21. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi |
Ana Sayfa Bağlantılar Biz Kimiz İletişim Mimar İş İlanları
ANA SAYFA
21. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi
Share 22 Mayıs 2022

Kongre Duyuru Çağrısı

Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi‘nin (BBTMK), 21. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama KongresiGazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ev sahipliğinde çevrimiçi olarak 26 – 28 Mayıs 2022 tarihleri arasında düzenlenecektir.

 

 

2020 yılından bu yana farklı evrelerini yaşamakta olduğumuz küresel pandemi sonucu ortaya çıkan “yeni dünyada” fiziksel mekânın, kimi açılardan esnemesi ya da gevşemesi, kimi açılardan daralması, akışlar ve akışkanlıklar ile hareketliliğin değişmesi, yer seçimlerinin değişmesi, kimi tedarik zincirlerinin ve üretim ilişkilerinin kopuşu, yenilerinin kurulması gibi gelişmeler çerçevesinde değişen bir belirsizlik ortamı mevcuttur. Bu noktada kongrenin amacı, bölge bilimi alanında çalışan farklı disiplinlerden bilim insanlarının söz konusu belirsizlik ortamında dönüşmekte olan bölgelerin ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğini dengeleyebilecek gelişme güzergahlarını yeniden düşünmek, tartışmak ve yeni kanıtlar sunmak üzere geliştirdikleri yeni çalışmalarını ve bilgi birikimlerini paylaşmalarını sağlayacak bir ortam yaratmaktır. Kongrenin diğer bir amacı ise, bölge bilimi alanında çalışma yapan genç araştırmacıların bu ortama katılımını sağlamaktır.

Kongreye katılmak isteyen araştırmacıların özet bildirilerini 1 Nisan 2022 tarihine kadar bbtmk2022@gazi.edu.tr adresine e-posta olarak göndermelerini bekliyoruz. Kabul edilen bildirilerin özetlerinin yer aldığı, elektronik özet kitabı yayınlanacaktır. Ayrıca hakem sürecinden geçen bildiri tam metinleri İdealKent Dergisinde yayınlanacaktır.

Kongre hakkında ayrıntılı bilgiye kongre web sayfası ile BBTMK web sayfası üzerinden ulaşılabilir.

Kongre Düzenleme Kurulu Adına
Prof. Dr. Çiğdem VAROL ÖZDEN

Konu Başlıkları

1. Kentsel ve Bölgesel Kuram, Yöntem ve Modeller
2. Covid-19 Pandemisi Sonrası Yerel, Bölgesel ve Ulusal Stratejiler
3. Bölgeler ve Yerleşme Sistemlerindeki Gelişmeler/Değişimler
4. Yerel-Bölgesel Kalkınmada Alternatif Ekonomik Yaklaşımlar: Döngüsel Ekonomi, Dayanışma Ekonomileri, Yeşil Ekonomi
5. Bölgesel Üretim Sistemleri, Girişimcilik, Yenilik, Teknolojik Değişim ve Ekonomik Büyüme
6. Akıllı Uzmanlaşma ve Bölgelerarası İşbirliği: Makro Bölgesel Stratejiler
7. Kültürel ve Yaratıcı Endüstriler, Yaratıcı Kentler
8. Dijitalleşme ve Yeni Çalışma Koşulları
9. Yönetişim, Kurumlar, Sivil Toplum, Politikalar ve Kurumsal Değişim
10. Bölgesel Çalışmalar, Yerel ve Bölgesel Kalkınmada Yeni Yönelimler
11. Büyükşehir ve Metropoliten Olmayan Alanların Geleceği
12. Demografi ve Göç
13. Ulaşım, Lojistik, Hareketlilik
14. Gıda Tedarik Zincirleri, Gıda Güvenliği, Kırsal Kalkınma
15. Eşitsizlikler, Sosyal Bütünlük, Sosyal Adalet
16. İklim Değişikliği, Enerji ve Çevresel Sürdürülebilirlik


Yorum yazmak için


Editör:Lizzie Crook Yüksek mahkeme, lüks Neo Bankside dairelerinin sakinlerinin, Tate Modern’in Herzog & de Meuron tarafından tasarlanan uzantısı nedeniyle “hayvanat bahçesinde sergileniyormuş” gibi yaşadıklarına karar verdi.

Copyright © 2023 All Rights Reserved | Mimdap.org