Kültür Sanat ve Turizm Emekçileri Sendikası, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı AKM’nin sosyo-kültürel ve tarihi kimliğini oluşturan özelliklerini yok etmeye çalışmakla suçladı.

Sendika açıklamasında, “AKM’nin sıradan bir bina gibi yap-işlet-devret mantığında projelendirildiği açıkça görülmektedir. Yarınlarda Aspendos’ları, Efes’leri, Side’leri, Fasalis’leri ve Olimpos’ları aynı tehlikeler beklemektedir” dedi.

Kültür Sanat ve Turizm Emekçileri Sendikası, İstanbul AKM’nin tasdikli bir avan projesi varken, bu projeden çok farklı olan yeni bir avan projenin (tadilat olarak) uygulamaya sokulmasını eleştirerek, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı AKM’nin sosyo-kültürel ve tarihi kimliğini oluşturan özelliklerini yok etmeye çalışmakla suçladı.

akm.JPGKültür Sanat-Sen yaptığı açıklamada, Atatürk Kültür Merkezi’nin 2006-2007 yıllarında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, tarihsel ve kültürel önemi göz ardı edilerek yıkılma girişimleri ile karşı karşıya kaldığını öne sürdü. İstanbul 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 2006 yılında rölövesinin onaylandığını, aynı kurulun 2008’de ise Beyoğlu Belediye Başkanlığı’nca imar mevzuatı açısından incelenerek gelen ikinci bir avan projesini uygun bularak onayladığını hatırlattı.

Tasdikli bir avan projesi varken ve buna uygun uygulama projesi hazırlanması gerekirken, bu projeden ve rölövesinden içi ve dış cephesi çok farklı olan yeni bir avan projenin (tadilat olarak) yaklaşık 7 ay sonra aynı kurul tarafından onaylanmasının “anlaşılır olmadığını” ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi: “Bu karar, hem yasaya hem de ilke kararlarına aykırıdır. Bu proje, AKM’yi ticari bir mekân olarak kullanmak fikri üzerinden değiştirmeyi, daha da kötüsü özelleştirmenin yolunu açmak anlamına geldiği açıkça gözlenmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı AKM’nin günümüze ulaşmış sosyo-kültürel ve tarihi kimliğini oluşturan mekânsal, biçimsel ve yapısal özellikleri ve çevre içindeki özgün konumunu koruyacağına yapılan değişikliklerle adeta yok etmek istemektedir. Binanın ön cephesi dijital ekran olmuştur. Ön cephenin ekran olması Taksim gibi önemli kentsel sit alanında ve simgesel anlamda 1. derecede tescilli Kültür Varlığı yapısının önünde her an başka bir cephe görüntüsü yaratması korumacılık anlayışına, yasalara ve mevzuata aykırıdır. Ön cephenin ana karakteri bozulmuş, ön cephe binadan koparılıp yaklaşık 1 metre öne alınmış, giriş fuayesi daraltılarak kesilmiş, buradan aşağı inen merdiven kaldırılmış başka bir merdiven yapılmıştır. Konser salonu, oda tiyatrosu, sinema salonu fuaye duvarları yıkılmış, gişeler yerinden kaldırılmıştır. AKM’nin üst katındaki bale çalışma salonu dışarıdan gelenlere hizmet veren boğaza nazır restoran haline getirilmiştir.

Yapılan değişiklikler ile kurul tarafından onaylanan 24.12.2008 tarihli yeni avan proje mevcut yapıyı yok saymakta, AKM adeta yıkılmadan tamamen değiştirilerek yasal engeller aşılmak istenmektedir.”

“AKM işletmeci mantığıyla değerlendiriliyor.”

Korumacılık kapsamında değerlendirildiğinde, bu mevzuatlara rağmen İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nın, AKM’yi 2008’de Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan devraldığı hatırlatılan açıklamaya şöyle devam edildi: “Yenileme kavramı korumacılık kavramı ile hiçbir paralellik içermemekte olup, AKM’nin sıradan bir bina gibi yap-işlet-devret mantığında projelendirildiği açıkça görülmektedir. Bu bakış açısı korumacılık anlayışına taban tabana zıt işletmeci mantığıyla AKM’yi değerlendirdiğinin açık bir göstergesidir. Yarınlarda Aspendos’ları, Efes’leri, Side’leri, Fasalis’leri ve Olimpos’ları aynı tehlikeler beklemektedir. AKP’nin sit alanlarını yağmalamak için fırsat kolladığı, kültür, turizm ve tabiat alanlarının, ranta açıldığı müzelerin özelleştirilmeye çalışıldığı düşünüldüğünde endişe edilecek bir durum yok diyebilmek mümkün değildir?”

Kaynak: Cumhuriyet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir