Belediye ve il özel idarelerine genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı üzerinden pay verilmesini öngören yasa teklifi, bu hafta TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek.

AKP Grup Başkan Vekili Nihat Ergün’ün, “İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi”, yarın görüşülmeye başlanacak. 11 maddelik teklifin, bu hafta yasalaşması planlanıyor.

Teklif, il özel idareleri ve belediyelere, genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden pay verilmesini düzenliyor. Pay, genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamından, vergi iadeleri düşüldükten sonra kalan net tutar üzerinden hesaplanacak. Genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamının yüzde 2.85’i büyükşehir dışındaki belediyelere, yüzde 2.50’si büyükşehir ilçe belediyelerine ve yüzde 1.15’i il özel idarelerine ayrılacak. Büyükşehir belediye payları, bir önceki yılda gerçekleşen tutarın yüzde 20’sinden fazla olamayacak. Fazla olan tutar, artış oranı yüzde 20’den az olan belediyelere dağıtılacak.

Genel bütçe vergi gelirlerinin dağıtımında, nüfus kriterinin ağırlığı yüzde 50 olacak. Belediyelere, petrol ürünlerinden alınan ÖTV, motorlu taşıtlardan alınan yüzde 28’lik, alkollü ve gazlı içeceklerden alınan yüzde 60’lık ÖTV de aktarılacak.

Teklif, genel bütçe vergi gelirlerinin dağıtımında, nüfus kriterinin yanında, başka kriterlerin de esas alınmasını öngörüyor. Büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir ilçe belediyelerinde sadece nüfus kriteri esas olurken, belediye ve il özel idarelerine genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan payın dağıtımında; nüfusun yanı sıra gelişmişlik seviyesi, kırsal alan nüfusu, yüzölçümü, köy sayısı da dikkate alınacak.

Buna göre pay dağıtımında nüfus kriteri yüzde 50, ilin yüzölçümü yüzde 10, ilin kırsal alan nüfusu yüzde 15, köy sayısı yüzde 10 ve illerin gelişmişlik endeksinin yüzde 15 oranında ağırlıklı olacak.

Komisyonlar
TBMM’deki ihtisas ve araştırma komisyonları da gündemlerindeki konuları ele alacak.

Plan ve Bütçe Komisyonu, AKP Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün ile İstanbul Milletvekili Nursuna Memecan’ın, Konut Edindirme Yardımı (KEY) ödemeleri ile ilgili yasa teklifini, yarın görüşecek. Teklif, hak sahiplerine ödenecek para veya verilecek hisse senedi üzerine haciz konulamamasını düzenliyor.

Adalet Komisyonu, AKP Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak ile Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu’nun, yapı ruhsatı olmayan binalara ilişkin yasa teklifini çarşamba günü görüşecek. Teklif, yapı ruhsatı olmadan başlatılan inşaatların şantiyelerine elektrik, su veya telefon bağlantısına izin veren kişilere öngörülen 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasının, yapı ruhsatına uygun olarak inşaatı tamamlanmış binalar için uygulanmamasını öngörüyor.

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu da aynı gün toplanarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasını Öngören Yasa Tasarısı’nı ele alacak.

Türkiye’de yaşanan çevre sorunlarının araştırılarak sürdürülebilir çevre politikası için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, bu hafta çalışmalarına başlayacak.

Komisyon, yarın çalışma takvimini belirleyecek, çarşamba günü ise Çevre ve Orman Bakanlığı yetkililerinden brifing alacak.

Kaynak: Evrensel

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir