TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi:

Kriz Mühendisleri de Vuruyor!

Ocak ayının ilk iki haftasında toplam 70 üyemiz işsiz kalmıştır.


Ekonomik kriz en başta ücretli çalışanlar olmak üzere sanayi, ticaret ve hizmet sektöründe çeşitli alanlarda faaliyet yürüten tüm üyelerimizi derinden etkilemiş, işsiz kalmalarına, düşük ücretlerle çalışmalarına, ekonomik ve sosyal hak kayıplarıyla karşı karşıya kalmalarına neden olmuştur.

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, (Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi MMO’nun en büyük şubesidir ve 19650 üyesi vardır) tüm üyelerimizin, meslek alanlarında yaşadıkları sorunlara, bu sorunların ülke ve dünya sorunlarından ayrılamayacağı bilinciyle çözümler üretmek amacıyla çalışmalar yapmaktadır.

Bu kapsamda MMO İstanbul Şubesi olarak çalışma yaşamında üyelerimizin karşılaştığı sorunların aşılabilmesi ve çözümler üretilebilmesi amacıyla şubemiz bünyesinde hukuksal danışmanlık hizmetleri sunan Hukuk Birimimiz ve İşsiz Üyelerimize İş Olanakları, mühendis arayan firmalara mühendis istihdamı konusunda insan kaynakları çalışmaları yürüten İşsiz Mühendis Birimimiz faaliyet yürütmektedir. Bu çalışmalarda ortaya çıkan sonuçlara ve bize yapılan başvurulara göre; ücretli çalışan üyelerimizin en sık yaşadığı sorun ücretlerinin ödenmemesi, işten çıkarılmaları veya işten çıkmak zorunda kalmalarıdır.

Bu açıdan bakıldığında;
– 1-12 Ocak 2009 tarihleri arasında 43 üyemiz İşsiz kalmış, Hukuk Büromuza; 6 üyemiz işsizlik nedeniyle, 6 üyemiz ücret alacağı nedeniyle başvurmuştur.
– 12-19 Ocak 2009 tarihleri arasında 27 üyemiz, işsiz kalmış, Hukuk Büromuza 3 üyemiz işsizlik nedeniyle, 5 üyemiz ücret alacağı nedeniyle, 1 üyemiz ücretinin azaltılması nedeniyle başvurmuştur.

Ocak ayının bu ilk iki haftasında toplam 70 üyemiz işsiz kalmıştır. Sektörlere dağılımı aşağıdadır;

İşsiz Mühendis Birimi tarafından yapılan çalışmalarda ortaya çıkan verilere göre 2007 yılında 2277 olan Firma Mühendis Talebi 2008 yılında %50 azalarak 1090 olarak gerçekleşmiş, aynı dönemde İşsiz Mühendis İş Talebi ise 2007 için 1492 2008 için 1411 olarak yaklaşık aynı kalmıştır. Özellikle istihdamdaki daralma firma mühendis talebinde düşüş ile gözlemlenirken, işsiz mühendis başvurularının aynı kaldığı bize yapılan başvurularda ortaya çıkan sonuçlardandır.

Rakamların her birisinin bir üyemizi temsil ettiği gerçeğinin bilinci ile; Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak, üyelerimizin iş yaşamında karşılaştıkları sorunların, bürolarımıza bildirilmesi, kamuoyunun tüm ülkede yaşanan işten çıkarmalar konusunda duyarlı hale gelmesi için çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bu çerçevede her hafta yayınlayacağımız raporların kamuoyu ile paylaşılması, çözüm önerilerinin ortaya çıkması açısından büyük önem taşımaktadır.

Oda olarak bu olumsuz tablonun ortadan kaldırılması ve üyelerimizin haklarını alabilmeleri için Hukuk Büromuza, iş olanaklarının araştırılması ve iş bulma alternatiflerinin yaratılması için İşsiz Mühendisler Büromuza üyelerimizin başvurmaları dayanışmanın güçlendirilmesi açısından yararlı olacaktır.

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu

One Comment

  1. Kriz herkesi vurduğu gibi mimarlık ve mühendislik alanını da etkiliyor. Müthiş bir daralma var şu anda ve hissedilir boyutta gerçekten. Krize karşı önlmler gerçekleştirmek gerekir kanımca.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir