Kadastro Kanunu değişiyor. Buna göre devlet vatandaşın işgalindeki arazisini kurtarmak için bunu öğrendiği tarihten itibaren 10 yıl içinde dava açmazsa hakkını kaybedecek.

Antalya milletvekilleri AKP’li Sadık Badak, Mevlüt Çavuşoğlu, Abdurrahman Arıcı, Yusuf Ziya İrbeç, CHP’li Osman Kaptan ve MHP’li Hüseyin Yıldız Tapu Kadastro yasasındaki ‘hak düşürme’ maddesinin devlet tapuları için de uygulanmasını öngören kanun teklifi verdi. Teklif kabul edilirse kadastro öncesi Hazine’ye ait olan bir araziyi 10 yıldır kullanan vatandaşlara dava açılamayacak, açılan davalar düşecek. CHP’li İsa Gök, partisinden bir milletvekilinin de imzaladığı teklif için “Davaları düşürmeye, devlet mallarını üzerlerine geçirmeye çalışıyorlar. İyi niyetli sorun çözümü değil. Kamu mallarını özel şahısların üzerine geçirmek için hazırlanan bir teklif” dedi.

İptal davası 10 yılla sınırlanıyor

Mevcut Kadastro Kanunu’nun 12. maddesindeki “..haklara, sınırlandırma ve tespitlere ait tutanakların kesinleştiği tarihten itibaren 10 yıl geçtikten sonra, kadastrodan önceki hukuki sebeplere dayanarak itiraz olunamaz ve dava açılamaz” ifadesi, Yargıtay Genel Kurulu içtihadı nedeniyle devlet tapuları için geçerli sayılmıyor. Söz konusu içtihat nedeniyle devlet tapusuna güvenip arazi alanlar, sözkonusu arazinin Hazine’ye ait çıkması durumunda dava 10 yıllık süreden çok sonra açılmış olsa bile arsayı kaybedebiliyor.

Teklifle hükmün, taşınmazın niteliği ile devlet ya da diğer kamu tüzelkişilikleri olsa dahi tarafların sıfatına bakılmaksızın uygulanacağı belirtiliyor ve 10 yıllık hak düşürme süresi geçen araziler için dava açılmasının önü kesiliyor. Teklife eklenen geçici maddeyle de mevcut davaların düşürülmesi hedefleniyor.

Devletin malları için

Teklif sahipleri Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin mülkiyet hakkıyla ilgili maddesini gerekçe gösterirken, düzenlemeye karşı çıkan CHP’li Gök şöyle konuştu: “Karadeniz, Akdeniz, Marmara kıyılarının kadastroya geçiş tarihleri 1950’li 1960’lı yıllar. Teklif yasalaştığı takdirde 10 yıllık süre düşmüş olacak ve devlet artık bu tapuları iptal için dava açamayacak.Yargıtay’daki birçok dava da düşecek. Davaları düşürmeye, devlet mallarını üzerlerine geçirmeye çalışıyorlar. İyi niyetli çözümü değil. Kamu mallarını özel şahısların üzerine geçirmek için hazırlanan bir teklif. Devlet tasarrufundaki ormanlık araziler bir anda gidecek, kumsallara özel tapu gelecek. 10 milyon dolarların konuşulduğu bir düzenleme” diye konuştu.

AKP Antalya milletvekili li Sadık Badak ise düzenlemenin ormanları değil devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazları kapsadığını söyledi. Badak, bu tür davaların Antalya’da özellikle Kepez bölgesinde çok yoğun olduğunu söyledi.

Kaynak: Radikal

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir