Yaratıcı Endüstriler Merkezi: Teknoloji, Yetenek ve Toleransı Bir Araya Getiren Mekanlar |
Ana Sayfa Bağlantılar Biz Kimiz İletişim Mimar İş İlanları
ANA SAYFA
Yaratıcı Endüstriler Merkezi: Teknoloji, Yetenek ve Toleransı Bir Araya Getiren Mekanlar
Share 24 Ağustos 2020

Işık Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü 2019-2020 Bahar Yarıyılı Bitirme Projesi öğrencileri, Hasköy’de yaratıcı endüstriler merkezi tasarladılar. Bitirme Projesi Jüri 2 grubu üyeleri Doç. Dr. Özlem Sıla Durhan, Dr. Öğretim Üyesi Didem Boyacıoğlu ve Dr. Tümerkan İbiş tarafından değerlendirilen bazı projeler aşağıda incelenebilir.

 

 

 

 

Bilgi ve teknoloji kullanımının hızla gelişmesi ile geleneksel iş tanımları değişmekte, ve insanlara farklı çalışma alanları açan yaratıcı endüstriler, 21. yüzyılda ekonomik büyümeyi sağlayan alanlar olarak dikkat çekmektedir. Tasarım, mimarlık, görsel/işitsel iletişim, sahne ve gösteri sanatları, yayıncılık, reklamcılık, yazılım gibi kültür/sanat ve yaratıcılık içeren sektörler yaratıcı endüstriler arasında sayılabilir. Teknoloji, tolerans ve yeteneği bir arada bulunduran kentler ise yaratıcı sektörlerin, bireylerin ve ekonomik girişimlerin mekânı olarak belirmektedir. Bitirme projesinde öğrenciler tarafından yaratıcı endüstriler kavramı irdelenmiş, kent ölçeğinden Haliç ve Hasköy yakın çevresine uzanan analizler gerçekleştirilmiştir. Her öğrenci konuyu kendi özgün bakış açısıyla ele alarak mimari programını oluşturmuş, yapılan araştırma ve analiz verileri ışığında tasarım kararlarını şekillendirmiştir.

 

 

Ayşe İdil Arasan

 

FLO, Bir Tasarım Kolektifi

 

Mimarlık ana ekseninde, iç mimarlık, endüstriyel tasarım ve reklamcılık yan dallarında hizmet veren FLO tasarım kolektifi, farklı kotlarda tasarlanan bir avlular bütünü çevresinde yükselmektedir. Projede “avlulardan hayat bulan mekanlar” konsepti; paralaks, flow ve flux kavramları ile desteklenmiştir. Yaratıcı üretimin her aşamasını destekleyen bir öğe olarak ele alınan yapı, çevresindeki yaya akışını yönlendirmekte ve içindeki kullanıcının bakışını Haliç silüetinin farklı açılarına odaklamaktadır.

 

FLO; öğren, tasarla, izle ve sosyalleş…

 

Sınırların dışında düşünmek, sınırların içinde üretmek ve hayat veren avlularda sosyalleşmek, kamusalın bir parçası olmak… Yaratıcılığı ve üretimi destekleme gayesinde bir merkez üzerine ütopya niteliğinde bir deneme. FLO, bir tasarım kolektifi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eren Sezer

 

 

Haliç Co-OP: Hasköy Gastronomi Yaratıcı Endüstriler Merkezi

 

 

Haliç’in endüstriyel mirası içeren tarihi dokusu, tasarım ve fikir geliştirme üzerine kurulu endüstri anlayışıyla yeniden ele alınarak çağın gelişmeleri yakalamayı hedefleyen Haliç Co-OP projesi geliştirilmiştir.

 

 

Haliç Co-OP’un, Hasköy merkezinde tasarlanan bir gastronomi merkezinin konsepti, fikir geliştirmenin önemli bir adımı olarak yeme ve sosyalleşme ilişkisi üzerine kurulmuştur. Kültürel deneyimleri ve temel ihtiyaçları besleyen gastronomi alanları, sosyalleşmeye ve fikir geliştirmeye zemin hazırlamaktadır. Gastronomi merkezi, komşu tescilli yapıların odak olarak alındığı bir sirkülasyon hattı üzerinde düzenlenmiş; sirkülasyon, tünel ve meydanlar ile zenginleştirilmiştir.

 

 

Projede Haliç kıyısı bütünsellikle ele alınarak Hasköy’le beraber Sütlüce, Eyüp ve Balat’ta da Haliç Co-OP merkezleri önerilmiştir. Önerilen bir akıllı telefon uygulaması ile kullanıcılara rehberlik hizmeti ve yaratıcı fikirlerin çeşitli dallarda gelişebilmesi için iletişim altyapısı sağlanması düşünülmüştür.

 

 

Render videosu için tıklayınız: https://youtu.be/kQavdtpf5C8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gizem Ercan

 

 

Hasköy’ün tiyatro ve tekstille ilişkili tarihsel geçmişi sebebiyle, oyunculuk eğitiminin verildiği, kostüm ve dekor tasarım ve üretiminin yapıldığı atölyelerden oluşan ve bu üç disiplinin işbirliği ile ortaya çıkan ürünün sahnede sergilendiği bir kolektif sanat stüdyosu tasarlanmıştır.

 

 

Proje alanının topografik özellikleri, iç mekânda oluşturulmak istenen mekânlara da yansıtılmış ve yaratıcılığı destekleyen, birbirine akan şeffaf mekanlar tasarlamak hedeflenmiştir. Bu amaçla yatay ve düşey sirkülasyon elemanları iç ve dış mekânda güçlü birer tasarım öğesi olarak kullanılmış, mekan kurgusu ziyaretçilerin üretimin tüm aşamalarını gözlemlemesine imkan tanıyacak şekilde düzenlenmiştir. Düşey sirkülasyon elemanlarının cephelerdeki vurgusu bina içindeki kullanıcı hareketinin dış ortamdan da algılanmasını sağlamıştır. Böylece kente, sakinleri için davette bir duruş sergileyen yeni bir odak noktası kazandırılmıştır.

 

 

 

Kolektif sanat stüdyosu ile ilişki kuracak şekilde yeniden düzenlenerek bir sanat parkı haline getirilen ve proje alanının karşısında konumlanan Halıcıoğlu Parkı; kentlinin buluşma, duraklama, manzara, seyir ve spor yapma ihtiyacını karşılayan fonksiyonlar içermektedir.

 

 

 

Render videosu için tıklayınız; https://youtu.be/hloScvk Dd8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilüfer Avseren

 

 Fashion and Paper Design

 

Projenin temel amacı, atık malzemelerin yeniden kullanımı yoluyla yaratıcı ve ufuk açıcı fikirlere yaslanan sanat eserlerinin üretilme potansiyeline dikkat çekmek ve insanlarda çevre bilinci uyandırmaktır. Sanat ve moda ana ekseninde, proje alanındaki üç ayrı parsel öncelikle; moda tasarım, kâğıt tasarım ve performans sanatlarına yer verecek şekilde değerlendirilmiştir. Alt kotlarda tekil olarak tasarlanan üç yapının, üst kotlarda birbirine bağlanması konseptine yaslanılmıştır. Bu bağlayıcı kat üç binanın da etkileşim içinde olacağı, içerisinde etkinlik alanlarının ve restoranın da bulunduğu, Halıcıoğlu Parkı ve deniz manzarasına oldukça hâkim bir ortak alan olarak tasarlanmıştır.

 

Render videosu için tıklayınız: https://youtu.be/T89BlGRrGSg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buse Özge

 

 

 Proje Evi

 

 

 

Proje Evi’nin modern dünyanın sorunlarına dijital tasarım, mimari tasarım ve ürün tasarımı odaklı çözümler arayan bir platform olması hedeflenmiştir. Proje Evi’nin plan kurgusu akışkan ve geçirgendir. Zemin katında parçalı kütleler kullanılmış ve üst katlarında kütleler birbirine bağlanmıştır.

 

 

Bireylerin yaratıcılık kavramı üzerine düşünmesini ve yaratıcılığın ortaya çıkmasını hedefleyen Proje Evi’nin tasarımında biyofilik tasarım kavramı etkili olmuştur. Biyofilik tasarım ile kullanıcıların kendilerini doğaya yakın hissetmesi sağlanarak yaratıcılığın arttırılması hedeflenmiştir.

 

 

Kamusal ve özel alanları belirleyen meydanlar, iç sokak ile entegre edilmiştir. İç sokağa bakan galeri boşluğu ile yapının doğal ışık alması sağlanmıştır. Piri Paşa Hamamı yanında meydan oluşturularak tarihi hamamın anıtsallaşması istenmiştir. Hasköy Parkı düzenlemesindeki sirkülasyon Proje Evi’nin meydanına uzatılmış ve proje alanının yakın çevresi ile ilişkisi güçlendirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cemre Karacan

 

 

 Patterns of Istanbul

 

 

Yaratıcı endüstrilerin bir dalı olan moda tasarımını konu alan Patterns of Istanbul projesinde alanın kimliğinin yansıtılması ve kentsel ölçekteki sorunlara çözüm önerisi getirilmesi amaçlanmıştır. Hasköy’de konutların bulunduğu üst kotlardan deniz seviyesine yaya ulaşımının zorluğu, tasarımı yönlendirici olmuştur. Yapılar, üst geçit niteliğinde köprülerle ve çeşitli kotlardaki meydanlarla birbirine bağlanmaktadır.

 

 

Bölgedeki yaya sirkülasyonun canlandırılması için çatı meydanları oluşturulmuştur. Çatıdan zemin kattaki meydanlara inen oturulabilir basamaklar ile Haliç siluetinin izlenebileceği dinlenme alanları düzenlenmiştir. Meydanlarla düşey bağlantı iki ayrı çekirdekten sağlanmaktadır. Bu çekirdeklerin simgeselleşmesi için üst meydanda ve strüktürü çelik kafes sistem ile oluşturulan, şeffaf kubbeler tasarlanmıştır.

 

 

Arazi şartlarından dolayı (eğim ve mevcut sokak dokusu) birbirinden ayrılan yapılar, tescilli yapılar ile iletişim halindeki tarihi bir aks ile birbirine bağlanmıştır. Proje alanı ve çevresinde mevcut durumda zor algılanan tarihsel dokunun vurgulanması için tarihi yapıları ön planda tutan sade bir yaklaşım izlenmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emine Yakar

 

 

 

 Patreon

 

 

Proje, kendi sermayesini kendi üreten kullanıcılar düşünülerek geliştirilmiştir. Hasköy’deki eğitim ve sosyal aktivite açısından donatı eksikliğine cevap arayan bir program geliştirilerek kullanıcıların kendi sermayelerini oluşturacakları, aynı zamanda meslek edinebilecekleri ve üretim yapabilecekleri süreçleri kapsayan Patreon platformu kurgulanmıştır. Yaratıcı fikirlerin sentezlendiği Kuluçka Merkezi proje alanının arka kısmında, manzaraya hâkim bir konumda yerleştirilmiştir. Gridal düzendeki plan kurgusunda manzara, topoğrafya ve çevredeki tarihi yapılar dikkate alınarak geri çekilmeler ve yükseltiler oluşturulmuştur. Yapının geçirgenliği, bloklar arası açık koridorlar ve kot farkını aşmak için kullanılan diyagonal yükseltilmiş manzaraya bakan merdivenlerle desteklenmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Işılay Türküm

 

 

Keras Creative Industries

 

 

Projede, kolektif bilincin geliştirilmesi amaçlanarak, sosyal ve ekonomik kalkınma için yönlendirici ve eğitim-üretim-tanıtım bağlamında birlikte çalışan atölyelerin kurgulandığı bir yaratıcı endüstri merkezi tasarlanmıştır. Proje; düşünsel çeşitliliği ve etkileşimi artırmak için organizasyon, kavram ve mekân tanımlarının kesişimleri doğrultusunda arazi verilerince konumlandırılmış üç ana aks üzerinde kurgulanmıştır. Haliç’e uzanan iki aks kıyıda bir iskele düzenlemesiyle parkta kesişmektedir. Bu sayede yapı-yeşil alan ilişkisi, kıyı-su kullanımıyla desteklenmiştir. Eğimi vurgulamak ve bakışları farklı yönlere odaklamak için çeşitli kat ve kotlarda mekanlar oluşturulmuş, kütleler arası geçişlerde ve arazinin köşelerinde yeşil alanlar tasarlanmıştır. Projenin çıkış noktalarından biri olan aidiyet hissini güçlendirmek amacıyla, kesintisiz düşey sirkülasyonun, meydanın ve sahnenin manzara ile ilişkisine dikkat edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kısmet Dilan Karaküp

 

 

Seramik – Vitray – Cam İnovasyon Merkezi

 

 

Proje, Hasköy’deki sanatsal faaliyetlere genç nüfusun dahil edilmesini ve disiplinler arası iş birliği için ortak alanlar oluşturmayı amaçlamıştır. Çeşitli ana ve yardımcı atölyelerden oluşan kütleler, birbirlerinin katı halinde düzenlenip belirli bir aks sistemine göre araziye yerleştirilmiştir. Kütlelerde çıkmalar, geri çekilmeler yapılarak Hasköy silüeti ve gabari ile uyum sağlanmıştır. Sistemde taşıyıcıların görünür olması, kütleler arasındaki doluluk-boşluk oranının dışarıdan da anlaşılmasına yardımcı olmuştur. Ortaya çıkan boşlukların bazıları dolaşım alanı, bazıları balkon olarak kullanılmaktadır. İnovasyon merkezleri, algılanabilmeleri için bölgede bulunan belli referans noktalarına yöneltilerek tasarlanmıştır. Sağır cephelerin ise seramik sanatçıların tasarlayacakları, mimarlık ve sanat işbirliğine açık yüzeyler olarak kullanılması hedeflenmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeliha Yılmaz

 

 

Creative Design Craft Workshop

 

 

Eğitim aksı üzerinde yer alan proje alanında tarihi yapıların korunarak el sanatlarının ve zanaatın öne çıkarıldığı mekanlar ile yaratıcı endüstrilere katkı sunan bir tasarım merkezi tasarlanmıştır.

 

 

Tasarım aşamalarında cephede ve kütlede hareketlilik önem kazanmıştır. Zemindeki geri çekilmeler plan kurgusundaki kare ve dikdörtgen biçimlenişlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Projedeki canlı iç/dış mekân ilişkileri için avlu kullanılmıştır. Üst kattaki cephe hareketleri ve bağlantılı köprüler ise avlu sınırlarını belirlemektedir. Atölye yapıları farklı kotlarda olup bağlantıları rampalarla sağlanarak hareketlilik esas alınmıştır. Ahşap çift cidarlı kaplama, cephedeki şeffaf yüzeylerde güneş kırıcı olarak kullanılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Yorum
  1. Tebrik ederim . Pojeler oldukca basarili duruyor .

    Hakan Dolgen | 14 Eylül 2020

  2. Oldukça kapsamlı ve derinlikli çalışmalar. Yöneticileri ve meslektaşları kutluyorum.

    Hamit Ceylan | 17 Eylül 2020


Yorum yazmak için


Kültür ve Turizm Bakanlığı, ‘Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri’nde, Troya Müzesi, Odunpazarı Modern Müzesi ve Bayburt Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nin ödüle layık görüldüğünü açıkladı.

Copyright © 2021 All Rights Reserved | Mimdap.org