Ana Sayfa Bağlantılar Biz Kimiz İletişim Mimar İş İlanları
ANA SAYFA

Söyleşiyi yapan: Gizem AKSÜMER

TMMOB’nin düzenlediği İstanbul Kent Sempozyumunun ilk sunuşlarından biri, konsepte uygun olarak İstanbul Çevre Düzeni Planı üzerineydi. Bu bağlamda, ÇDP’nı eleştiren Erhan Demirdizen, hem İntanbul’a, hem de planlama pratiklerine dair, çarpıcı noktalara değindi. Biz de, sunuşunun ardından, kendisiyle ÇDP üzerine küçük bir söyleşi yaptık. »

Söyleşiyi yapan: Gizem AKSÜMER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından “arsamı işgal ediyorsunuz” gerekçesi ile tahliye edilmek istenen Altı Nokta Körler Rehabilitasyon Merkezi’nin durumunu konuşmak üzere, çeşitli mahalle derneklerinden, duyarlı kesimlerlerden oluşan bir grup,11 Ağustos Cumartesi Günü bir araya gelmişti. Biz de o gün oradaydık ve Altı Nokta Körler Vakfı müdürü Seçil Arıkan ve vakıf/dernek üyesi Çağrı Doğan ile, bu rehabilitasyon merkezi üzerine konuştuk. »

Hadid 2004 yılında Pritzker Ödülü’nü kazanan ilk kadın mimar olmuştu. “Ödülü kariyerinin ortalarında olan birine vermek istediler, ancak bunu bir ‘yaşam boyu başarı ödülü’ gibi algılamamak lazım. Çünkü şüphe yok ki, bu ödül insanın kariyerine inanılmaz bir etki yapıyor” diyor Hadid. »

Söyleşiyi hazırlayan: Hasan KIVIRCIK

Mimdap, tarihi kent dokuları içinde çalışmış, bu dokuların yenilenmesi ve günümüze aktarılması için halen çalışmalar yürüten ve bu konuda fikir oluşturma çaba ve çalışmasında olan Bartın Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim üyesi, mimar Yrd. Doç. Dr. Selma Çelikyay (*) ile tarihi dokularda değişim, dönüşüm, mekansal gelişim stratejileri üzerine konuştu. »

Söyleşiyi hazırlayan: Hasan KIVIRCIK

921 yılında yapılan Akhdamar Surp Haç Kilisesi’nin önceki yıllarda başlatılan restorasyonu tamamlanmış ve 29 Mart 2007 de törenle açılmıştı. »

Kentsel dönüşüm projeleri ile birlikte birçok gecekondu mahallesini tehdit eden yıkımlara karşı Maltepe’nin Gülsuyu ve Gülensu mahalle halkı, uzman, akademisyen ve öğrencilerle katılım odaklı bir alternatif arayışının içine girdiler. »

2005-2006 yılı içerisinde UIA ve UNESCO desteğiyle Kanada Carleton Üniversitesinin üniversitelerin 3 ve 4. sınıf öğrencileri ve yeni mezun olmuş öğrencilere yönelik olarak gerçekleştirdiği yarışmaya katılan ve 126 proje arasından beşinciliği kazanan Harun Ekinoğlu, Seda Patır, Sevgi Yücesan, Gökçe Gerekli ve Müge Durusu’yla geçtiğimiz günlerde bir söyleşi gerçekleştirdik. »

Söyleşiyi hazırlayan: Hasan KIVIRCIK

Mimdap: Sizi Beykoz’da yürütülen kent mücadelelerinden, Tüketici Koruma Derneği, Halkevleri ve Mimarlar Odası içinde yaptığınız çalışmalardan tanıyoruz. Özellikle Beykoz’da yıllardır toplum yararı bir çizgiyi yine toplumla beraber ortaya koyuyor, sorunlara nasıl sahip çıkılacağının örneklerini veriyorsunuz. »

MSÜ Şehir Planlama Bölümü öğrencileri ve Dayanışmacı Planlama Çalışması yürütücüleri Sinem KONUK ve Gizem AKSÜMER ile çalışmaların devam eden bu aşamasında görüştük. »

Söyleşiyi yapan: Gizem AKSÜMER

Bilgi ve teknolojinin her geçen gün yeni bir adım atarak geliştiği bir çağda kişisel donanımın da bu gelişmelere uygun olarak gelişmesi mesleki yaşamda başarının temeli haline geldi. »

İstanbul, 12,5 milyona yaklaşan nüfusuyla gerek Türkiye’de gerekse dünyada önemli bir konuma sahiptir. Coğrafyası ve tarihi ile özgün bir konuma sahip olan ve yıllardır kentsel gelişmesini plansız bir ortamda devam ettiren bu kentin, deprem tehdidini dikkate alan ve ekolojik değerlerini koruyarak sürdürülebilir yapıya kavuşturulmasının gerekliliği hem akademik çevrede hem de yönetimlerce uzun zamandan beri dile getirilmekteydi. »

Maltepe Bölge Parkı’nın süreci ile ilgili Mehmet Çakılcıoğlu ile yaptığımız görüşmeden sonra, boykot kararıyla tartışmaların odak noktası haline gelen Mimarlar Odası’na sorularımızı yönelttik ve konuyla ilgili TMMOB Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu Başkanı Sayın H. Bülend TUNA ile de bir söyleşi gerçekleştirdik. »

Maltepe Bölge Parkı ve Rekreasyon Alanları Fikir Projesi Yarışması’nın Mimarlar Odası tarafından boykot edilmesi kararı 2006’nın son günlerinde mimarlık gündeminin tartışılan olaylarından biri olmuştur. »

Santiago Calatrava, belki de günümüzün en hatırlı mimarıdır. Fortune’dan Julie Schlosser’la Ground Zero’yu yeniden yapma, ışığın önemli ve onu iyimser yapan şeyler üzerine konuştu. »

Pages: 1 2 ... 3 4 5 6 7 8 9 10
Pages: 1 2 ... 3 4 5 6 7 8 9 10

Dünya metropollerinin sayılı müzik merkezlerinden biri olacak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Yerleşkesi, Ankara’da açılıyor.


Copyright © 2020 All Rights Reserved | Mimdap.org
Türkiye'nin Lider Yapı Platformu