Prof. Doğan Kuban anısına gerçekleştirilecek “7. Ulusal Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları Sempozyumu”na sunuş özetlerinin teslimi için son tarih 4 Ağustos 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mimarlar Odası, kültürel ve doğal mirasın korunması ve kamu yararına değerlendirilebilmesi için kararlılıkla çaba göstermektedir. Bu bağlamda Mimarlar Odası’nın bugüne kadar korumanın farklı alanlarında yapmış olduğu etkinlikler, ülkemizin kültür mirasına gösterdiği duyarlılığın bir göstergesidir.

 

 

 

 

Mimarlar Odası, kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi konusundaki bu geleneksel tutumundan yola çıkarak, bu mirası oluşturan yapı ve yapı gruplarının bilimsel ölçütler gözetilerek onarılması ve günlük yaşamımıza katılması süreçlerini değerlendirmek amacıyla 2010 yılından beri ulusal ölçekte Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları Sempozyumları düzenlemektedir. Bu etkinlikte kültür varlıklarının korunması ve kullanımına yönelik proje ve uygulama yapan mimarların deneyimlerini mimarlık camiası ile paylaşması ve toplantının bilimsel tartışma ve değerlendirmelere olanak sağlayacak bir zemin oluşturması öncelikli beklentidir.

 

 

 

 

  1. Ulusal Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları Sempozyumu22 – 23 Eylül 2023 tarihindeMimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde gerçekleştirilecektir. Sempozyum kapsamında özgün işlevi devam eden ya da yeni işlevlendirme önerilmiş koruma projeleri ile arkeolojik alanlar için üretilmiş proje ve uygulamaların yanı sıra mevzuat değişiklikleri, ilke kararları, koruma kurulu kararları ve KUDEB uygulamaları tartışılacaktır. 

     

Türkiye’de son yıllarda mimari restorasyon alanı giderek gelişmekte ve bir sektör olarak kendini göstermektedir. Bu bağlamda son dönemde üretilen proje ve uygulamaların, bu süreçlerde yaşanan sorunların, mimarlar tarafından bilimsel tartışma ve değerlendirmeler çerçevesinde paylaşılarak ortaklaştırılması, sektörün sağlıklı gelişmesi ve her şeyden önemlisi kültür varlıklarının doğru bir biçimde korunmasını sağlamak açısından çok önemlidir.

 

 

 

 

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde bölgede anıtsal ve sivil mimarlık yapıları, kentsel ve kırsal sit alanları, arkeolojik alanlar ve kentsel arkeolojik alanlar hasar görmüştür. Bu bağlamda bölgedeki kültür varlıkları ve mimarlık mirasının korunmasına yönelik proje ve uygulamaların da katılımı önemsenmektedir.

 

 

 

 

Sempozyum; 22 Eylül 2021 tarihinde yitirdiğimiz; Türk ve dünya kültürünü ve mimarlığını yorumlayan eserleri ve çalışmalarıyla, çağdaş, bilimsel düşünceyi benimsemiş kadroların ve genç kuşakların yetişmesine büyük katkılar sunan, mimarlık dünyasını aydınlatan; meslek kültürüne ve gelişimine desteğini ömür boyu sürdüren; Mimarlar Odası Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri 1990 “Mimarlığa Katkı Dalı Başarı Ödülü” ile Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) 2021 “Jean Tschumi Mimari Yazın Ödülü” sahibi Prof. Doğan Kuban anısına gerçekleştirilecektir.

 

 

 

 

Projelerin şu niteliklere sahip olması beklenmektedir:

 

 

 

 

Katılımlar proje ya da uygulama dalında olabilir.

 

 

 

 

Sunuşlar

 

 

 

 

1- Proje sunuşu,

 

 

 

 

2- Proje ve uygulamasının sunuşu,

 

 

 

 

3- Uygulama sunuşu olabilir.

 

 

 

 

– Uygulama sunuşlarının koruma teknik ve malzemeleri konusuna ağırlık vermesi beklenmektedir.

 

 

 

 

– Başvurular kişisel ya da kurumsal yapılabilir.

 

 

 

 

–  Sunulacak proje ya da uygulamaların son 10 yıl içinde tamamlanmış olması gerekmektedir.

 

 

 

 

–  Proje dalında yapılacak başvurularda, projenin ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca onaylanmış olması esastır.

 

 

 

 

–  Uygulama dalında yapılacak başvurularda, uygulamanın tamamlanmış olması gerekmektedir.

 

 

 

 

Yurtdışı proje ya da uygulama örneklerinin sempozyuma katılabilmesi için:

 

 

 

 

– Müellifinin T.C. vatandaşı olması,

 

 

 

 

– O ülkede yasallık kazanmış olması koşulları aranacaktır.

 

 

 

 

Sempozyumda sözlü ve poster sunuşu olacaktır.

 

 

 

 

Bir katılımcı sempozyuma birden fazla proje ve / veya uygulama ile katılabilir. Yapılan değerlendirme sonucunda birden fazla başvurunun kabul edilmesi durumunda bir tanesi sunulacak, diğer(ler)i poster olarak sergilenecektir.

 

 

 

 

– Sözlü sunuş için powerpoint programı kullanılacaktır.

 

 

 

 

–  Posterler sempozyum öncesi dijital olarak teslim edilecek, Mimarlar Odası tarafından baskısı yapılacaktır. Poster formatı Ek 1’de verilmiştir.

 

 

 

 

–  Sempozyum katılımcılarının konaklama giderleri etkinlik bütçesinden karşılanacaktır.

 

 

 

 

–  Sunuş özeti bir A4 kâğıdı geçmeyecek biçimde Ek 2’de verilen şablon kullanılarak hazırlanacaktır.

 

 

 

 

Bilim Kurulu (Kültürel Mirasın Korunması ve Geliştirilmesi Komitesi)

 

 

 

 

Zeynep Ahunbay, Acar Avunduk, Betül Gemalmaz Dikici, Erol Doğan, Özlem Durmaz, Zeynep Eres, Koray Güler, Serap Kaya, Cansen Kılıççöte, Deniz Mazlum, Ayça Orhon, Gülşen Özaydın, M. Faruk Soydemir, Ayten Başdemir Taciroğlu, Ali Uslu

 

 

 

 

Sempozyum Düzenleme Kurulu

 

 

 

 

Eyüp Muhcu (TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanı), Esin Köymen (TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı), İsmail Doğanyılmaz (TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Sekreter Üyesi), Zeynep Eres (Kültürel Mirasın Korunması ve Geliştirilmesi Komitesi Üyesi), Sibel Baş (TMMOB Mimarlar Odası Genel Sekreter Yrd.)

 

 

 

 

Sempozyum Sekretaryası

 

 

 

 

Sibel Baş (TMMOB Mimarlar Odası Genel Sekreter Yrd.)

 

 

 

 

Sempozyum Takvimi

 

 

 

 

Sunuş ve poster çağrısının yapılması: 12 Haziran 2023

 

 

 

 

Sunuş özetlerinin sekretaryaya teslimi: 04 Ağustos 2023

 

 

 

 

Sonuçların katılımcılara duyurulması: 18 Ağustos 2023

 

 

 

 

Katılımcıların poster teslimi: 01 Eylül 2023

 

 

 

 

Sempozyum: 22-23 Eylül 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir