Bütçe Meclis’ten çıkarken yaklaşık 14 milyar YTL’lik bir kesintiye uğradı. Bütçe tasarısı görüşülürken verilen önergelerle, bütçe giderleri 3 milyar YTL azaltılırken, bütçe açığı da buna bağlı olarak 3 milyar YTL azaltıldı. Ardından ulaştırma ve enerji yatırımlarında da 9.5 milyar YTL’ye yakın bir kesinti yapıldı. Böylece 2009 bütçesi, IMF ile görüşmelerde sıkıntı yaratmamak amacıyla 14 milyar YTL’lik bir kesinti yapılarak yasalaşarak, 259 milyar 157 milyon YTL oldu.

TBMM Genel Kurulunda, 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu görüşmeleri hafta sonunda sona erdi. Buna göre, bütçe büyüklüğü 259 milyar 157 milyon YTL, bütçe gelirleri 248 milyar 759 milyon YTL, bütçe açığı ise 10 milyar 397 milyon YTL olacak. Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçen bütçe yasa tasarısında ise, 2009 yılı bütçe büyüklüğü 262 milyar 218 milyon YTL olmuştu. Gelirler 248.7 milyar YTL, bütçe açığı ise 13.4 milyar YTL olarak öngörülmüştü. Genel kurulda verilen önergelerle, bütçe giderleri 3 milyar YTL azaltılırken, bütçe açığı da buna bağlı olarak 3 milyar YTL azaltıldı.

Özelleştirme geliri hedefinde geri adım
Genel kurulda verilen son dakika değişikliklerinin en önemlisini ise, özelleştirme gelirleriyle ilgili olanı oluşturdu. Hükümet özelleştirme gelirleriyle ilgili olarak, bütçe kanunun 29. maddesinde yaptığı değişiklikle bu gelirlerin bütçenin herhangi bir kaleminde kullanılmasının önünü açmıştı. Bu yolla, 12 milyar YTL’lik bir özelleştirme gelirinin bütçeye kaydedilmesi ve bu gelirlerin SSK prim indiriminden, belediye gelirlerinin artırılmasına kadar birçok kalemde kullanılmasının önü açılmıştı. Ancak verilen son dakika değişikliğiyle, özelleştirme gelirlerinin sadece 2.5 milyar YTL’lik kısmının GAP ve diğer bölgesel yatırımlar için kullanılmasına olanak getirildi. Kalan tutar ise cari harcamalar ve diğer yatırımlar için kullanılmayacak.

Harcama kısıcı tedbirler artırıldı
Bütçede son dakikada yapılan diğer değişikliklerle de, bütçede harcama kısıcı tedbirler genişletildi. Buna göre halen belediyelerin topladığı elektrik ve hava gazı tüketim vergileri 2009 yılında bütçeye gelir kaydedilecek. Ayrıca, TCDD’ye ait limanların özelleştirilmesinden elde edilecek gelirin demiryolu ve karayolu yatırımlarında kullanılması düzenlemesinden de 2009 yılı için vazgeçildi. Başta yatırımlar olmak üzere belli kalemlerde yapılan kesintiler ve belediyelere devredilen personelin ücretlerinin üçte birinin il özel idareleri tarafından karşılanması yoluyla da, geçtiğimiz hafta bütçede harcamalar kaleminde 3 milyar 500 milyon YTL düzeyinde kesinti sağlanmıştı.

Kaynak: Referans

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir