TBMM Adalet Komisyonu, Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’nda, kiraya verilen mülkteki yan giderler ve genel giderleri kiracıya yükleyeceği savunulan maddeleri yeniden düzenledi.

Komisyon, 649 maddelik tasarının görüşmesini dün tamamladı. Tasarının kiranın belirlenmesiyle ilgili maddesinde, döviz üzerinde kira sözleşmesi yapanlar lehine bir düzenleme yapıldı. Mevcut uygulamada, dövizli kira sözleşmesinde 5 yıl süreyle yenileme yapılmıyor. Yeni düzenlemeye göre, dövizle kontrat imzalayanlar, devalüasyon veya kriz şartlarında “aşırı ödeme güçlüğünü” gerekçe göstererek sözleşmenin yenilenmesini isteyebilecek. Komisyon Başkanı Ahmet İyimaya “Böylece beş yıl içindeki rizikoyu bertaraf ediyoruz” dedi.

Aynı maddedeki hükme göre, kiracı, aynı evde oturuyorsa 5 yılın sonunda çevredeki emsal kira bedelleri ve kiralanan konutun durumuna göre “hakkaniyet ve dürüstlük kuralına uygun” bir bedel belirlenmesini isteyebilecek. 5 yıl içindeki Üretici Fiyat Endeksleri de yeni kiranın belirlenmesinde ölçü alınacak. Bu durumda hem endekse, hem çevredeki kira bedeline bakılacak. Şu anda “emsal bedel” kuralı, endeksi dikkate almaksızın üçüncü yıldan itibaren uygulanıyor.

Çatı, bina boyası, oluk onarımı gibi genel giderlerin kiracıya yüklenmesine kapı araladığı savunulan hüküm de değiştirildi. Konut sahibinin yan giderlere katlanmasını öngören maddedeki “sözleşmede aksi öngörülmemişse” ifadesi çıkarıldı. Böylece her türlü genel ve yan giderin zorunlu olarak sadece taşınmaz sahibince karşılanacağı hükme bağlandı. Ancak tartışma bitmedi. Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Koç, bu durumda, kiracının ev sahibiyle anlaşarak bazı acil onarımları kendi parasıyla yaptırıp kiradan düşmesine olanak kalmayacağını söyledi. Koç, “Kat Mülkiyeti Kanunu’nda müteselsil sorumluluk zaten bulunuyor. Sözleşme özgürlüğü çerçevesinde taraflar eksikliği giderip kiradan düşebilmeli. Mesela yapı ruhsatı alınamıyor. Kiracı bir an önce ruhsatı alıp oturmak istiyor. Bizim sistemimizde bu konuda zorunluluk yoktur” dedi.

İki kira cezası tasarıdan çıktı
Borçlar Kanunu Tasarısı’nda kiracı aleyhine düzenleme yasağı da genişletildi. Kirasını zamanında ödemeyen kiracının, kira bedelinin iki katı ceza ödemesini düzenleyen hüküm tasarıdan çıkarıldı. Mevcut uygulamada olduğu gibi taşınmazın sahibi, iki haklı ihtardan sonra kiracının çıkmasını isteyebilecek. Ödenmeyen kira da yasal faiziyle tahsil edilecek.

Kaynak: Hürriyet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir