndan Cumhurbaşkanı onayına sunulmak üzere Meclisten geçti.

Tapu Kanunu’nun daki değişiklik önerilerine bakıldığında konunun sadece 2/B alanlarını nasıl dikkat çekmeden ranta dönüştürebiliriz formüllerinin arandığını görmek çok da zor değil.

2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi” hakkında kanun tasarısının dün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek onaylanması orman alanlarımız, ormanlarımız ve ormancılığımızın çok büyük tehlike altına girmiş olduğunun kanıtıdır.

Ülkemizde orman alanlarımız Anayasa ile koruma altındadır.

Ancak Tapu Kanunu’nun altında geliştirilen ranta faydacı bu formül ile;
• Anayasaya karşı hile yapılarak 2/B talanını kolaylaştırılmıştır,
• Ormanlarımızın sınırlandırma işlerini 70 yıldır bu görevi yerine getiren “ORMAN KADASTRO KOMİSYONLARI”NDAN alarak ormancılık öğretimi ve eğitimi görmemiş TAPU TEKNİSYENLERİ”ne devretmek- ki daha önce var olan böyle başka bir yasal düzenleme, Anayasa Mahkemesi tarafından 1989 yılında iptal edilmiştir.
• “Teknik düzeltme yapmak” adı altında, 70 yıldır yapılan Orman Kadastro çalışmaları sonucu kesinleşen ve anayasa güvencesi altında bulunan ORMAN SINIRLARININ değiştirilmesine çanak tutulmuştur.

Krizler ülkesi haline getirilen güzel ülkemiz, içine çekildiği ekonomik-sosyal darboğazdan ulusal değerlerin elden çıkarılması ve ranta açılması ile çıkamaz. İç – dış borçlar ve faizleri, kamu kaynaklarının sermayeye ve talana açılması ile ödenemez. Bu durum sorunların ertelenmesinden başka bir anlama gelmemektedir. Devamı ise bir yokoluştur.

Ülkesinin doğal değerlerinin koruyarak kullanıma açılmasında fiziksel planlar üreten peyzaj mimarları olarak;

Ormanlarımız kamusal alanımızdır. Kamuya yani halka aittir.

Halka rağmen kararlar alıp, kanunlar çıkaramazsınız.

Hükümetin asli görevi halkın, kamunun ve toplumun yararına çalışmaktır.

Orman alanları üzerinde oynanan oyunlarda kamunun değil sermayenin, ispanya modeli villa yapımı için bekleyen inşaat firmalarının çıkarları söz konusudur.

TBMM Genel Kurulundan çıkarılan yasa onaylanmak üzere cumhurbaşkanına sunulacak.

Cumhurbaşkanı Sn Abdullah Gül, tarihi bir görevle karşı karşıyadır. Beklentimiz ormanlarımızı işgale açacak bu düzenlemeye izin vermemesidir.

TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
Yönetim Kurulu

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir