Öğrenci sayısıyla dünyanın 10 mega üniversitesi arasında yer alan Anadolu Üniversitesi’nde yapılan araştırmada üniversitenin kent ekonomisine katkısı ele alındı. Çalışmada, 50 yıl önce kurulan Anadolu Üniversitesi’nin Eskişehir’in kent ekonomisine yıllık 1 milyar YTL katkı sağladığı belirlendi.

Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli 2007 yılında Anadolu Üniversitesi’nin personeline yaptığı net ödemelerin mal, hizmet, sermaye ve transfer harcamalarının Eskişehir ekonomisine doğrudan etkilerinin 188.3 milyon YTL, öğrenci ve ziyaretçi harcamaları gibi dolaylı etkilerinin 254.3 milyon YTL ve çarpan etkisiyle oluşan uyarılmış etkinin de 563.7 milyon YTL olduğunu kaydetti. Bu rakamlar toplandığında Anadolu Üniversitesi’nin Eskişehir ekonomisine 2007 yılı için toplam katkısının 1 milyar YTL’nin üzerinde olduğunu belirten Rektör Sürmeli, ayrıca 4776 kişiye doğrudan, 2163 kişiye de dolaylı olarak istihdam yarattıklarını açıkladı.

Kent öğrencilerle modernleşti
Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Deniz Taşçı başkanlığında yapılan “Anadolu Üniversitesi’nin Eskişehir’e etkileri ve şehrin üniversiteyi algılayışı” adlı proje çalışmasında ilginç veriler de elde edildi. Proje kapsamında 3500 kişiyle yapılan anket çalışmasında çok sayıda üniversite öğrencisi görev aldı.

Ankete katılanların yüzde 91,3’ü üniversite öğrencilerinin Eskişehir’deki sosyal yaşamı zenginleştirdiklerini, yüzde 85,1’i öğrencilerin Eskişehir’e daha hoşgörülü ve özgürlükçü hava kazandırdığını belirtirken yüzde 89,6’sı da öğrencilerin Eskişehir’in daha çağdaş ve modern bir şehir olmasında önemli bir katkısının olduğunu vurguladı.

Yapılan anket çalışmasına katılanların yüzde 81,5’i üniversite öğrencileriyle komşu olmaktan rahatsızlık duymayacaklarını bildirirken yüzde 11,7’si rahatsızlık duyacağını, yüzde 6,8’i ise kararsız olduklarını belirtti.

Anket çalışmasında “Üniversite öğrencilerinin tutum ve davranışları Eskişehirli gençlere kötü örnek oluyor mu” şeklindeki soruya katılımcıların yüzde 62,2’si bu görüşte olmadıklarını belirtirken yüzde 37,8’i ise bu görüşe katıldıklarını bildirdi.

Anadolu Üniversitesi’nin yaptığı anket çalışmasında katılımcıların yüzde 63,3’ü üniversite öğrencilerinin şehirde hayat pahalılığına neden olduğuna inandığını belirtirken yüzde 30,4’ü ise bu görüşe katılmadıklarını bildirdi.

Pahalılığın nedeni öğrenciler mi
Yarım asırlık Anadolu Üniversitesi’nin Eskişehir’e olan 1 milyar YTL’lik katkısı, 2007 yılında Eskişehir’in ulaştığı toplam ihracat rakamının 661.7 milyon YTL olduğu düşünüldüğünde gerçekten çok büyük. Eskişehir halkı da bu araştırma yapılmadan önce Anadolu Üniversitesi’nin kente olan ekonomik katkısını az-çok tahmin edebiliyordu. Sadece bir üniversitenin kente 1 milyar YTL ekonomik katkıda bulunması her kente nasip olmayan bir durum. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin de buraya katılması halinde katkı bir milyar 500 milyon YTL’yi de aşar.

Ankara, İstanbul ve İzmir’den sonra 2 devlet üniversitesine sahip olan Eskişehir bence hem üniversitelerinin hem de burada eğitim gören öğrencilerin kıymetini iyi bilmeli. Anket çalışmasında katılımcıların yüzde 63,3’ü “Üniversite öğrencileri şehirde hayat pahalılığına neden oluyor” diye yanıt verirken pahalılığın gerçekten öğrenciden mi, yoksa kendilerinden mi kaynaklandığını iyi düşünmeliler.

Kaynak: Referans

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir