Kaos’taki Ütopya |
Ana Sayfa Bağlantılar Biz Kimiz İletişim Mimar İş İlanları
ANA SAYFA
Kaos’taki Ütopya
Share 4 Kasım 2019

Bilgilendirilmiş ve bilinçli türler olarak kuruluşumuzdan bu yana, biz “medeni” bir insan olarak, bir durgunluk ve merak nedeni ile yönlendirilen bir dizi kritik tesadüfler yoluyla geliştik. Bu sebeple, öncelikle ampirik bilgi ve deneylere dayanan, şu ana kadar gördüğümüz tüm teknolojik gelişmelere bu ddurum tam olarak atfedilebilir. Bu bizi, Bjarke Ingels’in de bildiğimiz ve de belirttiğimiz gibi, gezegenimizin bilinen bir tarihi boyunca insanların bir tür olarak en önemli küresel ürettiği bilinen ilk tarihi olan Antroposen adı verilen bir çağa götürdü. Milyonlarca başka var olan türü içeren sayılamayan doğal süreçleri etkileyen etkiler. Bu hal, Basra Körfezi’ndeki petrol sızıntılarından Amazon yağmur ormanlarının ormansızlaşmasına kadar her şeyi içermektedir.

 

 

Şanghay, Çin’in havadan görünümü. Fotoğraf: Mike Hedge

 

 
Her zaman soyut teorilerden daha pragmatik gerçeklere güvenmeyi ve eylem-tepki kanununun kolektif bir bütüne pratiğini ima etmeyi tercih ederim. Şimdiki zamanın her saniyesinde, dünkü eylemlere karşılık veriyoruz ve yarını belirsizce yapıyoruz. Bjarke Ingels, mimarlığın topluma olan temel önemini, şimdi her zamankinden daha fazla ve mesleğin kelimenin tam anlamıyla daha iyi bir yarın tasarlamadaki sorumluluğunu üstlenmeye devam ediyor.

 

 

Mexico City’nin havadan görünümü. Fotoğraf: Pablo Lopez Luz

 

 
Bu, bir insanın yapılı çevrenin topluma önemini ilk kez anlaması değildir. Son birkaç yüzyılda, daha sonra gerçekçi olmayan ütopyalılar olarak sınıflandırılan ve çoğunlukla göz ardı edilen büyük zihinlerin ortaya çıktığını gördük. Neo-teknik çağda ilk müdahale edenlerden biri, insan yerleşimini doğa ile birleştiren ve insan ekolojisini kabul eden tutarlı teoriler öneren Patrick Geddes’ti. Geddes bir biyolog, sosyolog, coğrafyacı ve öncü bir şehir planlamacısıydı ve teorileri, bütünsel yaşam biçimlerini, evrimi ve kollektif tutumu anlamada temel bir paradigma olan organizmalar ve çevre arasındaki etkileşimi kullanarak ortaya çıkışlarını ve gelişimlerini yansıtıyordu. Ayrıca, çağdaş psikoloji, sosyoloji, politika vb. Kesişme yoluyla insan ekolojisini yapılandırarak, yaşamın grafiksel gösterimini verdi.

 

 

 Yaşam Kavramı – Patrick Geddes, 1927

 

 
Geddes, “Şehir planlama sadece yer planlama değil, hatta iş planlama değildir. Başarılı olmak için halk planlaması olmalı. Bu onun görevi olduğu anlamına gelir. . . her tür insan için doğru yerleri bulmak; gerçekten gelişecekleri yerler. ”Teoriye aykırı olarak, 19. yüzyıldaki şehirlerin çoğu kapitalist niyetlerle muazzam bir sanayileşme etkisi altındaydı. Seçkinler tarafından yönetilen nüfusun çoğunluğu işçi sınıfıydı, hayatta kalmak için yeterli para kazandı. “Victoria Britanya, büyük ölçekte sanayileşme ve modern kapitalizmin oluşumunu deneyimleyen ilk modern toplumdu.”

 

 

 1856 yılında New York City. Image: Kongre Kütüphanesi.

 

 
Sanayileşmiş kentleşmede, ekonomik refahın gelişmesine insan yaşamından veya başka herhangi bir yaşam biçiminden daha fazla önem verilmiştir. Bu yaklaşım, Amerika, Kanada ve Avrupa’nın bazı kısımları dahil olmak üzere tüm dünyaya orman yangını gibi yayıldı ve bugünün sanayileşmiş dünyasını şekillendirdi. “Ancak sanayileşme yalnızca ulusal ekonomik endeksler açısından ölçülemezdi. Bu, kentleşmenin bir nedeni ve sonucuydu. ”Bu bağımlılık, sanayi devriminden bu yana, nüfusun, üretkenliğin ve yönetilemeyen atık ve kirlenmeye yol açan üssel büyüme ile etkilerini yansıtan sanayi devriminden bu yana gelişti.
 

 

Burnham’ın Planından önce Şikago’da sanayileşmiş kentleşme, 1909

 

 

 

1900 yılında New York Caddesi. Görüntü: Detroit Photography Co.

 

 

Milyarlarca başka türün ve çeşitli doğal koşulların tükenmesinden başka, insan ırkının bugüne kadar gelmesine yardımcı olan bir şey varsa, bu teknolojidir. Teknoloji sadece en basit şartlarla devam etmemize yardımcı olacak bir araçtır. Taş balta, günümüzün bilgisayarları ve makineleri kadar tarih öncesi çağın bir teknolojisiydi, ama şüphesiz insan bilgisinin bilinçli bir içgörüsü olmadan. Etik olarak kullanılması halinde bu bilinçli içgörü, büyük refah ve istikrar iyimserliği sağlar. Tarih olsa da, aksi belirtiyor. Teknoloji, bir cennet vaadi yerine distopyayı yansıtan dünya savaşlarını, nükleer silahları ve endüstriyel köleliği zorladı.

 

 

Berlin, İkinci Dünya Savaşı öncesi, 1900. Image: Kongre Kütüphanesi

 

 
Lewis Mumford, Geddes’in ideolojilerini 20. yüzyıla götüren ve modern teknolojik toplum içindeki yaşam tarzını inceleme hedefini birleştiren teknolojiye inanan ve düşünen bir insandı. “Mumford, modern kentsel yaşamın bileşenlerini yeni teknolojiler ve tekniklerle ilişkili olarak sürdürülebilir bir temelde koymaktan endişe duyuyordu.” Teknolojinin her iki tarafını da kabul eden ahlaki ve eleştirel bir ütopyacıydı. “Mumford’un endişesi, teknolojiyi reddetmek değil, teknolojik ilerlemenin organik bir şekilde ilerlemesini sağlamak, insan kişiliğinin gelişebileceği ortak bir yaşamı teşvik etmektir” dedi. yazıları onu savundu. Teknik ve Uygarlıkta Mumford, teknolojiyi ve insan gelişimini iyimser bakış açısıyla aktarıyor.

 

 

   İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Londra Şehri Yıkıldı

 

 

 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Varşova şehrini yıktı

 

 

 

Ancak, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Soğuk Savaş’ın ardından, Mumford, teknoloji umutları konusunda şüpheci oldu ve bir ilerleme ve umut nosyonunu haklı çıkaran kuvvetin insan yaratıcılığının saptığına ve yıkıcı bir kullanıma sokulduğuna inanmaya başladı. Mumford azalan ümidini sürdürmeye devam etti ve makine medeniyetinin organik bir kültürle değiştirilmesini istedi. Ayrıca, doğal bir bölgede organik topluluklar elde etmek için teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak merkeziyetçilikten uzak bir bölgeselleşme önerisinde bulundu.

 

 

Çok hoş olmayan bir sürpriz için, Mumford tarafından projelendirilen teknolojiyle ilgili tüm kavramlar bugünün dünyasını şekillendiriyor. Teknoloji tam gaz üreten sistemlerde, düzende ve kontrolde gelişmektedir. Toplumu daha önce hiç olmadığı gibi sessizce etkileyen mega makine egemenliği çağındayız. Tarihte Şehir’de, Mumford geleceğin iki alternatif vizyonunu sunar. Bir yandan, dünya tamamen insan yapımı formları oluşturan yapay bir ortamdır. Tam olarak kontrol edilen inorganik bir ortamdır. Öte yandan, dünya doğa, insanlık ve toplumun simbiyozu üzerine kurulu organik bir topluluktur.

 

 

 

Venüs Projesi’nden Garden City tasarımı

Geçtiğimiz yüzyıllarda, gezegene yol açtığı geri dönüşü olmayan çevresel zararı ihmal eden endüstriyel kentleşmeyi ima ettik. Kentsel alanlar ekolojik çürümeyi bastırabilir, tüm yaşam formlarını birleştirebilir ve değişimi insancıl bir doğrultuda demirleyebilir mi? Senin düşüncelerin.

Yazan: Dhruv Kohli
Düzenleyen: Aiysha Alsane

Kaynak: www.arch2o.com


Yorum yazmak için


Tasarım: Kashef Chowdhury Kashef Chowdhury – URBANA tarafından tasarlanan bu camiye tahsis edilen kentsel arsa nispeten küçüktü, ancak araştırma caminin büyük bir cemaatin barındırılması gerektiğini önerdi.

Copyright © 2020 All Rights Reserved | Mimdap.org