İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kabul edilen yeni planın, iptal edilen eski planın sakıncalarını daha da artırdığını savunan 10 meslek odası yargıya gitmeye hazırlanıyor.

plan.JpegTMMOB’a bağlı 10 meslek odası, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kabul edilen yeni 1/100.000 ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planı’nın, iptal edilen eski planın sakıncalarını daha da artırdığını savunarak, bu planın geri çekilmesini, aksi takdirde iptali için yargıya başvuracaklarını açıkladı. Meslek odaları itiraz ettikleri bazı noktaları şöyle açıkladı:

İtiraz noktaları
Bir üst plana dayanmaksızın gündeme getirilmiş Kartal, Zeyport, Haydarpaşa vb gibi birçok kentsel dönüşüm projesi, iptal edilen planda yer aldığı gibi, yeni planda da yer almaktadır. Yeni plan, buna ilaveler de getirmektedir.

İptal edilen planda konut alanı olan Ataşehir’in Batı yakası, yeni planda “1. Derece Ticaret ve Hizmet Merkezi”ne dönüştürülmüştür.

Kentin yaşam kaynaklarının, ormanlarının, içme suyu havzalarının korunması, bunun için kentin kuzeye doğru gelişimini engellenmesinden söz eden plan raporlarının aksine, iptal edilen eski planda olduğu gibi, yeni planda da kuzeye gelişime yol açacak plan kararları yer almaktadır.

Ümraniye’de, hem de 2-B arazisi üzerine “Ticaret ve Hizmet Alt Merkezi” kararı getirildiği görülmektedir. Bu plan kuzeye doğru gelişimi teşvik ederek, içme suyu havzası ve orman alanlarında ciddi tahribata neden olacaktır.

Küçükçekmece içme suyu havzası olmaktan çıkarılmış, 1. ve 2. derece arkeolojik sit alanı olan gölün batı yakasının tamamı da “üniversite alanı” olarak gösterilmiştir. Bu alanın yapılanmaya açılmasının mantıklı açıklaması yoktur.

Yeni planda, Batı Yakası’nda, Silivri’de, E-5 kuzeyinde, “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan” üzerinde İstanbul için 3. bir havalimanı kararı getirilmiştir. Yeni havalimanı, korunması gerekli alanları cazibe merkezleri haline getirecek ve doğal ve tarım alanlarında tahribata neden olacaktır.

İptal edilen planda, “Mutlak Korunacak Alan” olarak gösterilmiş alanların yapılaşmaya açılmıştı. Bu alanların hemen hepsi, yeni planda fonksiyonlarında değişiklik olmakla birlikte, gene yapılaşmaya açık alanlar olarak planlanmıştır.

Kamu arazilerinde işgalin önü açılıyor
AKP hükümeti, 29 Mart seçimi öncesinde, kamu arazilerinin işgalini suç olmaktan çıkarmaya hazırlanıyor. AKP Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak ve arkadaşlarının Türk Ceza Kanunu (TCK) ve Kadastro Kanunu’nda değişiklik öngören yasa teklifi, alelacele TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başladı. 5 maddelik teklif, kamu arazilerindeki işgal davalarının düşürülmesinin önünü açıyor. Teklifle TCK’nın “hakkı olmayan yere tecavüz” başlıklı 154. maddesindeki “kamu” ifadesi çıkarılıyor. Böylece arazi işgalinde 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası öngören hüküm, kamu arazileri için geçerli olmayacak.

Teklifteki diğer düzenlemeye göre, Hazine, vatandaş adına tapulu devlet arazileri için kadastro gerekçesiyle ancak 10 yıl içinde dava açabilecek. Yargıtay, Hazine’nin tartışmalı arazilerle ilgili dava açma süresini sınırsız hale getirmişti. Teklifle, işgal altındaki arazilerin örnek bedelle kullanılmasının Anayasa’ya aykırı olduğunu belirleyen Danıştay kararı da devreden çıkarılıyor.

Buna göre, örnek bedeli ödeyen turizm işletmeleri 2B arazilerini kullanmaya devam edecek. Hazine ve deftardarlıklar bu arazilerle ilgili suç duyurusunda bulunamayacak ve dava açamayacak.

Kaynak: Sabah

One Comment

  1. Sayın Meslek Odaları bu Planın 3,5 senedir muammaya sürükleyerek İstanbul gibi büyük Bir Metropolün daha ne kadar Plansız kalması için seyirci kalacaklar ? 2006 yılında İBB ye verilen yetkiler doğrultusunda yapılan yeni planlar Onaylanarak geçmiş bulunmakta. Ben hiç bir şekilde bu plandan yararlanmayacak biri olarak herhangi bir rant kaygım olmadan yazıyorum. Bu şehir daha ne kadar plansız kalıcak ? Açıklamalarınızda Yangından mal kaçırırcasına Seçime 1,5 ay kala acele ile çıkarıldı deniyor. Soruyorum 3.5 yıldır bu plan zaten hazırlanan plan değilmi ? Sizlerdemi yoksa başka tarafların hizmetini yapıyorsunuz ? Bir Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olarak bu planın gerçekleştirilmesinin önüne geçilerek sürekli engellenmesini kınıyorum… Saygılar…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir