Munzur Özgür Aksın Meclisi, Munzur Gözeleri’nde yapılmak istenen peyzaj projesine ilişkin yaptığı açıklamada, “Gözelere 1. derece Doğal Sit Alanı’nı olduğunu belirtir tabela konulmalı, alandaki Alan Koruma Kılavuzu istihdam edilmeli, Munzur Gözeleri inançsal ritüeller icra etme dışında insan etkileşimine kapatılmalıdır” denildi.

 

 

 

 

 

 

 

Munzur Özgür Aksın Meclisi, Munzur Gözeleri’nde yapılmak istenen peyzaj projesine ilişkin açıklama yaptı.

 

 

 

Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül tarafından yapılan açıklamada, “Tunceli İli Ovacık İlçesi Ziyaret Köyü sınırları dahilinde doğan ve Munzur Nehri’nin kaynağı durumunda bulunan Munzur Gözeleri, 17/07/2003 tarihinde Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak tescil edilmiştir” denilerek, şunlar dile getirildi:

 

 

“Gerek Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve gerekse de 728 sayılı İlke Kararı uyarınca 1. Derece Doğal Sit Alanı statüsüne sahip Munzur Gözeleri’nde bitki örtüsü, topografya, silüet etkisini bozabilecek hiçbir eylemde bulunulmaması gerektiği halde 02/06/2020 tarihinde İhalesi yapılan “Munzur Gözeleri Rekreasyon Projesi” ile 1. Derece Doğal Sit Alanı sınırları içinde ve korunma alanında çeşitli yapı üniteleri inşa edilmesi öngörülmektedir. “Munzur Gözeleri Rekreasyon Projesi” Munzur Vadisi Millî Parkı’nın temel kaynak değeri Munzur Gözeleri ve çevresinde uygulanmak istenmektedir. Anılan Proje kapsamında; Çadır Kamp Alanları, Hayvan Kesimhanesi, Tuvalet, Otopark, Büfe, Stand Alanları, Yürüyüş Parkuru gibi yapılar planlanmaktadır.”

 

 

 

Sarıgül, açıklamanın devamında Munzur Gözeleri’nin, Munzur Nehri’nin ana kaynağı olduğu vurgulayarak, şunlar ifade etti:

 

 

 

“Nehirde sadece Munzur Nehri’nde habitat buluna “Salmo munzuricus” isimli endemik Alabalık türü bulunmaktadır. Anılan Alabalık türü Munzur Gözeleri ve yakın yerlerde sazlık alanlarda yumurta bırakmakta olup Munzur Gözleri ve çevresinde insan etkileşimini arttıracak yapılar öngörülmesi anılan Alabalık türünün habitat alanlarına zarar verecek ve anılan türün neslinin yok olması dahi gündeme gelebilecektir. Munzur Gözeleri’nin kaynak bulduğu Ziyaret Köyü ve devamında (Ovacık İlçesi Merkezi dahil) 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince kurulması lazım gelen Biyolojik Atıksı Arıtma Tesisi kurulmamıştır. Bu bakımdan Munzur Nehri’nin kaynağından itibaren insan etkileşiminin arttırılmasına dönük Proje yapılması da hukuka aykırıdır. Munzur Gözeleri Rekreasyon Projesi” İhalesi yapılmadan evvel 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 10. Maddesi ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği gereğince ÇED süreci işletilmesi ve projenin çevresel etkilerinin analiz edilmesi gerekirken anılan süreç işletilmemiştir. Munzur Gözeleri Rekreasyon Projesi” İçme ve Kullanma Suyu Kaynaklarının korunmasına dair mevzuat hükümlerine aykırıdır. İhaleye konu projede planlanan yapılar için Mevzuatta belirtilen koruma mesafeleri nazara alınmamıştır.”

 

 

 

“Munzur Gözeleri, Alevilik açısından kutsal bir ziyaretgâhtır. Bölgenin doğal dokusu binlerce yıl korunmuştur” diyen Sarıgül, şunları söyledi:

 

 

 

 

“Alevi– Kızılbaş inancı için kutsal bir mekan olan Munzur Gözerlerinde hayata geçirilmeye çalışılan Peyzaj Projesi inancımıza, kültürümüze ve hafızamıza müdahale ile eş değerdir. Munzur Gözelerinde ki Peyzaj projesi ile doğal bir inanç merkezi özünden koparılarak mesire ve ticaret alanına çevrilmek istenmektedir. Dersimliler için kutsallığı olan inanç merkezlerine ve topraklarına büyük şirketlerin sokulması bu alanların ihaleye verilmesi yanlıştır ve kabul edilemez. Bilimsel raporların hiçe sayılarak, yapılmaya çalışılan bu proje yaşam alanlarımıza yönelik bir yıkım projesidir. Gözeler, Ziyaret alanımızdır! İnancımıza tahammülü olmayanlar orayı düzenleyemez. Halkın, kanaat önderlerinin, ekoloji hareketlerinin, demokratik kitle örgütlerinin görüşleri, rızalığı alınmadan Munzur Gözelerine yapılacak herhangi bir müdahaleye izin vermeyeceğimizi belirtmek isteriz.”

 

 

 

Gelinen aşamada Munzur Gözeleri havzasının korunması için mevzuatta belirtilen tüm tedbirlerin alınması gerektiğini belirtenSarıgül, ““Bu kapsamda Gözelere 1. derece Doğal Sit Alanı’nı olduğunu belirtir tabela konulmalı, alandaki Alan Koruma Kılavuzu istihdam edilmeli, Munzur Gözeleri inançsal ritüeller icra etme dışında insan etkileşimine kapatılmalıdır. Tuvalet gibi yapıların bilimsel açıdan en uygun alana yapılması gerekmektedir. Sit alanı ve koruma alanının olduğu gibi kalması doğallığının bozulmadan yapılması. Ziyaret köyü yeşil yazı ada ve koyun göllerinin atıklarının taşınarak arıtma sisteminin oluşturularak alan dışına taşınması gerekmektedir. Oluşturulmuş binanın sit alanı içerisinde bulunan metruk yapının vb yapılarının kaldırılması gerekmektedir” diye konuştu.

 

 

 

 

Kaynak : Birgün

One Comment

  1. çok paldır küldür işler yapılıyor, yöre halkının değerleri, adetleri göz ardı ediliyor. proje halkın katılımana açılsa belki bunun çok benzeri bir sonuç da alınabilir, yeni önerilerde olabilir ama yukarıdan “biz size peyzaj projesi yaptık” diye dikkatsiz davranma iyi olmuyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir