Ana Sayfa Bağlantılar Biz Kimiz İletişim Mimar İş İlanları
ANA SAYFA

Çevreye ve halklara saygılı bir kalkınma açısından yapılması gereken, topyekün dönüşüm öngören, doğaya savaş açan, yoksulu zengine ezdiren, farklı çıkar gruplarını birbirine düşüren toplumsal mühendislik projeleri olamaz. »

Japonya’nın son dönemde yetiştirdiği en büyük mimarlardan biri olan Kengo Kuma, tasarımlarında betonu olabildiğince az kullanmasıyla, yerel malzemelere özen göstermesiyle ve geleneksel Japon mimarîsini 21. yüzyıla uyarlamasıyla tanınıyor. Yaptığımız bu derlemeyle, ustanın stiline bir bakış atarken, mimarî belleğimize kazandırdığı son yapıtı olan Steel House’u mercek altına alıyoruz. Kuma’yla yapılan keyifli bir röportajı da yazının sonunda bulabilirsiniz. »

1960’ların başında Çatalhöyük kazılarını yöneten arkeolog Mellaart, kazılan alanın yüzde dörtlük bölümündeki yapılarda bulunan olağanüstü duvar süslemeleri ve küçük heykelciklerden dolayı, tapınaklardan oluşan ve ruhban sınıfa ait mahalleler bulduğunu öne sürmüş, ancak 1993 yılında Ian Hodder yönetimindeki ikinci dönem kazılarında, yerleşmenin tam ters ucunda ortaya çıkarılan iç düzenlemeleri Mellaart’ın tapınak olarak yorumladığı yapılarla aynı olan zengin ikonografiye sahip çok sayıda yapı bulunmasıyla bu sav çürütülmüştür. »

Mipim 2008 ödülleri verilirken, daha önce hiç düşünülmemiş olan bir kategorinin oluşturulduğunu görüyoruz: Yeşil Binalar.
Bu kategoride değerlendirilen mimarî projeler, tasarım aşamasında, inşa edilmiş, yenilenmiş, dönüşüme uğratılmış, ekolojik ve enerji tasarrufu sağlayan tasarımlar oldu. »

Kara surlarından başlayıp Marmara Denizi ile Haliç arasında uzayarak Üsküdar’ a el veren târihi Istanbul yarımadasının bugün hâlâ izleri okunan eski mahallelerinden rasgele birine göz atmak heyecan vericidir. »

Eskiçağ tarihçisi Frank Kolb’a göre, bir yerleşmenin kent türü yerleşme sayılabilmesi için öncelikle belli bir büyüklüğe ve nüfus yoğunluğuna sahip olması gerekmektedir. Kolb bu yaklaşımında yakın Doğunun büyük ebatlı yerleşmelerini baz almaktadır. Ona göre Troia VI Korjjmann tarafından iddia edildiği gibi geniş bir aşağı kente sahip, büyük ve yoğun nüfuslu bir kent değildir. Peki ama Kolb hangi argümanlarla yola çıkmaktadır? Kullandığı manifestolar doğru mudur ve sunduğu bu perspektifle yerleşmeyi doğru değerlendirebilmekte midir? »

   Şehirciler ve Planlar
21 Nisan 2008

Memleketimizde şehircilik diğer birçok yerlere kıyasen bazı erken gelişmeler göstermiştir. Bunların başında 1933 senesinde vazedilen Yapı ve Yollar Kanunu ile belediyelerin imar planı yaptırmak mecburiyeti gelmektedir. Böylece Türkiye’ de mevcut imar planları kıyasen hatırı sayılır bir yekun tutmaktadır. »

YAZAN: T.M.P. DUGGAN

İtalyanca bir terim olan camera obscura (obscura=karanlık. camera=oda), “karanlık oda” anlamına gelen bir icattır ve bir görüntünün, karartılmış bir odada toplu iğne başı kadar bir delikten geçerek karşıdaki duvarda yansıdığının farkına varılmasıyla ortaya çıkmıştır. »

Tiyatroların geçmişi, milattan öncesine kadar gider. Özellikle de Yunan kültüründe çokça karşımıza çıkan tiyatroların içerisinde, belki de en çarpıcı, akustik olarak en mükemmel olanı, üçüncü yüzyılda, Peloponnese’de inşa edilen, Epidaurus amfitiyatrosudur. Bu tiyatro, sahnenin tam ortasına düşen bir damlanın bile, amfinin en uzağından duyulması ile bilinir. »

Yaklaşık bir yüzyıldır, görkemli Brooklyn Köprüsü’nün altından Doğu Nehri akıyor. Şimdi ise, Danimarka doğumlu sanatçı Olafur Eliasson’ın elinde, bu ulusal mimari eser, bir dönüşüm yaşamış durumda. »

Bir araştırmanın sadece bir diğerine neden olduğunu, kitabın kitaba gönderme yaptığını, aramanın her zaman bulmak. bulmanın ise haberdar olmak anlamına gelmediğini ve bu yüzden kusursuzluğun peşine düşmenin Arcadia’nın ilk sakinlerinin yaptığı gibi güneşi takip etmek olduğunu gördüm. Güneşin dinlenmekteymiş gibi gözüktüğü tepeye ulaştıklarında o, onlardan hâlâ aynı uzaklıktaydı. (Adler, 1975, s.8) »

Britannica Ansiklopedisi pencereyi şu şekilde tanımlıyor: “Binaya, ışığın, havanın ve dışarının görüntüsünün girmesini sağlayan açıklıklara pencere denir. Pencereler, çeşitli materyallerden tasarlanabildiği gibi, bir tür mimarî dekorasyon objesi olarak da görülebilirler.” »

Bruce Fowle, doğaya uyumlu, temiz enerji kullanan binalar yapmasıyla ünlü. Şimdi ise, hareketsizleşen yaşamlarımıza, daha sağlıklı yaşayabilmemiz için ufak hareketler katmayı amaçlamış. »

İstanbul. 19. yy boyunca diğer birçok kent gibi panorama ve benzer gösterilerin temadi olarak sergilenmiştir. İki kısım olarak yayınlanacak olan bu yazıda, İdtanbul kenti özelinde Londra’da gerçekleştirilen gösterilere odaklanılarak, W- yy “panoramania’sının ya da “panorama çılgınlığının” özel bir örneği incelenmektedir. »

Planlamanın kapsam ve hedefleri ile uygulama alanları, zaman içinde değişmezlik gösteren ya da bağımsız olarak belirlenebilen bir özellikte değildir. »

Pages: 1 2 ... 13 14 15 16 17 18 19 20
Pages: 1 2 ... 13 14 15 16 17 18 19 20

Kültür ve Turizm Bakanlığı, ‘Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri’nde, Troya Müzesi, Odunpazarı Modern Müzesi ve Bayburt Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nin ödüle layık görüldüğünü açıkladı.


Copyright © 2021 All Rights Reserved | Mimdap.org