Ana Sayfa Bağlantılar Biz Kimiz İletişim Mimar İş İlanları
ANA SAYFA
Tüm Yazı-Yorumlar

Deprem deyince, büyük bir deprem deyince, aklıma, şiddetli sarsıntıdan bir saat sonra başlayan ve birkaç ay süren bir an gelir. Evet, bir “an”dır, toplumların tarihindeki o birkaç aylık deprem günleri. »


Kent ‘bellek’le var olur; bundan dolayı bir kimliğe, kişiliğe, tarihe sahiptir. Yapı, meydan, bulvar ve sokaklarının gerisinde yığınla anı, deneyim bulunur. »


Ülke yarı açık cezaevine çevrilirken, şehir merkezlerindeki cezaevleri yıkılıp, yerlerine kent dışında Yüksek Güvenlikli Cezaevleri yapılıyor, boşaltılan arazileri rant amacıyla sermayeye peşkeş çekiliyor. Kent merkezindeki Tekel, Tariş binalarını, hemen yanı başında ikamet eden, kısa süre önceye dek onlara iş gücü sağlayan Okmeydanı, Tarlabaşı, Bayraklı, Gültepe gibi emekçilerin mahalleleri ortadan kaldırılıyor, kentler rantiyelerin gereksinimlerine göre yeniden düzenliyor. »


Sermaye için kaynak arayışı, elini uzattığı yerlerde yurttaşların su hakkı, barınma hakkı hatta yaşama hakkına bir tehdit haline geldi. Bu noktada bir çeşit ‘rıza üretilmesi’ gerekti. »


Orman alanlarının imara açılmasından, kamu kurumlarının özelleştirilmesine, kentsel rant projelerinden, genel sağlık yasasına kadar hemen her alandaki AKP icraatlarına itiraz eden TMMOB, bir kez daha iktidarın hedefinde. AKP’nin meslek örgütlerini kriminalize edebilmek için ‘güvenlik’ söylemini araçsallaştırdığını söyleyen TMMOB Başkanı Koramaz, “Emin olun, bu olmasaydı da toplumu kutuplaştıracak başka bir konu üzerinden, ihtiyaç duyulan bahane bir biçimde yaratılırdı” dedi. »


Yaşadığımız mekânların en belirleyici, sembolik sınır alanıdır kapılar. İki farklı yer (iç, dış) arasında ikiyüzlü bir ayna gibidir; girerken dışarının, çıkarken içerinin imgelerini yansıtır. Hepimizi etkiler, her dokunuşumuzda ayrımlı bir ortama geçeriz. Bulunduğu yaşam alanını kendine özgü sosyal imgelerle tanımlayarak, özel bir alana dönüştürür. İç ve dış ortamları, kamusal ve özel alanları birbirinden ayıran arayüzlerdir kapılar. Ama birbirine de bağlar her iki alanı. Açılır, kapanır, girilir, çıkılır; dokunuruz, içinden geçeriz. Dışındakilerin ve içindekilerin en gizemli, saklı şeylerinin duyumsanma sınırlarında durur ve her biri kendi farkındalığını yaratır durduğu yerde. Bir kapının eşiği geçildiğinde, bir buluşma ya da karşılaşma ya hazırızdır. Hiç bilmediğimiz kadar çok çağrışımla doludur kapılar. »


Bartın’daki maden cinayetinin acısı dinmeden hesap vermesi beklenenler, arka kapıdan başka acılara yol açması muhtemel bir kanun taslağı Meclis’e getirdiler. İmar affı döngüsü ile oluşan kentsel sorunların ve kırılgan kaçak yapı stokunun ortaya çıkaracağı acıların faili, imar aflarını yürürlüğe koyanlar olacak. »


M.Ö. 667 yılında Yunanistan’ın Megara kentinden gelenler Bizans’ı kurmuş. Daha sonra burası M.Ö. 196 yılına kadar Antik Yunan Kenti, o yıl ise Roma İmparatorluğunun bir kenti olmuştur. M.S. 330 yılında Roma İmparatoru 1. Konstantin (MS 306-337) Bizans’ı başkent yapar. M.S.395 yılında Roma İmparatorluğu doğu-batı olarak ikiye bölünür ve burası Doğu Roma İmparatorluğu’nun başkenti olur. »


İstanbul, Avrupa yakasındaki Silivri’den Anadolu yakasındaki Tuzla’ya kadar uzanan ve Kuzeyde Karadeniz ile güneyde Marmara Denizi arasında kalan alandır. Bu alanın tamamında en az 3000 yıllık yerleşimler olduğu bilinir. »


En önemli kültür aktarma aracı nedir diye sorduğumuzda çoğumuzun aklına hemencecik “müze” geldiğini sanıyorum. İçinde sakladığı somut ve soyut objelerle, müzeler geçmişin ve şimdinin değerlerini geleceğe aktaran en önemli kurumlardır hala. »


İktidar yeni kavramlarla bildiği işi yapmaya devam ediyor ama sosyal konut üretmiyor, kavramı deforme ederek gerçek anlamından uzaklaştırıyor. Gerçek sorun ise konut üretmektense konuta erişim sorunudur. »


   KIZ KULESİ / Arif ATILGAN
16 Eylül 2022

Kız Kulesi Adası: 1.256m2 yüzölçümlü bir kayalıktır. M.Ö. 341’de mezar, M.Ö. 411’de Kale, M.S. 1100’de kule ve daha sonraki yıllarda gümrük, depo, karantina hastane, radar, fener gibi çok çeşitli fonksiyonlarla kullanılmış. »


Konuta/barınmaya erişim bugünün Türkiye’sinde nüfusun büyük bölümü için hayaldir. Üniversitelerin açıldığı, kentlere öğrenci akınlarının başladığı bugünlerde öğrenciler için de hayaldir. »


Herkes, olması gerektiği gibi, insani koşullarda konut ve barınma hakkına sahiptir. “Devlet bu hakların gerçekleştirilmesi için şehirlerin ve diğer yerleşim birimlerinin tarihi ve kültürel nitelikleri ile çevre değerlerini de esas alan bir plan çerçevesinde tedbirler alır.” Devletin görevi, özellikle yoksul yurttaşların barınma hakkı için gerekli koşulları sağlamak, güvence altına almak ve yeni ihtiyaçlar doğrultusunda proje geliştirmektir.  »


2019 yılında Söğütlüçeşme İstasyonu alanıyla ilgili plan-projeler yayınlanmıştı. O zamanki düşüncelerimi Bloglarımda yazmıştım. O planlar 2020 ve 2021 yılında iptal edilmiş. Sanırım itirazlara göre yeniden düzenleme yapılmış. »


Pages: 1 2 3 4 5 6 7 ... 71 72
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 ... 71 72

Zaha Hadid, Yeni ODESA EXPO 2030’un Yeniden Yapılandırılabilir Pavyonlarının Prototipini Yayınladı Zaha Hadid Architects, Doğu Avrupa’da düzenlenen ilk Expo olacak Odesa Expo 2030 için Ukrayna makamlarıyla birlikte teklif verdi. Eski ve sürdürülebilirlik, konsept için temel tasarım konularıdır.


Copyright © 2022 All Rights Reserved | Mimdap.org