Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sultanahmet’teki Four Seasons Oteli ek inşaatının durdurulmasına yapılan itirazı reddetti, Süleymaniye için itirazı ise kabul etti.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 22 Eylül 2005’te Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca onanan 1/5000 ölçekli Tarihi Yarımada-Eminönü ilçesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nın Süleymaniye, Sultanahmet, Barbaros Evleri Turizm Merkezleri kapsamında kalan ve 6 ayrı madde olarak belirtilen kullanım kararlarıyla 30 ayrı madde olarak sayılan plan uygulama hükümlerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay’da dava açmıştı.

Danıştay 6. Dairesi, 14 Mart 2008’de dava konusu işlemin yürütmesini durdurmuştu.

Davalı Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Daire kararına itiraz etti.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Four Seasons Oteli’nin ek inşaatının yapıldığı Sultanahmet bölgesi yönünden itirazı reddetti. Kurul, Süleymaniye bölgesi yönünden ise yapılan itirazı kabul etti. Kurul, Danıştay 6. Dairesi’nin Süleymaniye bölgesine ilişkin planı inceleyerek yeniden karar vermesi istendi.

Kaynak: ntvmsnbc

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir