MİMARLAR ODASI 47. OLAĞAN GENEL KURULUNUN ARDINDAN YENİ DÖNEM MERKEZ YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI YAPILDI
28 Eylül 2020
Mimarlar Odası kurulduğu 1954 tarihinden bu yana; mesleğin kamu yararına gelişimi, mimarlığın, yapılı çevrenin ve toplumsal kültürün üretiminde asli bir öğe olduğunun toplumun tüm kesimleri tarafından benimsenmesi, kamusal politikaların her düzeyinde nitelikli mimarlığın hedeflenmesi, kentlerin ve çevrenin kimlikli, planlı ve sağlıklı gelişmesi amacıyla; “toplum hizmetinde mimarlık” anlayışı ile çalışmalarını yürütmektedir.

Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların uyarıları gereğince ertelenen Mimarlar Odası 47. Olağan Genel Kurul Toplantısı 18-19 Eylül 2020 tarihlerinde gerçekleştirilmiş; 46. Çalışma Dönem çalışmaları, deneyim ve birikimler değerlendirilerek; yeni döneme yön vermek üzere öneriler getirilmiş; 20 Eylül 2020 Pazar günü yapılan seçimler ile 2020-2022 yılları arasında görev alacak olan 47. Dönem Merkez Yönetimi ve Organlar belirlenmiştir.
47. Dönem Merkez Yönetim Kurulu 28 Eylül 2020 tarihinde yaptığı ilk toplantısında aldığı kararla, görev paylaşımını aşağıdaki gibi belirlenmiştir;
Genel Başkan : DENİZ İNCEDAYI
Genel Başkan Yrd. : CÜNEYT ZEYTİNCİ
Genel Sekreter : SİNAN TÜTÜNCÜ
Genel Sayman : HAKAN KILINÇARSLAN
Üye : AYŞEN CİRAVOĞLU
Üye : SEMRA ARSLAN
Üye : İSHAK MEMİŞOĞLU
47. Çalışma Döneminde Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu olarak;
• mimarlık, kent, çevre ve yaşam değerlerimizin korunması, nitelikli ve sağlıklı yaşam çevrelerinin, kentsel ve kırsal yapılı çevrenin şehircilik ve planlama esaslarına bağlı üretilmesi,
• tarihsel, kültürel ve doğal değerlerin, tarım arazilerinin ve orman alanlarının korunması, kent ve planlama politikalarının kamu yararına geliştirilmesi,
• temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanma hakkının sağlanması,
• mimarlık eğitiminde standartların ve kalitenin yükseltilerek geliştirilmesi,
• mimarlık mesleğinin gerek düşünsel alanını gerekse de uygulamasının niteliğinin artırılması,
• mesleki hak ve yetkilerin korunması, mesleği yapmaya yetkin uzmanların sunduğu nitelikli mimarlık, mühendislik ve planlama hizmetlerinin topluma ulaşmasının sağlanması,
• meslektaşlarımızın yaşadığı sorunların çözüme kavuşturulması ve koşullarının iyileştirilmesi,
• mesleki beklentilerimizin ve mesleki sorunlarımızın farkındalığının artırılması,
• mesleki etkinlik alanlarımızın korunmasının ötesinde genişletilmesi,
• mesleki itibarımızın toplumsal düzeyde yükseltilmesi,
• meslek mensuplarının yetkinliklerinin ve nitelikli hizmetlerin güvencesi olan meslek kuruluşumuzun kamusal ve özerk yapısının; örgütlenme hakkının korunması ve geliştirilmesi,
• örgütümüzün tüm birimleriyle birlikte güçlü bir biçimde sürekliliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması,
• tarihi varlıkları ve doğal çevreyi tahrip eden, kültürel değerleri yozlaştıran ve hukuksal denetimi devre dışı bırakan anlayışa karşı; tüm meslektaşlarımız, örgütümüz ve duyarlı toplum kesimlerinin birlikteliğine dayalı bir dayanışma anlayışı ile mücadele edilmesi, hedefleriyle;
mesleğimiz, kentlerimiz ve ülkemiz için 65 yılı aşkın süredir bilimin rehberliğinde ve kamu yararı doğrultusunda devam eden onurlu yürüyüşümüzü sürdürmekte kararlıyız.
Genel Kurulumuza ve seçime katılarak katkı sunan tüm değerli delegelerimize ve üyelerimize; konuk olarak destek veren mimarlık dostlarına, Oda emekçilerine, toplum hizmetinde bir mimarlık için yürüttüğümüz mücadelemize katkı veren duyarlı tüm kesimlere teşekkürlerimizi sunuyoruz.
MİMARLAR ODASI
47.DÖNEM MERKEZ YÖNETİM KURULU

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir