Diyarbakır’da GAP bölgesine 5 yılda 12 milyar dolarlık kaynak aktarılmasını öngören eylem planını açıklayan Başbakan Tayyip Erdoğan, “Burada attığımız tohumlar sadece Türkiye’nin güneydoğusunu, doğusunu değil Türkiye’nin yedi bölgesini de yeşertecektir. Buraya yaptığımız yatırımlar, yapacağımız yatırımlar Türkiye’nin geleceğine yapılmış yatırımlardır” dedi.

BAŞBAKAN Tayyip Erdoğan, 12 milyar dolarlık (14.5 milyar YTL) GAP eylem planının Türkiye için yeni bir milat, yeni bir dönüm noktası olacağını söyledi. Diyarbakır’da düzenlenen toplantıyla “GAP Eylem Planı”nı açıklayan Başbakan Tayyip Erdoğan, “Hükümet olarak attığımız bu büyük adım, Güneydoğu Anadolu Projesi Yeni Eylem Planı ile diğer bölgelerde öncelikli projelerin hızlandırılmasıdır” dedi.

Finansman kaynağı belli

Erdoğan, 1 milyar YTL ek ödenek ile GAP yatırımlarının toplam kamu yatırımları içindeki payını yüzde 12 seviyesine yükselteceklerini belirtirken, projeler ile ilgili ayrıntılı eylem planını tamamladıklarını söyleyen Erdoğan, “Finansman kaynağımızı belirledik, yapılacak işleri somut bir takvime bağladık” diye konuştu.

Kurtuluş projeleri

Erdoğan, şöyle konuştu: “Bu projeler gerek bölge insanımız, gerek Türkiye’nin her tarafında bütün milletimiz için talih değiştirecek ve bunun yanında tarihe bir yeni dönemin başlangıcı olacak önemli oranda sonuçlar üretecektir. Devreye girecek projeler bölgeler arasında ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme farklarını ortadan kaldıracak, geri kalmışlığın getirdiği işsizlik ve göç gibi sorunlarda rahatlatacak kurtuluş projeleri. Artık uzun yıllardır konuşulan ama bir türlü potansiyeli hayata geçirilemeyen bu kurtuluş projelerini elle tutulur, gözle görülür bir hızla tamamlamak için düğmeye basıyoruz.”

Topyekün baht açılacak

Güneydoğu Anadolu bölgesi başta olmak üzere Türkiye’nin bütün bölgelerinin yüzünün güleceğini söyleyen Erdoğan, şunları dile getirdi: “Burada attığımız adalet tohumları sadece Türkiye’nin güneydoğusunu, doğusunu değil Türkiye’nin yedi bölgesini de yeşertecektir. Buraya yaptığımız yatırımlar, yapacağımız yatırımlar Türkiye’nin geleceğine yapılmış yatırımlardır. Yıllardır bölge insanımız başta olmak üzere milletimize evlat acısı yaşatan bölücü terör belasının istismar ettiği sosyoekonomik yaralar bu projelerle inanıyorum ki bütünüyle kapanacaktır.”

4 ana başlık altında

Türkiye’nin artık bölgesel kalkınmada çok farklı yerleri zorlamaya başladığını vurgulayan Başbakan Erdoğan, “5 senede Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemize yaklaşık 8 milyar dolarlık yatırım yaptık. Her alanda yapılan yatırımlarla bölgedeki şehirlerin çehresi değişti. Burada açıkladığımız projeler bütün Türkiye’yi kapsamaktadır ama bizim önceliklerimiz Güneydoğu’dur, Doğu’dur. Türkiye için yeni bir milat, yeni bir dönüm noktası olacak” diye konuştu. Erdoğan, 2012 yılına kadar bitirilmesi gereken projeleri, şu 4 başlık altında topladı: “Ekonomik kalkınma, sosyal gelişme, altyapı, kurumlararası kapasitenin geliştirilmesi.”

CEKETLER FORA

Diyarbakır’da konuşması sırasında sıcaktan bunalan Tayyip Erdoğan, ceketini çıkartınca, kürsünün arkasındaki bakanlar da Erdoğan’a katıldı.

GAP’a bütçeden 5 yılda 14.5 milyar YTL ayrıldı

BAŞBAKAN Tayyip Erdoğan’nın açıkladığı Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) eylem planında, “dört ana eksen” altında ve 5 yılda bütçeden toplam 14.5 milyar YTL (12 milyar dolar) kaynak ayrıldı. Planda 4 ana eksen; ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesi, sosyal gelişmenin sağlanması, altyapının geliştirilmesi ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi olarak sıralandı. Bütçeden sağlanacak 14.5 milyar YTL’nin 10.5 milyar YTL’lik kısmı altyapının değiştirilmesine, 2.7 milyar YTL’lik kısmı ise sosyal gelişmenin sağlanmasına harcanacak. Erdoğan’nın konuşması sonrasında basına dağıtılan GAP Eylem planı, 2008-2012 dönemini içeriyor. Planda yer alan finansman tablosuna göre 5 yılda gerçekleştirilecek projelerin toplam finansman ihtiyacı 26 milyar 702 milyon YTL olarak belirlendi. Bu tutarın 14.5 milyar YTL’si bütçeden karşılanırken, 4.8 milyar YTL’si de bütçe dışı finansman kaynaklarından sağlanacak. Ancak 4.8 milyarlık bütçe dışı bu kaynağın hangi başka kalemlerden karşılanacağı sorusunun cevabı planda yer almıyor. Hükümetin elinde bu proje için “halihazırda öngörülen olağan kaynak” başlığı altında 7.3 milyar YTL bulunduğu da belirtiliyor.

Ziraat Bankası GAP için daha çok çalışacak

KOBİ’lere destekler verilecek. Bütün GAP illerinde Ziraat Bankası tarafından ticari kredi kullanımı artırılacak. Ziraat Bankası’nın bölgedeki sübvansiyonlu kredileri yaygınlaştırılacak

Gaziantep, Şanlıurfa, Harran üniversitesi bünyesinde tekno-park kurulacak veya geliştirilecek

Bölgenin doğal ve kültürel varlıkları geliştirilecek, turizm altyapısı iyileştirilecek, turizm çeşitlendirilecek ve çekim merkezleri oluşturulacak.

Batman’da Hasankeyf arkeoloji, kazı kurtarma ve tarihi araştırma projesini süratle bitirilecek.

Tarımsal örgütlenme özendirilecek, organik tarım faaliyeti yaygınlaştırılacak. Mayınlı araziler temizlenerek tarıma kazandırılacak. Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanma yaygınlaştırılacak.

TRT’de Kürtçe yayın başlıyor

BAŞBAKAN Tayyip Erdoğan, “Meclis’te görüşmeleri başlayan özellikle dil konusuyla alakalı, televizyon-radyo yayınlarında yeni açılımımız terörün psikolojik ve kültürel zeminini de önemli ölçüde kurutacak” derken, şunları söyledi: “Yapılacak yeni düzenlemeyle TRT’nin bir kanalı bundan böyle bölgedeki dilleri sürekli olarak anons eder hale gelecek. Hem sosyokenomik kalkınmayı sağlayacak olan yeni eylem planımız, hem yeni yayın açılımımız, toplumsal yapımızı, birlik ve bütünlüğümüzü güçlendiren bir sosyal restorasyon meydana getirecektir. Bölgelerimiz ve insanlarımızın yıllardır adete mahkum olduğu kötü talihi değiştirecek bu tarihi adımların hükümetimize nasip olmasından büyük bir bahtiyarlık duyuyorum.”

Okullaşma oranı yüzde 100 olacak

BÜTÜN eğitim kademelerinde fiziki altyapının, fırsat eşitliğinin sağlanacağı belirtilen planda, sosyal gelişmelere ilişkin hedefler şöyle:

Zorunlu eğitime devam etmeyen kalmayacak. 1565 adet yeni derslik yapılacak, 9 bin 43 öğrenci okula kazandırılacak. İlköğretimde yüzde 100, ortaöğretimde yüzde 90 okullaşma hedefine ulaşılması hedeflendi. Bu hizmetlerin 6 bin 200 kişiye ulaşılması hedeflendi.

Pansiyon kapasitesi artırılacak. Bölge illerindeki tüm üniversitelerin fiziki-beşeri altyapısını güçlendirilecek. Adıyaman, Batman, Mardin, Siirt’te 1000’er kişilik öğrenci yurdu açılacak.

Sağlık hizmetleri iyileştirilecek. Bölgenin genel sağlık hizmetleri görünümü ülke ortalamasına yaklaştırılacak. Bütün bölge illerinde hastanelerde koğuş sisteminden 1 veya 3 kişilik oda sistemine geçilecek. Ambulans sayıları artırılacak.

Meslek edindirme, beceri kazandırma ve kişilerini kendi işyerlerini kurmalarına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilecek. 35 bin kişiye mesleki beceri kursu verilecek. Diyarbakır stadı, kapalı spor salonunu ve diğer illerdeki durum süratle ele alınacak.

Sınır ticaretine kolaylık vaadi

KARAYOLU, havayolu projelerine ağırlık verileceği, GAP Uluslararası Havaalanı’nın eksik tesislerini süratle bitirileceği, Batman Havaalanı terminal binasını tamamlanacağı belirtilen plan, sınır ticaretine yönelik çalışmalardan da söz edildi. Buna göre, organize sanayi bölgesi, küçük sanayi sitesi, sınır ticaretini kolaylaştırıcı altyapı geliştirilecek. Sınır bölgelerimizin tamamında sınır ticaret bölgeleri inşa edilecek. Sınır ticaretini kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılacak.

GAP İdaresi bölgeye taşınacak

BÖLGENİN sosyal ve kurumsal sermayesi güçlendirileceği yer alan Eylem Planı’nda, GAP İdaresi’ne ilişkin de bu maddeler yer aldı: “GAP İdaresi Ankara’dan bölgeye taşınacak. Koordinasyon GAP Bölge Kalkınma İdaresi’nde olacak. İş planları çerçevesinde sürekli uygulama-izleme-değerlendirme sistemi oluşturulacak. Her 3 ayda bir izleme raporu hazırlanarak GAP Yüksek Kurulu’na sunulacak. Kurul, Bakanlar Kurulu ve basını bilgilendirecek.”

Kaynak: Hürriyet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir