İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Zabıta Tedbir Müdürlüğünce, Beyoğlu İlçesi, Sütlüce Mahallesi’nde bulunan 5 adet yapı ile Belediyemizce kamulaştırılan 6 adet binanın yıkım işlemleri gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Zabıta Tedbir Müdürlüğünce, Beyoğlu İlçesi, Sütlüce Mahallesi, Karaağaç Caddesi ve Hamam Sokakta “Sütlüce Kongre ve Kültür Merkezi” inşaatı kapsamında işgal konumunda bulunan 5 adet yapı ile Belediyemizce kamulaştırılan 6 adet bina olmak üzere toplam 11 adet yapının yıkım işlemleri gerçekleştirildi.Beyoğlu İlçesi, Sütlüce Mahallesi, Hamam Sokağında bulunan 2723 ada, 10 parselde kayıtlı Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğüne ait çeşme vasıflı taşınmazın Başkanlığımızca aslına uygun olarak ihya edileceğinden, söz konusu taşınmaz üzerinde bulunan 2 katlı betonarme muhdes kaçak yapının yıkılarak mezkur yerin işgalcilerden temizlenmesi Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1.Bölge Müdürlüğünce talep edildiğinden söz konusu yerde bulunan 1 adet 2 katlı yapının yıkım işlemi Zabıta Daire Başkanlığı, Zabıta Tedbir Müdürlüğünce 22.12.2008 Pazartesi günü gerçekleştirildi.

Beyoğlu İlçesi, Sütlüce Mahallesi, Karaağaç Caddesi, No:40-44 adreslerinde bulunan L-114 pafta, 2723 ada, 3-7 ve 12 parsel sayılı, 147 m², 268, m² ve 415 m² alanlı taşınmazlar 21.03.2003 tasdik tarihli 1/100 ölçekli Beyoğlu Halıcıoğlu- Sütlüce Uygulama İmar Planı Tadilatında yeşil alanda kalması nedeni ile 27.10.2004 tarih, (511-2003/29)R/1194-S/784 sayılı Başkanlık Onayı ile kamulaştırılarak Belediyemiz adına tescil edildiğinden yıkım işleminin yapılması Kamulaştırma Müdürlüğünce talep edilen söz konusu taşınmazlar üzerinde bulunan 2 adet tek katlı, 2 adet 2 katlı ve 1 adet 3 katlı bina olmak üzere toplam 6 adet binanın yıkım işlemi Zabıta Daire Başkanlığı, Zabıta Tedbir Müdürlüğünce 17.12.2008 tarihinde gerçekleştirildi.

Beyoğlu ilçesi, Sütlüce Mahallesi, Karaağaç Caddesi, No: 24 ile 44 adresindeki Sütlüce Kongre Merkezi karşısında bulunan tek katlı dükkanların (Uğur Uykuluk Izgara, Büfe, baraka) Başkanlığımız Yapı İşleri Müdürlüğünce yapımı devam eden Beyoğlu ilçesi, “Sütlüce Kongre ve Kültür Merkezi” inşaatı kapsamında merkezin karşısında 1899 ada, 47 parsel adresinde bulunan yer 21.03.2003 tasdik tarihli İmar Planında yol’da kalmakta olduğundan, Sütlüce Mevkii L-114 pafta, 2723 ada, 2,3,7,8,9,10 ve 11 parseller üzerinde bulunan binalardan ahşap ve tarihi olmayanlarının tahliye ve yıkım işlemlerinin yapılması istendiğinden söz konusu yerde bulunan işgallerin yıkım işlemi 775 sayılı yasanın 18. maddesine göre söz konusu yerde bulunan 3 adet tek katlı yapının tahliye ve yıkım işlemi Zabıta Daire Başkanlığı, Zabıta Tedbir Müdürlüğünce 20.11.2008 tarihinde gerçekleştirildi.Zabıta Tedbir Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar neticesinde ilgililerince tahliye edilerek boşaltılan Beyoğlu ilçesi, Sütlüce Mahallesi, Karaağaç Caddesi üzerinde bulunan Sütlüce Spor Kulübü’ne ait 1 adet tek katlı yapının yıkım işlemi bu alanda çalışan müteahhit firma tarafından gerçekleştirildi.

Kaynak: İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir