Turizmi Teşvik Kanunu’nda yapılan değişiklikten yararlanmak isteyen firmaların 43’ü, ön izinleri iptal edilenlerden oluşuyor.

“Turizmi Teşvik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”dan yararlanmak isteyen 74 yatırımcı, Kültür ve Turizm Bakanlığına başvurdu.

15 Mayıs’ta yürürlüğe giren 5761 sayılı “Turizmi Teşvik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un geçici 9. maddesi, Anayasa Mahkemesi’nin “hazineye ait orman arazilerinin turizm yatırımlarına tahsisine imkân veren” yasa hükmünü iptal kararından önce ön izin alan ve kesin tahsisi yapılanlara, 30 gün içerisinde talepte bulunması halinde “işe kaldığı yerden devam etmesi” yolunu açmıştı.

Edinilen bilgiye göre, kanunun bu hükmünden yararlanmak isteyen 74 yatırımcı Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvurdu.

Bu kapsamda, Danıştay’ın, 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 8. maddesi ile Kamu Arazilerinin Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkındaki Yönetmelik’in 7. ve 11. maddelerine yürütmeyi durdurma kararından sonra, bakanlıkça ön izinleri iptal edilen 58 yatırımcıdan 43’ü, ön izinlerini tekrar almak için talepte bulundu.

13 tahsisin devri istendi

Bazı sebeplerle “irtifak hakkı sona eren, tahsis süresi dondurulan, açılmış davaları bulunan veya arazinin mülkiyeti sorunu olan” 18 firma da kanun kapsamına girmemesine rağmen, yasadan yararlanmak için başvurdu.

Ayrıca, kanunun yine geçici 9. maddesi gereğince, daha önce Çevre ve Orman Bakanlığı’nca ön izinleri verilen 13 civarındaki tahsisin de Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devri için başvuru geldiği kaydedildi.

5761 sayılı kanuna göre, daha önce Çevre ve Orman Bakanlığı’nca verilen ön izinlerin, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca verilmesi gerekiyor.

Kaynak: Milliyet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir