Otoyollar ve üzerindeki hizmet tesisleri ile köprülerin özelleştirilmesini öngören tasarı, 28 Mayıs Çarşamba günü Meclis Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nda görüşülecek. Meclis gündeminde bulunan Erişme Kontrollü Karayolları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, otoyollar ve üzerindeki hizmet tesisleri ve köprülerin özelleştirilmesini öngörüyor. Tasarıya göre, otoyollar, köprüler ve bunlarda bulunan işletme ve bakım tesisleri ile hizmet tesislerinin ve diğer mal ve hizmet üretim birimleri ile varlıkların özelleştirilmesi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB) gerçekleştirilecek. Özelleştirme uygulamalarına konu faaliyetler, imtiyaz niteliğinde olacak, imzalanacak sözleşmeler de imtiyaz sözleşmesi olarak düzenlenecek.

Özelleştirme sonucu elde edilen gelirler, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca yapılacak harcamalar düşüldükten sonra Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğundaki yolların yapım ve bakım hizmetlerinde kullanılmak üzere Hazine’ye aktarılacak. Özelleştirilen otoyollar, köprüler ve bunlarda bulunan işletme ve bakım tesisleri ile hizmet tesislerinin ve diğer mal ve hizmet üretim birimleri ile varlıklarına ilişkin yatırım, bakım ve işletme faaliyetleriyle ilgili usul ve esaslar, işletici ile imzalanacak olan sözleşmelerde düzenlenecek. Özelleştirme programına alınan otoyollarda bulunan hizmet tesisleri hariç diğer hizmet tesislerinin işletme hakları, Karayolları Genel Müdürlüğünce devredilebilecek.

Karayolları’nın teklifi, bakanlığın onayı ile otoyol yapılacak

Tasarıya göre otoyol yapımı, bakımı ve işletilmesi Karayolları Genel Müdürlüğü veya görevlendirilmiş şirket veya şirketlerce ya da otoyol işletme hakkı verilmiş işletici şirket veya şirketlerce yürütülecek. Karayolları Genel Müdürlüğünün teklifi Ulaştırma Bakanlığının onayı ile otoyol yapılacak veya kaldırılacak.

Köprüleri karayolları işletecek

Tasarıyla Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda değişiklik yapılarak, genel müdürlüğünün görev tanımları özelleştirmeye uygun hale getiriliyor. Buna göre, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün görevleri arasında, köprüleri işletmek de alınacak. Tasarıyla, Genel Müdürlüğün görevleri arasına, “Otoyolların, köprülerin ve bunlarda bulunan işletme ve bakım tesisleri ile hizmet tesislerinin ve diğer mal ve hizmet üretim birimleri ile varlıklarının yapımını ve/veya işletilmesini ve/veya bakımını yaptırmak, devretmek, denetlemek veya denetletmek” de ekleniyor.

Otoyol ücretlerini Ulaştırma Bakanı belirleyecek

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyol ve köprülerde ücret ise Karayolları Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Ulaştırma Bakanı tarafından tespit edilecek. Tasarıyla Karayolları Genel Müdürlüğü’nün gelirleri arasından ise otoyol, köprü ve tünellerden elde edilen gelirler çıkarılıyor.

Kaynak: Radikal

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir