Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, güneş tutulmaları ile depremlerin oluş tarihleri arasında istatistiksel açıdan bir ilişki bulunamadığı, güneş tutulmalarının hemen öncesi ve sonrasında olan depremlerin sayısının tüm depremlerin sadece yüzde 1’i civarında olduğunu bildirdi.

tutulmadeprem.jpgMTA, 29 Mart 2006 tarihinde meydana gelen ve yeryüzünde en iyi şekilde Türkiye’de izlenebilen “tam güneş tutulması”nın yerküre üzerindeki etkileri üzerine yaptığı araştırmayı ve bilimsel gerçeklere dayandırdığı sonuçları, “Güneş Tutulması Sırasında Fiziksel Parametre Değişimlerinin Jeofizik Yöntemlerle İncelenmesi” adlı kitapta topladı. Kitapta, 29 Mart 2006 tarihinde yaşanan görkemli gök olayının (tam güneş tutulması) MTA Genel Müdürlüğü tarafından, gelecekte yapılacak araştırmalara baz oluşturması amacıyla; gravite, manyetik ve doğal potansiyel gibi jeofizik yöntemleri kullanıp, çalışmalarını eş zamanlı olarak, tam tutulmanın net bir biçimde 3 dakika 35 saniye süresince Konya’da ve yarı tutulmanın gerçekleştiği Ankara’da yürüttüğü, ayrıca çalışma kapsamında tam tutulmanın olduğu günün bir gün öncesi, bir gün sonrası da dahil olmak üzere 3 gün boyunca Türkiye’nin çeşitli yerlerinde ölçümler yapıldığı kaydedildi.

Yapılan araştırma sonucunda güneş tutulmaları sırasında “deprem ile manyetik alan arasındaki ilişki olduğu hakkında yapılan spekülasyonların yersiz olduğu” bildirildi.

Yapılan çalışmaların güneş tutulmasının, yer kabuğunda tektonik hareketlere neden olabilecek düzeyde etki yaratacak güçte olmadığını gösterdiği belirtilen çalışmada, şöyle denildi:

“Güneş tutulmasından daha çok güneşte meydana gelen patlamalar yer manyetik alınını etkilemektedir. Güneş patlamaları devamlı olmaktadır ve bu patlamalara bağlı olarak da yeryüzünde sürekli depremlerin olması gerekir. Bu nedenle güneş tutulmasının depremleri tetiklediğine dair hiçbir bilimsel bulgu yoktur.

1973 ile 2006 tarihleri arasında dünyada oluşan 5’ten büyük depremlerin kayıtlarına bakıldığı zaman, yıkıcı kabul edilebilecek 6 ve üzeri büyüklükteki depremlerin sayısı yılda 4 bin 415’dir. Yılda 8 ve daha büyük 1 adet deprem olmaktadır. 3 günde bir 6-7 büyüklüğünde ve günde 3-4 kez 5-6 büyüklüğünde deprem olmaktadır. Yılda en az 2, en fazla 5 güneş tutulması, 12 yeniay evresi ve yıkıcı değerlerde ortalama 134 deprem oluşmaktadır. Güneş tutulmalarının hemen öncesi ve sonrasında olan depremlerin sayısı tüm depremlerin yüzde 1’i civarındadır.”

Kaynak: Yeni Şafak

One Comment

  1. bu muhabbetler yerine varsa bilimsel veriler lütfen. konuların bazısı da bilim adamları tarafından magazinleştirilmesine anlam veremiyorum.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir