Çevre Kanunu kapsamındaki idari para cezaları, 2009 yılı yeniden değerlendirme oranı uyarınca yüzde 12 artırıldı. Buna göre artık emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahipleri, arıtma ve bertaraf tesislerini kurmayanlar, standartlara aykırı gürültüye neden olanlar gibi çevre kirliliği kapsamında olan hataları yapanlar yüzde 12 fazla ceza ödeyecek.

“Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ”e göre, emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine uygulanan ceza 500 YTL’den 646 YTL’ye, yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıt sahiplerine verilen ceza ise 1000 YTL’den 1293 YTL’ye yükseltildi.

Hava kirliliği yönünden önemli etkileri nedeniyle kurulması ve işletilmesi yönetmelikle izne tabi tutulan tesisleri, yetkili makamlardan izin almadan kuran ve işleten veya iznin iptal edilmesine rağmen kurmaya ve işletmeye devam eden veya bu tesislerde izin almaksızın sonradan değişiklik yapan veya yetkili makamların gerekli gördükleri değişiklikleri tanınan sürede yapmayanlara verilen ceza 24 bin YTL’den 31 bin 62 YTL’ye çıkarıldı. Bu tesislerde emisyon miktarları yönetmelikle belirlenen sınırları aşması halinde uygulanan 48 bin YTL’lik ceza 62 bin 125 YTL’ye yükseltildi.

Kurulması zorunlu olan atık alım, ön arıtma, arıtma veya bertaraf tesislerini kurmayanlar ile kurup da çalıştırmayanlara uygulanan 60 bin YTL para cezası, 77 bin 656 YTL olarak belirlendi.

Standartlara aykırı gürültü ve titreşime neden olan konutlar, gelecek yıldan itibaren 400 YTL yerine 517 YTL, ulaşım araçları bin 200 YTL yerine bin 552 YTL, iş yerleri ve atölyeler 4 bin YTL yerine 5 bin 176 YTL, fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü için 12 bin YTL yerine 15 bin 531 YTL ceza ödeyecek.

Umuma açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi kirletenlere verilen para cezası 100 YTL’den 127 YTL’ye yükseltildi.

Tehlikeli atıklar, içme ve kullanma suyu koruma alanlarını kirletenler, anız yakanlar, atıkları toprağa verenler ile denizleri kirletenlere uygulanacak cezalar da yeniden değerlendirme oranında artırıldı.

Kaynak: Cumhuriyet

One Comment

  1. çevre kirliliği en az dikkat edilen şey bizde ve aslında bir terbiye meselesi sadece cezayla çözülmüyor. buna rağmen bir cezası mutlaka olmalı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir