Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, sit alanı olarak ilan edilen Ankara Tarihi Kent Merkezinin “yenileme alanı” olarak tespitine ilişkin Bakanlar Kurulu kararının yürütmesinin durdurulması isteminin reddine yapılan itirazı kabul etti.

melihgokcek.jpgAnkara Tarihi Kent Merkezi kapsamında yer alan Ulus, Hacıbayram Camii ve Civarı, Bentderesi İle Ankara Kalesi ve Civarını kapsayan alanın “Yenileme Alanı” olarak tespit edilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ile “yenileme alanı” olarak tespit edilen bölge içerisinde bulunan taşınmazların kamulaştırılmasında “acele kamulaştırmanın” uygulanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ve bu karar uyarınca acele kamulaştırma yapılmasına dair Ankara Büyükşehir Belediyesi Encümeni kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay’da dava açılmıştı.

Danıştay 6. Dairesi, söz konusu işlemlerin yürütmesinin durdurulması istemini reddetmişti. Davacılar bu karara itiraz edince dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna geldi.

Bakanlar Kurulunun “yenileme alanı” kararına yönelik itirazı kabul eden Kurul, bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan sonra Danıştay 6. Dairesi’nce yeniden bir karar verilmesini istedi.

Kurul, söz konusu bölgenin “acele kamulaştırılmasına” ilişkin Bakanlar Kurulu kararı ile acele kamulaştırmanın yapılmasına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni kararına yönelik itirazları da kabul etti ve söz konusu işlemlerin yürütmesini durdurdu.

Kaynak: Hürriyet Ankara

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir