Ankara Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gülriz Ersöz, Ankara’nın ana su kaynaklarından Kızılırmak’ta dünya ve Türkiye standartlarını aşan sodyum, sülfat, klor ve arsenik olduğunu belirterek, “Sodyum, sülfat ve klorun arıtılmasında tesisler yetersiz kalıyor. Ancak harmanlama ile standartlara uygun değerlerde kalınıyor” dedi.

Ersöz, yaptığı açıklamada, suda bulunan bu maddelerin borularda aşınmaya bağlı ağır metal oranı artışına neden olduğunu ve mikrobiyolojik kirlilik riskini arttırdığını da belirtti. Arsenik düzeyinde harmanlama ve arıtma ile Dünya Sağlık Örgütü standartlarına ulaşmakla birlikte, aynı örgütün, arseneğin bu değerlerin altında kanser sıklığını artırdığı yönünde çalışmaları olduğunu ifade eden Ersöz, değerin mümkün olan en alt düzeyde tutulması gerektiğinin önemle vurgulandığını bildirdi. Ersöz, Ankara’da içme suyunun kalitesinin ve güvenilirliğinin artırılması için ileri arıtma tesislerinin kurulması, Işıklı-Gerede sisteminin hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Referans

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir