İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzelbahçe Yerleşkesi Mimari Proje Yarışması |
Ana Sayfa Bağlantılar Biz Kimiz İletişim Mimar İş İlanları
ANA SAYFA
İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzelbahçe Yerleşkesi Mimari Proje Yarışması
Share 14 Mart 2022

YARIŞMANIN ŞEKLİ VE TÜRÜ

Bu yarışma, İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından; “TMMOB Mimarlar Odası Yarışmalar Yönetmeliği” kapsamında ulusal, tek aşamalı ve serbest mimari proje yarışması olarak düzenlenmiştir.

 

 

YARIŞMANIN ADI

 

 

 

Yarışmanın adı “İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzelbahçe Yerleşkesi Mimari Proje Yarışması”dır.

 

 

YARIŞMA YERİ VE KONUSU

 

 

 

Yarışmaya konu olan alan; İzmir ili, Güzelbahçe ilçesinde yer alan ve mülkiyeti İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne ait olan 2030 ada, 33 ve 85 numaralı parsellerdir.

 

 

 

Yarışmanın konusu, İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzelbahçe Yerleşkesi eğitim ve araştırma binaları ile bu binalara hizmet edecek sosyal-kültürel tesisler ve barınma amaçlı yapıların yerleşke yaşantısı bütünlüğü içinde tasarlanmasıdır.

 

 

 

YARIŞMANIN AMACI

 

 

 

Bu yarışma ile;

 

 

 

 • İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzelbahçe Yerleşkesi için ekonomik, özgün ve nitelikli mimari yaklaşımların; işlevsel ve yenilikçi çözümlerin aranması,
 • Doğaya saygılı, sürdürülebilir, çağdaş bir çevre ve mimari anlayışı ortaya koyan proje ve mimari müellif/müelliflerin belirlenmesi,
 • Güzel sanatların teşviki, mimarlık mesleğinin ve mesleki etik değerlerin gelişmesi,
 • Katılımcıların ulusal – uluslararası rekabet gücü kazanmaları için uygun ortamın sağlanması hedeflenmektedir.

 

 

YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI

 

 

 

Yarışmacıların aşağıdaki koşulları yerine getirmeleri zorunludur. Ekip olarak katılım halinde idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişi ekip başı olarak belirlenecektir. Ekip üyelerinin her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

 

 

 

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:

 

 

 

 • TMMOB Mimarlar Odası’na kayıtlı olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak (danışman ve yardımcılarda bu şart aranmaz),
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak,
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle; bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak ve olanların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak (bu madde aynı zamanda İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyelerini de kapsamaktadır),
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,
 • İsim ve adreslerini yarışma web sayfası üzerinden kaydettirmek. (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir). Web sayfası üzerindeki kayıt işleminin tamamlanması şartnamenin alındığı anlamına gelmektedir.
 • Yarışmaya bir kişi, bireysel olarak veya ekip üyesi olarak ancak bir proje ile katılabilir. Bir kişinin birden fazla ödül alması durumunda kişiye aldığı en yüksek ödül verilir. Diğer ödüller iptal edilir.

 

 

 

YARIŞMA TAKVİMİ

 

 

 

 • Yarışmanın ilanı: 10/03/2022, Perşembe
 • Soru sorma için son tarih: 06/04/2022, Çarşamba
 • Cevapların ilan tarihi: 11/04/2022, Pazartesi
 • Projelerin son teslim tarihi: 07/06/2022, Salı
 • Projelerin kargo ile teslim alınması için son tarih: 09/06/2022, Perşembe
 • Jüri çalışması başlangıcı: 17/06/2022, Cuma
 • Kolokyum ve ödül töreni: 02/07/2022, Cumartesi
  (Kolokyum yeri kesinleştiğinde duyurulacaktır.)

 

 

JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER

 

 

 

Danışman Jüri Üyeleri

 

 

 

 • Gizem Kahraman Aksoy (Mimar, TEOS Mimarlık ve Kültürel Danışmanlık)
 • Cemalettin Dönmez (İnşaat Mühendisi, Doç. Dr. İYTE Öğr. Üyesi)
 • Deniz Güner (Mimar, Prof. Dr. DEÜ Öğr. Üyesi)
 • İlker Kahraman (Mimar, Dr. Öğr. Üyesi, İEU Öğr. Üyesi ve Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı)
 • Erhan Vecdi Küçükerbaş (Peyzaj Mimarı, Prof. Dr. EÜ Öğr. Üyesi)
 • Aslı Ceylan Öner (Mimar, Doç. Dr. İEÜ Öğr. Üyesi)
 • Gamze Şahin (Mimar, İEÜ Yapı İşleri ve Teknik Hizmetler Müdürü)
 • Koray Velibeyoğlu (Şehir Plancısı, Prof. Dr. İYTE Öğr. Üyesi)

 

 

 

Asli Jüri Üyeleri

 

 

 

 • Deniz Aslan (Mimar, Doç. Dr., DS Mimarlık)
 • Alişan Çırakoğlu (Mimar, CAA Studio)
 • Ergun Dinçer (İnşaat Mühendisi, Er-Efe Mühendislik)
 • Emre Ergül – Jüri Başkanı (Mimar, Dr. İEÜ Öğr. Üyesi)
 • Hikmet Sivri Gökmen (Mimar, Prof. Dr. DEÜ Öğr. Üyesi)
 • Hüseyin Kahvecioğlu (Mimar, Prof. Dr. İÜ Öğr. Üyesi)
 • Semra Uygur (Mimar, Uygur Mimarlık)

 

 

Yedek Jüri Üyeleri

 

 

 

 • Gökhan Kılıç (İnşaat Mühendisi, Doç. Dr. İEÜ Öğr. Üyesi)
 • Işık Ülkün Neusser (Mimar, İEÜ Öğr. Gör.)
 • Serdar Uslubaş (Mimar, Not Mimarlık)
 • Ahmet Mucip Ürger (Mimar, Özer/Ürger Mimarlık)

 

 

 

Raportörler

 

 

 

 • Ece Ceren Engür (Mimar, İEÜ Yarı-zamanlı Öğr. Üyesi)
 • Fatih Gülpınar (Mimar)
 • Hilal Kaleli (Mimar)
 • D. Seren Uzluer Taplak (Endüstriyel Tasarımcı, Genel Sekreter Yardımcısı, İZTO Vakfı)

 

 

 

ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

 

 

 

 • 1. Ödül: 350.000 TL
 • 2. Ödül: 270.000 TL
 • 3. Ödül: 200.000 TL
 • 1. Mansiyon: 90.000 TL
 • 2. Mansiyon: 90.000 TL
 • 3. Mansiyon: 90.000 TL
 • 4. Mansiyon: 90.000 TL
 • 5. Mansiyon: 90.000 TL

 

 

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, ekip başına ait katılım tutanağında belirtilen IBAN No’suna en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

 

 

 

YER GÖRME

 

 

 

Bu yarışmada yer görmek  zorunlu olmamakla birlikte jüri yerin görülmesini yarışmacılara tavsiye etmektedir. Bu kapsamda idare tarafından yerleşke alanına iki kez transfer sağlanacaktır. Transferler konusundaki bilgilendirme ve duyurular yarışma web sayfasından yapılacaktır.

 

 

 

ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİNİ/KAYIT FORMU

 

 

 

Yarışmaya katılmak isteyenler yarışma web sayfası olan, “www.iztovakfi.org/yarisma” adresinden yarışma şartnamesi ve eklerini indirebilecektir.

 

 

 

Yarışmaya katılım ücretsizdir. Yarışmaya katılmak isteyenler, yarışma web sayfası üzerinden “Kayıt Formu”nu doldurarak kayıt yaptıracaklardır.

 

 

 

Kayıt formunu ekip üyelerinden biri adına doldurmak yeterlidir. Yarışmaya kayıt için son tarih, 07/06/2022 Salı günüdür.

 

 

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURULUŞ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

 

 

Yarışmayı Açan Kurum:

 

 

 

İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı

Adres: Atatürk Caddesi No: 190 Kat: 6 Alsancak 35220 İzmir – Türkiye

Telefon: +90 232 484 04 12-13

Faks: +90 232 484 04 42

Raportörlük İletişim Bilgileri:

Telefon: +90 232 488 82 82

E-posta: yarisma@iztovakfi.org

Web: http://www.iztovakfi.org/yarisma

 

 

 

ŞARTNAME


Yorum yazmak için


Tasarım: Lever Architecture Meyer Memorial Trust, gelişen ve adil bir Oregon’a katkıda bulunan kuruluşlara, topluluklara, fikirlere ve çabalara yatırım yapan bir vakıftır. Portland’ın Albina semtindeki yeni kampüsleri, vakfın eşitlik ve sürdürülebilirliğe olan bağlılığını ifade eden bir tasarımla desteklenen, Meyer’in girişimlerini eyalet çapında ilerletmek için bir platformdur.

Copyright © 2022 All Rights Reserved | Mimdap.org