Ana Sayfa Bağlantılar Biz Kimiz İletişim
ANA SAYFA
   Kapitalist çarka çomak
16 March 2020

LA COL MİMARLIK KOOPERATİFİ
Kapitalist çarka çomak

 

İşçi sınıfının giderek yoksullaştırıldığı bir dönemde artık sermayenin geleceğe kaçış yöntemlerinden biri de emlak temelli genişlemeydi. 2008 kriziyle beraber bu stratejinin vahim sonuçlarına tüm dünyada şahit olduk. Bu felakete “yıldız mimarların” bir kısmının paravanlık ettiğini söylemek de yanlış olmaz. Ancak, krizden prekarya şartlarında çalışan birçok mimar emekçi de çok kötü etkilendi. Krizin ardından eşitlik düzleminde kurulan, evsizler için mobil mimariden, kullanım hakkına dayalı konutların tasarlanmasına, kentsel ölçekte stratejik planların hazırlanmasından mahalle örgütleriyle inşaatlarda çalışmaya uzanan geniş bir mücadele alanında emek veren La Col mimarlık kooperatifine bağlanıyoruz.

»

Günümüzde öngörülemez ve hesaplanamaz risklerin damgasını vurduğu risk toplumlarında yaşadığımızı savunan Alman Sosyolog Ulrich Beck’e göre geleneksel toplumlara kıyasla ekonomik, teknolojik, bilimsel açıdan çok daha dinamik çevresel yenilenme ve müdahalelerde bulunan sanayi toplumları, ileri gelişme aşamalarında giderek belirsizlik ve denetlenemezliğin tahakkümü altına girerler. »

KRİZ YOK DÖNÜŞÜM VAR

 

Raşit Gökçeli, Y.Bölge Plancısı (ODTÜ), Mimar (İTÜ)
2018 – 2019

 

 

Gölgemiz aynaya düşmez bizim
Ne varsa sanal imgede var »

   TMMOB YIKILAN KENTLER RAPORU
15 November 2019

CİZRE

Şırnak ilçesine bağlı 37019’ Kuzey enlemi 42011’ Doğu boylamında bulunan Cizre ilçesi tarihi geçmişi ile bilinen bir yerleşim alanıdır. Sınır kapısına olan yakınlığıyla önemli bir ticaret bölgesidir. 10 mahalle, 31 köyden oluşmaktadır

»

   Kaos’taki Ütopya
4 November 2019

Bilgilendirilmiş ve bilinçli türler olarak kuruluşumuzdan bu yana, biz “medeni” bir insan olarak, bir durgunluk ve merak nedeni ile yönlendirilen bir dizi kritik tesadüfler yoluyla geliştik. Bu sebeple, öncelikle ampirik bilgi ve deneylere dayanan, şu ana kadar gördüğümüz tüm teknolojik gelişmelere bu ddurum tam olarak atfedilebilir. Bu bizi, Bjarke Ingels’in de bildiğimiz ve de belirttiğimiz gibi, gezegenimizin bilinen bir tarihi boyunca insanların bir tür olarak en önemli küresel ürettiği bilinen ilk tarihi olan Antroposen adı verilen bir çağa götürdü. Milyonlarca başka var olan türü içeren sayılamayan doğal süreçleri etkileyen etkiler. Bu hal, Basra Körfezi’ndeki petrol sızıntılarından Amazon yağmur ormanlarının ormansızlaşmasına kadar her şeyi içermektedir. »

Barselona kent yönetimi 2015 yılından bu yana politikalarını ve hayata bakışını ortak çıkar ve ortak zenginlik etrafında kuran kadın belediye başkanı Ada Colau tarafından yönetiliyor.Onu oraya getiren Müşterek Barselona (Barcelona en Comu) platformuydu. Bu bütün vatandaşların özgürce girip öneride bulunup, tartışabileceği bir vatandaşlık insiyatifi. Örgütlenme modelleri, ilkeleri, tarzları ve belediyeyi aldıktan sonra halk için neler yaptıkları ya da yapmadıkları bütün dünya için önem arz ediyor. Belki de bu bilgi şu an en çok Türkiye’deki kent yönetimleri için önem taşıyor. O yüzden bu yazı dizisinde Müşterek Barselona hareketini inceleyeceğiz. »

“Ehval-i umumiye (genel durum) fenadır. Koma devam ediyor. Agoni raileri (nefes borusu dolgunluğu) var. Saat 00:05’te sonda ile 140 cc.lük idrar boşaltıldı. Saat 02:00’de yarım balon oksijen verildi.” »

HGTV’nin Oluşumu ve Körü Körüne Bir Endüstrinin Nasıl Gerçekleştiğine Bir İç Değerlendirme
Endüstri uzmanlarına göre, ev geliştirme ağı çoktan çökmüş olmalıydı. Oysa yirmi beş yıl sonra, Amerika’nın ev tasarımı kültürünün vazgeçilmez bir parçası
Editör: Dante A. Ciampaglia »

Yüzyıldan uzun bir süre sonra, La Sagrada Familia’ya inşaat ruhsatı verildi. »

   ”İSTANBUL MİMARLARI” *
3 April 2019

SAYISAL VERİLERLE İSTANBUL MİMARLARI

 

 

Bülend TUNA
»

Tarık Şengül

 

Toplumun geniş kesimlerini dışarıda bırakan bu seçici temsiliyet kanalları karşısında kurumsallaşmış ilişkileri ve müdahale biçimlerini sorgulayan çıkışlar günümüz dünyasında ancak kentsel sosyal hareketlerden geliyor »

“Mimarlık Ofisinde Kadınlarla Nasıl Başa Çıkılır?” Parlour Rehberleri

 

 

Talihsiz gerçek şu ki, çalışma ortamında eşit bir oyun alanı için mücadele eden onlarca yılın ardından bile, eski savaşın hala devam ettiği görülüyor. Bu mimari alanda daha yaygın görünüyor. »

İstanbul’da yaşayanlar 2000’li yıllarda şehirlerinin giderek artan bir hızla dönüştüğüne tanıklık ettiler. Konut alanlarından kamusal mekânlara, ulaşım altyapısından doğal varlıklara kentsel mekânın bütününü etkileyen, dolayısıyla kentsel deneyimi topyekûn yeniden tanımlayan bu dramatik dönüşüm süreci, AKP hükümetlerinin bu dönemde benimsediği ekonomik, politik ve kültürel stratejilerin sonucunda ortaya çıktı (Bartu Candan ve Özbay, 2014). »

Graham Vakfı Chicago merkezli hibe verme kuruluşu, mimarlık, tarih, sanat ve yayın kuruluşları tarafından 53 projeye destek olacak.

»

Temmuz ayında Hikmet Çetin 68 hareketi üzerine bir söyleşi yaptı, söyleşi derlediği kitapla ilgiliydi ama benim aklımda iki tesbiti kaldı: ‘Türkiyedeki öğrenci hareketinin Fransayı takip ettiği ya da paralel olduğu söylenir ama öyle değil. »

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 ... 17 18
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 ... 17 18

Yazan Belén Maiztegui | Çeviri Maggie Johnson   Sadece 2 ay önce, Çin’in Wuhan şehri, Coronavirus salgınıyla mücadele etmek için 1000 yatak, 30 ICU ve şehrin tıbbi repertuarına yeni yataklar ekleyerek Wuhan Huoshenshan Hastanesi’nin yapımını  dünyaya duyurdu. Bina, 10 gün içinde 7.000 inşaat işçisinden oluşan bir ekip tarafından tamamlandı. Birçok ülke, karşı karşıya kaldığı salgını […]


Copyright © 2020 Mimdap.org