Kamuoyunda 2-B olarak bilinen ve anayasaya aykırı olduğu için Yüksek Mahkeme’nin iptal ettiği orman özelliğini yitirmiş alanların satışı ile imara açılmasını öngören yasa, AKP’nin verdiği bir önergeyle Tapu Yasası’na eklenerek kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri devam eden Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Tasarıya eklenen iki maddeye göre 2-B kapsamında orman sınırları dışına çıkarılan alanlar, kadastro işlemleri yapılarak, Hazine adına tescil edilecek. Mirasçı, hisseli olan ve mirasçılar arasında paylaşılamayan mülkiyetten, payına düşen hissesini alabilecek. Yasanın getirdiği düzenlemelerden bazıları şöyle:

Sistem nasıl işleyecek
Ormandan hazineye geçirilen yerlerdeki kadastro çalışmaları, ikinci kadastro sayılmayacak.

Orman ve hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin sınır nokta ve hatları; orman kadastro tutanakları esas alınarak, en az bir orman yüksek mühendisi ya da orman mühendisinin katıldığı kadastro ekibince, zemine aplike edilecek.

Düzeltmeyi gerektiren tutanak, pafta ve zemin uyumsuzluğu, kadastro kontrol mühendislerinin katılımı ile teknik mevzuata uygun hale getirilecek. Düzeltme işlemleri, orman, tapu ve kadastro mevzuatlarına göre yapılmış, askı ilanıyla da ilan ve tebliğ edilmiş sayılacak.

İmar Yasasına tabi olmayacak
Bu yerler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce, Maliye Bakanlığı’nın talebiyle kullanım durumları dikkate alınarak, ifraz (bölme) veya tevhit (birleştirme) de yapılabilecek. Bunlar İmar Kanunu ile Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’ndaki kısıtlamalara tabi olmayacak.

Mahkeme duvarına çarpacak
Tasarı üzerinde söz alan MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, “Anayasa Mahkemesi iptal kararı var. Reddedilen madde tekrar getiriliyor” dedi. CHP Mersin Milletvekili İsa Gök, “Önergeyle mevzuat yeni orman talanına uygun hale getiriliyor. Bunun adı kapkaçtır. Sizin derdiniz, kaynak yaratmak. Özelleştirme bitti, satacak yeni yer arıyorsunuz. Sıra ormanlara geldi. Bu düzenleme de Anayasa Mahkemesi duvarına çarpacak” dedi.

Soru ve eleştirileri yanıtlayan Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Özak “Bu sorun Türkiye’nin sorunu, hep beraber çözelim. Biz, ’2-B arazilerinde AKP ile ilgili hiçbir günah yok’ demiyoruz, günahı da beraber alıyoruz. Yapılan gecikmiş bir işlem. Ormanlar bizim canımız, ciğerimiz. Bu, bir satış düzenlemesi değil” görüşünü dile getirdi.

Kaynak: Hürriyet

2 Comments

  1. 2-b ile ilgli iktidarın bir özel merkaı vardı şimdi muhalefette sözüm ona çözüm arıyor. muhtemelen yapanların yanına kar kalacak ve yeni orman talanları devam edip duracak.

  2. her seçim yarışı dönemi topluma yeni birşeyeler kazandırıldığı ortamlar olmak yerine doğayı ve kent yaşamını tehdit eden unsurların ve bir çok yasadışılığın legalleştiği, seçim vaadi adı altında düzensizliğin, kamu malı ve varlıklarını yok edenlerin ödüllendirildiği garip saçma sapan bir hokkabazlığa dönüyor. bakın şimdi 2b ile doğanın kalbine saplanmış yerleşimleri affettiğinizde beş sene sonra yeni 2b leriniz olur. bir gün orman biter.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir