Yer: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara
Tarih: 24-25 Aralık 2007

Mimarlık Bölümü Mimarlık Tarihi Lisansüstü Programı, iki yılda bir, belirli temalar altında odaklanan doktora araştırmaları sempozyumu düzenliyor. “Osmanlı’da Mekânlar / Zamanlar / İnsanlar” başlığı ile Kasım 1999’da başlatılan bu sempozyum dizisinin ikincisi, “Cumhuriyet’in Mekânları / Zamanları / İnsanları” başlığı ile Kasım 2001’de, üçüncüsü “Eski Çağın Mekanları / Zamanları / İnsanları” başlığı ile Haziran 2003’te, dördüncüsü ise “Mekanlar / Zamanlar / İnsanlar: Cinsiyet, Cinsellik ve Mimarlık Tarihi” başlığı ile Aralık 2005’te gerçekleştirildi.

24 – 25 Aralık 2007 tarihlerinde yapılacak olan beşinci toplantı, ”Kimlik ve Aidiyet” temalarına odaklanacak. Kültürel, ulusal, etnik, cinsel, politik ya da dini tanımlar üzerinden tartışılan kimlik ve aidiyet kavramları, günümüzde, sosyal bilimlerin diğer alanlarında olduğu gibi, mimarlık tarihi araştırmalarında da önemli bir yer tutmakta. Bu toplantıda, kimliklendirme, kollektif kimlik inşaası, aidiyet oluşumu ve benzeri çerçevelerden mimarlık tarihinin içerdiği tüm zaman ve mekanları irdeleyen araştırmaların sunulması ve böylelikle bu çalışmaların ürettiği yeni bilginin tartışılması hedefleniyor.

Katılımcılar: Sempozyum, yüksek lisans veya doktora çalışmalarını sürdüren ve doktorasını son 3 yıl içinde bitirmiş olan araştırmacılara açık.

Son Katılım Tarihi: Katılmak isteyenlerin, bildiri özetlerini en geç 31 Ekim 2007 tarihine kadar Düzenleme Kurulu’na göndermeleri gerekmekte.

Format: Bildiri başlığı ve 300 kelimelik özetinin olduğu sayfada katılımcının kimliğine dair bilgi yer almamalı, katılımcının ismi, kısa özgeçmişi, posta ve e-posta adresleri ile telefon ve faks numaraları, bildiri başlığının da yer aldığı ayrı bir sayfada gönderilmeli.

Katılım Ücreti: Bildirileri kabul edilen katılımcılar daha sonra belirtilecek olan hesap numarasına 75 Ytl kayıt ücreti yatıracaklardır.

Düzenleme Kurulu
Ahmet Erdem Tozoğlu, Baharak Tabibi, Ceren Katipoğlu, Çağla Caner, Çılga Gürçel Resuloğlu, Diler Mazılıgüney, Kemal Kavas, Mehmet Şener, Murat Kenan Şentürk, Oya Dinler, Sibel Acar, Yeşim Uysal, Zeynep Ceylanlı.

One Comment

  1. Sempozyumun sınırlı tutulmasını yanlış buluyorum.İzleyici çok az olur,sempozyumamacına ulaşmaz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir