TMMOB AFET SEMPOZYUMU 20-22 NİSAN 2022 TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK |
Ana Sayfa Bağlantılar Biz Kimiz İletişim Mimar İş İlanları
ANA SAYFA
TMMOB AFET SEMPOZYUMU 20-22 NİSAN 2022 TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Share 19 Nisan 2022

TMMOB tarafından 20-22 Nisan 2022 tarihlerinde hibrit olarak gerçekleştirilecek. 3 gün boyunca hibrit ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek sempozyumun programına ulaşmak için tıklaynız. Sempozyuma kayıt yaptırmak için tıklayınız.

 

Afet Sempozyumu’nda A Salonu’nu çevrimiçi izlemek için TMMOB YouTube Kanalını, B Salonunu izlemek için ise kayıt yaptıran katılımcılara gönderilecek webinar bağlantısının yanısıra TMMOB İMO Ankara Şubesi Youtube Kanalı ve bağlantıyı kullanabilirsiniz.

TMMOB Afet Sempozyumu 20-21-22 Nisan 2022 tarihlerinde Makina Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi’nde (Selanik Cad. No:76, Çankaya/Ankara) hibrit olarak gerçekleştirilecek.

Sempozyumda “A Salonu” yüzyüze ve çevrimiçi katılım ile sürdürülürken, “B Salonu” oturumları bütünüyle çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

Sempozyum, program ve katılım hakkında detaylı bilgi almak için TMMOB Afet Sempozyumu Web Sayfası’nı ziyaret edebilirsiniz.

Sempozyuma kayıt yaptırmak için tıklayınız

 

TMMOB AFET SEMPOZYUMU PROGRAMI

A SALONU
1. GÜN – 20 Nisan 2022 Çarşamba
08.30-09.30 Kayıt
09.30-10.30 Açılış Konuşmaları
Selçuk ULUATA – Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı
Emin KORAMAZ – TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Mansur YAVAŞ – Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
10.30-10.45 Ara
10.45-12.00 Panel-1: Afet Yönetim Süreçlerinde Belediyelerin Rolü ve Önemi 
Panel Yöneticisi: Orhan Sarıaltun (TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi)
Mutlu GÜRLER (Ankara Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı)
Özlem TUT (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı)
Banu DAYANGAÇ (İzmir Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı)
İsmail DERSE (İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı)
Emin MADRAN (Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı)
Soru Cevap
12.00-13.00 Yemek Arası
13.00-15.00 A-1. Oturum: Afet Yönetimi
Oturum Başkanı: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Taner YÜZGEÇ
Mekansal Sunum Çağrılı Konuşmacı: Prof. Dr. Polat Gülkan (ODTÜ) – Afet Yönetimi, Afet Yönetişimi, Deprem Endüstrisi
Çevrimiçi Karar Alma Mekanizmaların Afet Yönetimi Kapsamında İncelenmesi ve Değerlendirilmesi (Begüm İSKENDER, Levent TRABZON, Hikmet İSKENDER)
Mekansal Sunum Üniversitelerdeki Acil Durum ve Afet Yönetimi Ön Lisans Programlarının İyi Bir Uygulama Örneği Üzerinden İncelenmesi (Bülent ÖZMEN, Muammer TÜN)
Çevrimiçi Afet Yönetiminde Uzaktan Algılama (Irmak YAY ALGAN, Nur YAĞMUR, Nebiye MUSAOĞLU)
Mekansal Sunum İklim Değişikliği Etkisi Altında Afet Riski: Bütünleşik Afet Yönetimi (Gülbahar AYDIN, Fatma Neval  GENÇ)
Çevrimiçi Yerel Yönetim(İlçe)’lere Yönelik Afet ve Acil Durum Yönetişim Model Önerisi (Fahri ERENEL, Ebru CAYMAZ)
Soru Cevap
15.00-15.15 Ara
15.15-17.15 A-2. Oturum: Afet Yönetimi
Oturum Başkanı: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin ALAN
Mekansal Sunum Çağrılı Konuşmacı: Prof. Dr. Haluk EYİDOĞAN (İTÜ) – İstanbul’un Deprem Risklerine Ek Riskler Projesi: İstanbul Kanalı
Çevrimiçi Deprem Kayıplarının Azaltılmasına Yönelik Yapısal Müdahalelerin Fayda-Maliyet Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Ön Çalışma (Alper İLKİ, Mustafa CÖMERT, Cem DEMİR)
Mekansal Sunum 2020 Ege Denizi Samos Adası Depremi Sonrası İzmir Körfezi ve Bornova-Bayraklı Baseninde Gözlenen Sismik Saha Etkileri (Kemal Önder ÇETİN, Moutasem ZARZOUR, Elife ÇAKIR)
Çevrimiçi Bütünleşik Afet Yönetim Planlarına Yönelik  Afet Tatbikatları, Senaryo Yazılımı ve Tatbikatların Değerlendirilmesinin Önemi (Filiz PİROĞLU, Hikmet İSKENDER, Begüm İSKENDER)
Çevrimiçi Afet ve Risk Yönetiminde Mahalle Afet Yönetim Sisteminin Oluşturulmasının Önemi (Levent UZUNÇIBUK)
Çevrimiçi Kıyı Kentlerinin Afetlere Karşı Dirençliliği (Bülent TURAN, Tolga BEKLER)
Mekansal Sunum Deprem Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları ve Yeni Yaşam- Van Örneği (Leman ARDOĞAN, Gülsüm SÖNMEZ)
2. GÜN – 21 Nisan 2022 Perşembe
09.00-11.00 A-3. Oturum: Afet ve Acil Durum Hazırlığı
Oturum Başkanı: TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Şevket DEMİRBAŞ
Mekansal Sunum Çağrılı Konuşmacı: Prof. Dr. Haluk ÖZENER (BÜ Kandilli Rasathanesi) – Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün Deprem ve Tsunami Afetleri Kapsamındaki Çalışmaları ve Sorumlulukları
Mekansal Sunum Marmara Depreminden Bu Yana Depreme Karşı Önlemler: Öngörüler, Yapılanlar, Yapılmayanlar (Özer AKKUŞ, Taner YÜZGEÇ)
Çevrimiçi Afetlerde İnsan Hareketliliği ve Erişilebilirlik Üzerinden Toplanma Alanlarının Yeterliliğinin Sorgulanması: Antalya, Kaş İlçesi (Merve COŞANDAL, Nur Sinem PARTİGÖÇ)
Mekansal Sunum Ülkemizde Enerji ve Sanayi Tesisleri Doğal Afetlere Karşı Ne Kadar Hazırlıklı? (Oğuz TÜRKYILMAZ, Nejla ŞAYLAN)
Mekansal Sunum İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nin Afet ve Acil Durum Planlama Çalışmaları (Ufuk YILDIRIM, Nilay ERGENÇ, Hülya SERT)
Mekansal Sunum Doğal Afetlerde Gıda-Su Güvenliği (İbrahim Uğur TOPRAK)
Çevrimiçi Karadeniz Bölgesi’nde Yaşanan Sel Felaketlerinde Mekansal Planların Göz Ardı Edilen Sorumluluğuna Kentsel Ekoloji (Nejla KILINÇ)
Soru Cevap
11.00-11.15 Ara
11.15-12.45 Panel-2: Afetlere Karşı Yerleşim ve Yapı Güvenliği 
Panel Yöneticisi: Ülkü KARAALİOĞLU  (TMMOB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi)
Prof. Dr. Doğan Kalafat (BÜ Kandilli Rasathanesi) – Depremler ve Zemin Etkileri
Mekansal Sunum Doç. Dr. Ezgi ORHAN (Çankaya Üni.) – Öngörüleni Planlamak: Risklere Karşı Kentleşmemiz ve Kapsayıcı Planlama
Çevrimiçi İnşaat Yüksek Mühendisi Nejat BAYÜLKE (Artı Mimarlık) – Yapı Deprem Performansını ve Riskli Yapıyı Belirleme
Mekansal Sunum Prof. Dr. Erdem Canbay (ODTÜ)- Yapılarda Kalite ve Güvenlik
Soru Cevap
12.45-13.45 Yemek Arası
13.45-15.45 A-4.Oturum: Planlama, Uygulama ve Denetim 
Oturum Başkanı: TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ezgi ORHAN
Çevrimiçi Çağrılı Konuşmacı: Prof. Dr. Handan TÜRKOĞLU (İTÜ) – Afet Risklerinin Azaltılması ve Mekansal Planlama
Mekansal Sunum Doğal Afet Risklerinin Azaltılmasında Yapay Zeka Uygulamaları (Mithat Emre KIBRIS)
Çevrimiçi Web Tabanlı Mobil Afet Sonrası Kayıt Bilgi Sistemi’nin (Afkabis) Geliştirilmesi (Halil İbrahim ONYIL, Mustafa ULUKAV)
Çevrimiçi Afeti Bir “Fırsata” Çevirmeye Çalışan Kent!  Deprem Sonrası İzmir (Ali Kemal ÇINAR, Yusuf EKİCİ, Nejla BAYSAN)
Mekansal Sunum Doğal Afetlere Karşı Kırsal Yerleşmelerin Dayanıklılığının Risk Faktörleri Üzerinden Değerlendirilmesi (Gülcan ALTINTAŞ, Yasin BEKTAŞ)
Çevrimiçi Yapılaşmada Yanlış Yer Seçiminin Afet Oluşumuna Katkısı (Osman UYANIK, N. Ayten UYANIK)
Çevrimiçi İklim Krizinde Akdeniz Havzası Su Kaynakları-Planlama, Uygulama ve Yönetim (Vahap SAMANLI)
Soru Cevap
15.45-16.00 Ara
16.00-17.30 Panel-3: İklim Değişikliği ve Afetler
Panel Yöneticisi: Özden Güngör  (TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi)
Mekansal Sunum İsmail KÜÇÜK (Meteoroloji M.O.) – Meteorolojik Karaterli Afetler ve İklim
Çevrimiçi Çevre Yüksek Mühendisi Yunus Arıkan (ICLEI) – Büyük İnsanlık Kentlerini İklimden Daha Hızlı Değiştirebilecek mi?
Mekansal Sunum Prof. Dr. Gülen Güllü (Hacettepe Üni.) – İklim Değişikliği ve Çevresel Etkileri
Çevrimiçi Prof. Dr. Doğanay Tolunay (İstanbul Üni.) – İklim Değişikliği ve Ekosistem Tabanlı Afet Risk Azaltımı
Soru Cevap
3. GÜN – 22 Nisan 2022 Cuma
09.00-11.20 A-5. Oturum: Eğitim, Mevzuat ve Hukuksal Boyut
Oturum Başkanı: TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus YENER
Çağrılı Konuşmacı: Dr. Seda YURTCANLI DUYMAZ (İstanbul Üni.) – Afetler ve İnsan Hakları
Mekansal Sunum Çağrılı Konuşmacı: Prof. Dr. Şerif BARIŞ (Kocaeli Üni.) – Yapılması Gerekenler: Eğitim ve Afet Planları
Mekansal Sunum İnşaat Mühendisleri Odası Bünyesinde Kurulan Afet Hazırlık ve  Müdahale Kurulu’nun Amaçları Ve Çalışmaları ( Abdullah İNCİR, Jale ALEL)
Mekansal Sunum İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nin Gerçekleştirdiği Deprem Tatbikatlarından Edinilen Deneyimler (Şerif BARIŞ, Salim ÖZMEN, Selami YILDIZ)
Mekansal Sunum İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinin Gerçekleştirdiği Afet  Bilinci Eğitimlerine Kısa Bir Bakış (Şerif BARIŞ, Gökhan ORUÇ, Yasemin AKAR)
Çevrimiçi Kadınların Afet Yönetimine Katılımında Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Afet Eğitimi (Z. Gönül BALKIR, Başak BALKIR GÜLEN)
Mekansal Sunum Üniversitelerin Afet Zararlarının Azaltılması Çabalarına İyi Bir Örnek: Kocaeli Üniversitesi (Şerif BARIŞ, Sezer Şener KOMŞUOĞLU, Ahmet Tamer AKER)
Mekansal Sunum Sanayi Tesislerinde Afet Acil Durum Eylem Planlarının Oluşturulması, Acil Durum Ekiplerinin Eğitimi ve Acil Durum Tatbikatı (Ebru KERVANKIRAN, Özgür Adal KERVANKIRAN)
Soru Cevap
11.20-11.35 Ara
11.35-12.45 Panel-4: Afet Zararlarının Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarına Yüklediği Sorumluluklar ve Hukuki Boyut
Panel Yöneticisi: Selçuk ULUATA  (TMMOB Yönetim Kurulu 2. Başkanı)
Mekansal Sunum Cahit KOCAMAN (ÇŞB) – Afetlerle İlgili Kurumsal Yapılanmalar ve Mevzuat Düzenlemeleri
Mekansal Sunum Levent MAZILIGÜNEY (Mazılıgüney Hukuk ve Danışmanlık) -Teknik Elemanların Hukuki Sorumlulukları
Mekansal Sunum Oktay GÜLAĞACI (Alesta Sigorta Experlik) – Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları İçin Mesleki Sorumluluk Sigortası
Soru Cevap
12.45-13.45 Yemek Arası
13.45-15.15 Panel-5: Deneyim Aktarımları – Yerel Çalıştay Raporlarının Sunumu/Tartışma ve Değerlendirmeler
Panel Yöneticisi: Mehmet BESLEME (TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi)
Mekansal Sunum Oğuz DEMİRKAPI (Bilgisayar Mühendisi) – İzmir Depremi Deneyim Aktarımı
Çevrimiçi Nevzat Ünlü (Maden M.O.) – Arama Kurtarmada Maden Emekçilerinin Rolü
Bursa, Diyarbakır ve İzmir İKK Sunumları
Soru Cevap
15.15-15.30 Ara
15.30-17.40 Panel-6:  Afetlerin Sosyal, Ekonomik ve Ekolojik Boyutları
Panel Yöneticisi: Hüsnü MEYDAN (TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi)
Mekansal Sunum Banu YILMAZ, Klinik Psikolog – Afetlerin Psikososyal Sonuçları
Çevrimiçi Prof. Dr. Ahmet Tamer AKER (Kocaeli Üni.) – Psikiyatrist – Afetlerin Ruhsal Etkileri
Mekansal Sunum Doç. Dr. Örgen UĞURLU (Kocaeli Üni.) – Afetlerin Çevresel Etkileri
Mekansal Sunum Prof. Dr. Ali Osman KARABABA (Ege Üni.) – Halk Sağlığı Açısından Afetler
Mekansal Sunum Doç. Dr. Meltem ŞENOL BALABAN (ODTÜ) – Dirençli Kent Dirençli Toplum İnşası Afet Risklerinin Yönetiminde Neden Gerekli
Çevrimiçi Doç. Dr. Seda KUNDAK (İTÜ) – Afetlerin Sosyo-Ekonomik Boyutları
Soru Cevap
B SALONU (ÇEVRİMİÇİ)
1. GÜN – 20 Nisan 2022 Çarşamba
09.30-10.30 A SALONU AÇILIŞ
10.30-10.45 Ara
10.45-12.00 A SALONU PANEL
12.00-13.00 Yemek Arası
13.00-15.00 B-1. Oturum: Depremler ve Tsunamiler 
Oturum Başkanı: Mücella YAPICI (TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi)
Çağrılı Konuşmacı: Prof. Dr. M. Nuray AYDINOĞLU (Boğaziçi Üni.) -Türkiye’de Bina Stokunun Deprem Hasar Riski: Genel Değerlendirme
Çağrılı Konuşmacı: Prof. Dr. A. Cevdet YALÇINER (ODTÜ) – Kıyılarımızı Etkileyen Tsunami ve Fırtına Kabarması Olaylarının Farkındalık ve Afet Yönetimi Açısından Değerlendirmesi ve Önemi
İstanbul İli Tsunami Eylem Planı’nın Uygulanması (Evrim YAVUZ, Melis CEVATOĞLU BAYRAKLI, Ahmet TARİH)
Van Deprem Fayı, Sisam Deprem Fayı – Jeolojik Konumları – Sismik Refleksiyon Profili Örnekleri (Mehmet ŞENÖZ)
Bitlis Bindirme Kuşağında Oluşan Tarihi Depremlerin Arkeolojik Bulgulara Yansıması: Yukarı Dicle Havzası Örneği (Ayşe Tuba ÖKSE)
Orta Gerilim Elektrik Dağıtım Sistemlerinin Depremden Sonra Yeniden Ayağa Kaldırılması (Burcu GÜLDÜR ERKAL, Merve BAYRAKTAR, Ebru AYDIN GÖL)
Gizlenen Deprem Gerçeğinin Olumsuz Yansımaları (Yazgan KIRKAYAK)
15.00-15.15 Ara
15.15-17.35 B-2. Oturum:  Heyelanlar
Oturum Başkanı: TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Yasin OTUZOĞLU
Çağrılı Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Rıfat Kayhaoğlu (Muğla Üni.) – Afete Maruz Bölge İlanı İçin Bütünsel Bakış
Heyelan Olayının Çoklu Jeofizik Yöntemlerle İncelenmesi ve İzlenmesi (Hakan KARSLI, Mustafa ŞENKAYA, Ali Erden BABACAN)
Yağış Miktarının Doygun Olmayan Zeminlerde Şev Stabilitesine Etkisi (Ahmet ERDAĞ, Nihat Sinan IŞIK)
Kaya Düşmesi Afetlerinin Değerlendirilmesinde Güncel Yöntemler: Mazı (Ürgüp) Örneği (Mutluhan AKIN, İsmail DİNÇER, Ahmet ORHAN)
Hopa Nehri Havzası (Doğu Karadeniz Bölgesi) Heyelan Duyarlılık Değerlendirmesi (Tolga ÇAN, Senem TEKİN)
Fiber Optik Tabanlı Heyelan İzleme ve Erken Uyarı Sisteminin Geliştirilmesi ve Uygulanması (Arzu ARSLAN KELAM, Mustafa Kerem KOÇKAR, Haluk AKGÜN)
Germencik-İncirliova (Aydın) Bölgesinin Heyelan Duyarlılık Değerlendirilmesi (Senem TEKİN, Aysun YILDIZ, Tolga ÇAN)
Artvin İli Orta Hopa Mahallesi Heyelanının Oluşum Nedenlerinin İncelenmesi (Halil KUMSAR, Abdullah Cem KOÇ, Engin NACAROĞLU)
2. GÜN – 21 Nisan 2022 Perşembe
09.00-11.00 B-3. Oturum: İklim Değişikliği ve Küresel Isınma
Oturum Başkanı: TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Dursun KAHRAMAN
İklim Krizinin Etkileri Temelinde Türkiye’nin Enerji Politikalarını Yeniden Düşünmek (Örgen UĞURLU)
İklim Değişikliği, Gıda-Su Güvencesi ve Sürdürülebilirlik (İbrahim Uğur TOPRAK)
Asya’nın Küçük Ülkelerinin İklim Krizi İle Büyük Mücadelesi (Emine Hilal ÇEKER, Örgen UĞURLU)
İklim Değişikliği Baskıları ve Afetler Karşısında Türkiye’de Ulaşım (Emine ÇORUH, Metin Mutlu AYDIN, Eren DAĞLI)
İklime Dirençli Kıyı Kentleri: Mevcut Durum Analizleri Kapsamında Adaptasyon Önerilerinin İrdelenmesi (Çağla ERCANLI)
Afet Kültürü Oluşturma: Gayrimenkul Sektöründe İklim Değişimi Farkındalık Düzeyi Belirleme Üzerine Bir Araştırma (Ali Cemil ŞAHİN, Ali Tolga ÖZDEN)
11.00-11.15 Ara
11.15-12.45 A SALONU PANEL
12.45-13.45 Yemek Arası
13.45-15.45 B-4. Oturum: Atmosfer ve İklim Kaynaklı Afetler (Sel, Çığ, Don, Dolu, Hortum, Yıldırım ve Fırtınalar)
Oturum Başkanı: Dr. Cihan Dündar (Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyesi)
Çağrılı Konuşmacı: Prof. Dr. Halil KARAHAN (Pamukkale Üni.) – Kentsel Taşkınların Kentleşme ve Altyapı Bağlamında Değerlendirilmesi
Türkiye’nin Çığ Afeti Açısından 2021 Yılı Görünümü (İbrahim GÜRER)
Karayolu Üzerindeki Çığ Tehlikesinin Değerlendirilmesi: Van -Bahçesaray Örneği (2020) (Engin YILDIZ, Hüseyin AKKUŞ)
Edirne 2018 Yılı Sel Baskını ve Sonuçları (Deniz BİTEK, Musa ULUDAĞ, Mehmet Ali KAYA)
Akçakoca (Düzce) ve Yakın Çevresinde Yaşanan Sel Afetinin Jeolojik İncelemesi (Rüstem PEHLİVAN)
Orman Yangın Şiddeti Haritalarının Üretilmesi ve Eğimlere Göre Analizi: Bodrum Orman Yangını Örneği (Osman Salih YILMAZ, Dilek EREN AKYÜZ, Mehmet Adil AKGÜL)
15.45-16.00 Ara
16.00-17.00 A SALONU PANEL
3. GÜN – 22 Nisan 2022 Cuma
09.00-11.20 B-5. Oturum: Kuraklık, Çölleşme, Kum ve Toz Fırtınaları
Oturum Başkanı: TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi SUİÇMEZ
Çağrılı Konuşmacı: Prof. Dr. Osman UZUN (Düzce Üni.) – Ekosistemden Ekosfere İnsan ve Doğal Müdahalelerin Analizi Üzerine Bazı Düşünceler
Afet Zararı Azaltmada Kuraklık Risk Analizlerinin Önemi (Ahmet İLHAN)
Yukarı Dicle Nehir Havzası İçin Kuraklık Analizi (Şahnaz TİĞREK, Abdullah MURATOĞLU, Nermin ŞARLAK)
Türkiye Atmosferindeki Aerosollerin 2003-2020 Dönemi Alansal ve Zamansal Değişimlerinin İncelenmesi (Cihan DÜNDAR, Ayşe Gökçen IŞIK, Gülen GÜLLÜ)
12 Eylül 2020 tarihinde Ankara Polatlı’da yaşanan Toz Fırtınasının Sinoptik Analizi (Barış ÖZGÜN, Emel ÜNAL, Derya ERGÜN)
Kızören (Karatay-Konya) Çevresindeki Obrukların Jeolojik ve Morfolojik Özellikleri (Fetullah ARIK, Arif DELİKAN, Alper DÜLGER)
11.20-11.35 Ara
11.35-13.10 B-6. Oturum: Diğer Afetler (KBRN, Göktaşı, Güneş veya Kozmik Rad. vb.)
Oturum Başkanı: TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Ali UĞURLU
Yerleşime Uygun Alanların Belirlenmesinde Doğal  Radyoaktivitenin Önemi (N. Ayten UYANIK, Osman UYANIK)
Enkaz Yönetimi ve Önemi Üzerine Bir Değerlendirme (Hikmet İSKENDER, Filiz PİROĞLU, Begüm İSKENDER)
Olası Yıkıcı Bir İstanbul Depreminde Oluşabilecek Enkaza Dair Yönetim Planı (Kemal DURAN, Hakan MEHMETOĞLU, Burak ÇATLIOĞLU)
Afet Riski Altındaki Alanlarda Bina Yıkımları Neticesinde Ortaya Çıkan Asbest Maruziyeti (Canan URAZ, Ayşe Selda ALTINTOP)
Kimyasal Biyolojik Radyoaktif Nükleer Silahlar Mevzuatı ve Kimyasal Savaş Ajanlarında Farkındalık Arttırıcı Tedbirler (Elif Gökçay BİLİCİ)
Jeolojik Riskler ve Halk Sağlığı; Afet Risk Azaltma Planlarında Tıbbi Jeolojik Verilerin Önemi (Yüksel ÖRGÜN TUTAY)
13.10-13.45 Yemek Arası
13.45-15.15 A SALONU PANEL
15.15-15.30 Ara
15.30-17.40 A SALONU PANEL

Yorum yazmak için


Editör:Lizzie Crook Yüksek mahkeme, lüks Neo Bankside dairelerinin sakinlerinin, Tate Modern’in Herzog & de Meuron tarafından tasarlanan uzantısı nedeniyle “hayvanat bahçesinde sergileniyormuş” gibi yaşadıklarına karar verdi.

Copyright © 2023 All Rights Reserved | Mimdap.org