Şehir Planlamada Analiz ve Değerlendirme Teknikleri |
Ana Sayfa Bağlantılar Biz Kimiz İletişim Mimar İş İlanları
ANA SAYFA
Şehir Planlamada Analiz ve Değerlendirme Teknikleri
Share 7 Kasım 2019

Kollektif
LİTERATÜR – DERS KİTAPLARI

 

 

 

 

 
Planlama yapısı gereği ardışık süreçler bütünüdür. Bu bütün en genel haliyle problem tanımlama, analiz ve değerlendirme aşaması; karar alma, alternatif geliştirme ve alternatifler arasından seçim; ve uygulama olmak üzere üç ana başlık altında sınıflandırılabilir.

 

 

Amaç ve kapsam bağlamında planlamaya konu olan yerleşmeyi mevcut yapı ve dinamikleriyle betimlemek; yapının sunduğu olanak ve kısıtları ortaya koymak ve tüm bunlara bağlı bir değerlendirme ve sonuç(lar) çıkarmak doğru karar geliştirmenin, karar almanın ve bunlara bağlı çözüm alternatifleri üretmenin önkoşuludur. Dolayısıyla, birinci adım, bu ardışık sürecin ve bütünleşik yapının sonunda elde edilecek nihai ürünün başarı ölçütüdür. Bu nedenle, birinci adımın doğru kurgulanmasının, planlamaya konu olan yerleşmenin doğru analiz teknikleri ile kapsamlı analiz edilmesinin, elde edilen bulguların kullanılabilir bilgi haline getirilmesinin ve bu bilgilerin değerlendirilerek sonuç(lar) üretilmesinin planlama süreci bakımından önemi tartışılmazdır.

 

 

Bu ardışık süreçler bütünü içinde birinci adımın kurgulanması, geliştirilmesi ve sonlandırılmasında nasıl bir süreç izlenebileceğini ortaya koymayı amaçlayan Şehir Planlamada Analiz ve Değerlendirme Teknikleri, aynı zamanda örnek çalışmalarla bu karmaşık ve kapsamlı yapıyı anlaşılabilir kılmayı hedeflemektedir.

 

 

İçindekiler;

 
• Planlamada Analiz Teknikleri ve Coğrafi Bilgi Sistemleri
• Tematik Analizler
• Risk Analizi
• Eşik Analizi
• Elek Analizi
• Uygunluk Analizi
• Analitik Hiyerarşi Süreci
• Uyumluluk Matrisi
• GZFT Analizi
• Bütünleşik Değerlendirme ve Sentez


Yorum yazmak için


Editör: MATT HICKMAN   İngiliz mimarlık firması Grimshaw’un Los Angeles ofisi, 30.000’den fazla öğrencisi olan genç bir kolej olan Santa Monica College’da (SMC) 21.000 metrekarelik bir sanat kompleksi için planlar yaptı.

Copyright © 2020 All Rights Reserved | Mimdap.org