NTVMSNBC’ye konuşan Prof. Sözüer, Antalya’da kamu arazilerini işgal eden turizmcilerin talebi üzerine hazırlanan yasa teklifiyle “kamu arazilerini işgalin suç olmaktan çıkarıldığını” açıkladı.

kamuaraziisgal.jpgTBMM Adalet Komisyonu’nda bugün kritik bir teklif görüşülüyor. AK Parti milletvekillerinin verdiği yasa teklifi, TCK’nın “Hakkı olmayan yere tecavüz” başlıklı 154 ve “İmar kirliliğine neden olma” başlıklı 184. maddelerinde değişiklikle, kaçak yapılaşmayı destekliyor, kamu arazilerini işgali suç olmaktan çıkarıyor.

Teklif, geçen hafta basına 184. madde değişikliğiyle yansımıştı. Yürürlükteki madde; iskan ruhsatı çıkarılmayan binalara elektrik, su vb. altyapı hizmetleri sağlanmasını suç sayıyor, bu hizmeti veren belediye başkanlarına 5 yıla kadar hapis cezası getiriyordu. Cezayı kaldırarak, bu tür bir “suç” işleyen belediye başkanlarını affeden teklifin sahibi AK Partili milletvekillerinden Veysi Kaynak, NTV’de “Zorunluluk yok. Sadece hizmet veren belediye başkanlarımız cezalandırılma derdinden kurtuluyor” savunması yapmıştı.

Bugün TBMM Adalet Komisyonu’nda yapılacak görüşme öncesinde, teklifte gizli bir af maddesi daha olduğu ortaya çıktı. Yeni TCK’nın mimarlarından Prof. Dr. Adem Sözüer, NTVMSNBC’ye teklifle 154. maddedeki “kamu” kelimesinin çıkarıldığını, böylece kamu arazisi işgalinin suç olmaktan çıkarıldığını açıkladı. Sözüer şunları söyledi:

İŞGALCİ TURİZMCİLER İSTEMİŞ

“TCK’nın 154. maddesini değiştiriyorlar, kamu arazilerini işgal etmeyi suç olmaktan çıkartıyorlar. 184. maddeyi değiştiriyorlar, iskansız binalara elektrik, su bağlanmasını suç olmaktan çıkartıyorlar. Yani reform tamamiyle ortadan kaldırılmış oluyor. Milletvekilleri de maalesef imzalamış bu teklifi. Antalya’daki turizmcilerin şikayeti varmış bu maddeden. Çünkü onlar da oradaki kamu arazilerini işgal etmişler. 3 sene önce konmuş kuralı, 3 sene sonra tam bir kaçak yapılaşmayı, affetme ve destekleme maddeleri haline getiriyorlar.”

YÜRÜRLÜKTEKİ HÜKÜMLER

Hakkı olmayan yere tecavüz

MADDE 154. – (1) Bir hakka dayanmaksızın kamuya veya özel kişilere ait taşınmaz mal veya eklentilerini malikmiş gibi tamamen veya kısmen işgal eden veya sınırlarını değiştiren veya bozan veya hak sahibinin bunlardan kısmen de olsa yararlanmasına engel olan kimseye, altı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası verilir.

(2) Köy tüzel kişiliğine ait olduğunu veya öteden beri köylünün ortak yararlanmasına terk edilmiş bulunduğunu bilerek mera, harman yeri, yol ve sulak gibi taşınmaz malları kısmen veya tamamen zapt eden, bunlar üzerinde tasarrufta bulunan veya sürüp eken kimse hakkında birinci fıkrada yazılı cezalar uygulanır.

(3) Kamuya veya özel kişilere ait suların mecrasını değiştiren kimse hakkında birinci fıkrada yazılı cezalar uygulanır.

İmar kirliliğine neden olma

MADDE 184. – (1) Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Yapı ruhsatiyesi olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılmasına müsaade eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

(3) Yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sınai faaliyetin icrasına müsaade eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(4) Üçüncü fıkra hariç, bu madde hükümleri ancak belediye sınırları içinde veya özel imar rejimine tabi yerlerde uygulanır.

(5) Kişinin, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yaptığı veya yaptırdığı binayı imar planına ve ruhsatına uygun hale getirmesi halinde, bir ve ikinci fıkra hükümleri gereğince kamu davası açılmaz, açılmış olan kamu davası düşer, mahkum olunan ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar.

Kaynak: NTVMSNBC

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir